flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. КИЄВА, ЩО МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА СТАНОВИТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ

1. Протоколи зборів суддів. 

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду. 

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов’язки голови суду) та керівника апарату суду  (особи, що виконує його обов’язки). 

4. Алфавітні покажчики судових справ. 

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань). 

6. Обліково-статистичні картки. 

7. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому та електронному  вигляді. (додаток 1 до п. 2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді,  затвердженої наказом ДСА України від 27.06.2006 №68 (далі - Інструкція).

 8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді.

 9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

 10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

 11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

 12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

 13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

 14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних  і касаційних скарг та касаційних подань прокурора по кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

 15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції). 

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 45 до п.16.1.19 Інструкції). 

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п.16.1.24 Інструкції).

 18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до п.16.6.3 Інструкції).

 19. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

 20. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

 21. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

 22. Журнал видачі справ для ознайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

 23. Журнал видачі копій судових документів.

 24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

 25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

 26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

 27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

 28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

 29. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, повязаної з державною таємницею.

 30. Переліки режимних приміщень, зон, територій.

 31. Документи з питань технічного захисту інформації ( якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

 32. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

 33. Акти перевірок наявності секретних документів.

 34. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.

 35. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

 36. Номенклатура секретних справ.

 37. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

 38. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

 39. Акти на знищення секретних документів і справ.

 40. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

 41. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контр розвідувальної діяльності ( якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю ).