Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

списки осіб, які не були повідомлені

Документи по темі:

0 Kb  -файл
повідомлення судді Леонтюк Л.К. 173 Kb  pdf-файл

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3918/18

 2/753/4092/18

 "16" квітня 2018 р.

Вих №  753/3918/18/24536/2018

<Реєстраційний тип>

ТерещукІванАнатолійович

 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 195-А, кв. 6.

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає Вас у судовезасідання в якостівідповідача у цивільнійсправі №753/3918/18 (№2/753/4092/18) за позовомТерещукЮліїОлександрівни до ТерещукаІванаАнатолійовича про розірванняшлюбу, яке відбудеться10 травня  2018 року о 16-00 год.вприміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107.

При собінеобхідномати паспорт, а представнику – належним чином оформленудовіреністьабо ордер та їхкопії.

У випадкунеможливостіприбуття в судовезасідання просимо направитивідзив на позовнузаяву і всіписьмовідокази, щопідтверджуютьзапереченняпроти позову.

У разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судовезасідання, суд має право вирішитиданийспір за наявними в матеріалахсправидоказами за Вашоївідсутності. Такожповідомляємо, щовідповідачзобов'язанийодночасноізнадісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до ньогодокументівпозивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першоїможливостівручитиїї адресату.

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик.  Степанишина

тел.:

 

М.О. Заставенко

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/5143/18

2/753/4424/18

"10" квітня 2018 р.

Вих № 753/5143/18/23310/2018

<Реєстраційний тип>

ЛитвинюкТетянаОлександрівна

02121, м. Київ, вул. Декабристів, 5, кв. 65.

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає Вас у судовезасідання в порядку спрощеногопозовногопровадження в якостівідповідача у цивільнійсправі №753/5143/18 (№2/753/4424/18) за позовомПублічногоакціонерноготоваристваКомерційний банк «ПриватБанк» до ЛитвинюкТетяниОлександрівни  про стягненнязаборгованості, яке відбудеться27 квітня 2018 року о 14-45 год.вприміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107.

При собінеобхідномати паспорт, а представнику – належним чином оформленудовіреністьабо ордер та їхкопії.

У випадкунеможливостіприбуття в судовезасідання просимо направитивідзив на позовнузаяву і всіписьмовідокази, щопідтверджуютьзапереченняпроти позову.

У разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судовезасідання, суд має право вирішитиданийспір за наявними в матеріалахсправидоказами за Вашоївідсутності. Такожповідомляємо, щовідповідачзобов'язанийодночасноізнадісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до ньогодокументівпозивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першоїможливостівручитиїї адресату.

Одночаснонадсилаємо на Вашу адресу копіюухвали про відкриттяпровадження у справі  та копіюпозовної заяви з додатками

 

Додаток: копіяухвалипровідкриттяпровадження – на 1 арк, копіяпозовної заяви з додатками.

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Степанишина

тел.:

 

М.О. Заставенко

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/5270/18

2/753/4476/18

"16" квітня 2018 р.

Вих № 753/5270/18/24816/2018

<Реєстраційний тип>

Башлакова Катерина Сергіївна

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 21, кв. 436.

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає Вас у судовезасідання в порядку спрощеногопозовоногопровадження в якостівідповідача у цивільнійсправі №753/5270/18 (№2/753/4476/18) за позовомтовариства з обмеженоювідповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» до БашлаковоїКатериниСергіївни про стягненнязаборгованості за житлово-комунальніпослуги, яке відбудеться11травня 2018 року о 14-00 год.вприміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107.

При собінеобхідномати паспорт, а представнику – належним чином оформленудовіреністьабо ордер та їхкопії.

У випадкунеможливостіприбуття в судовезасідання просимо направитивідзив на позовнузаяву і всіписьмовідокази, щопідтверджуютьзапереченняпроти позову.

У разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судовезасідання, суд має право вирішитиданийспір за наявними в матеріалахсправидоказами за Вашоївідсутності. Такожповідомляємо, щовідповідачзобов'язанийодночасноізнадісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до ньогодокументівпозивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першоїможливостівручитиїї адресату.

Одночаснонадсилаємо на Вашу адресу копіюухвали про відкриттяпровадження у справі  та копіюпозовної заяви з додатками

 

Додаток: копіяухвалипровідкриттяпровадження – на 1 арк, копіяпозовної заяви з додатками.

 

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Степанишина

тел.:

 

М.О. Заставенко

Букимбрант Сергій Олександрович

08622, Київська обл., Васильківський р-н.,

 с. Плесецьке, вул. Косіора, 10

      

 

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас в судове засідання  в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/1054/18 (2/753/3455/18) за позовом укимбрант Світлани Анатоліївни до Букимбранта Сергія Олександровича про збільшення розміру аліментів, яке відбудеться 04 травня  2018 року о 11.30 годині  в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність та її копію.      

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

 

 

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

Вик.Горбенко А.О.

 

 

Ю.С.Мицик

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

753/5523/18

3/753/2269/18

"30" березня 2018 р.

Вих № 753/5523/18/21126/2018

БурдіМихайлуМиколайовичу

м.Луганськ, вул. Квартал

50 роківЖовтня, 31, кв.9

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає Вас у судовезасідання на 23 квітня 2018 року на 09-50 год. в адміністративнійсправівідносноБурдиМихайлаМиколайовича за ч. 2 ст. 130 КУпАП.

При собінеобхідномати паспорт, ідентифікаційний код.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця 5-А, каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

Секретар с/з                                                                                Я.Р. Кримчук

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20136/17

 2/753/7708/17   

 "12" березня 2018 р.

 Вих № 753/20136/17/22017/2018

 <Реєстраційний тип>

  

Оголошення про виклик до суду

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості відповідача Віцке Геннадія Вікторовича, останнє  відоме місце проживання за адресою: м. Севастополь, вул. В. Морська, буд. 43, кв. 18, в судове засідання, яке відбудеться  06 червня  2018 року о 11-00 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Тімохова Владислава Олександровича до Віцке Геннадія Вікторовича, Віцке Наталі Станіславівни, Чорної Леонілли Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При собі мати паспорт.

          З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його відсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько  І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

  Тімохов Владислав Олександрович  Віцке Владислав Олександрович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20136/17

 2/753/7708/17   

 "12" березня 2018 р.

 Вих № 753/20136/17/22018/2018

 <Реєстраційний тип>

  

 

Оголошення про виклик до суду

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості відповідача Віцке Наталію Станіславівну, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Севастополь, вул. В. Морська, буд. 43, кв. 18, в судове засідання, яке відбудеться  06 червня  2018 року о 11-00 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Тімохова Владислава Олександровича до Віцке Геннадія Вікторовича, Віцке Наталі Станіславівни, Чорної Леонілли Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При собі мати паспорт.

          З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його відсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.         

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько  І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

  753/20136/17

  2/753/7708/17   

  "12" березня 2018 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

  

Оголошення про виклик до суду

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості відповідача Чорну Леоніллу Іванівну, останнє  відоме місце проживання за адресою: АР Крим, Євпаторія, смт. Новоозерне, вул. Морська, буд. 9, кв. 26, в судове засідання, яке відбудеться  06 червня  2018 року о 11-00 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Тімохова Владислава Олександровича до Віцке Геннадія Вікторовича, Віцке Наталі Станіславівни, Чорної Леонілли Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При собі мати паспорт.

          З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його відсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.    

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик.  Пасько  І.В.

тел.:

 

В.В.  Даниленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

  753/16158/17

  2/753/1601/18    

  "04" квітня 2018 р.

 Вих №  753/16158/17/25096/2018

  <Реєстраційний тип>

  

Оголошення про виклик до суду

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості третьої особи Сєріка Олександра Анатолійовича, 13.07.1977 р.н., останнє  відоме місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 38-А, кв. 15 в судове засідання, яке відбудеться  18 червня  2018 року о 16-00 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи  за  позовом  Шапенко Юрія Миколайовича до Шапенко Катерини Вікторівни, третя особа: приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Наталії Михайлівни, Сєрік А.О., Сєрік О.А., Сєрік О.В. про визнання правочину недійсним.

 

            При собі мати паспорт.

            З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його відсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

 

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик.  Пасько  І.В.

тел.:

 

В.В.  Даниленко

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/5125/18

2/753/4409/18

"05" квітня 2018 р.

Вих № 753/5125/18/22688/2018

<Реєстраційний тип>

Шеремет Артем Миколайович

 м. Київ, вул. Ревуцького, 29-А, кв. 16.

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає Вас у судовезасідання в прорядкуспрощеногопозовногопровадження в якостівідповідача у цивільнійсправі №753/5125/18 (№2/753/4409/18) за позовомПублічногоакціонерноготоваристваКомерційний банк «ПриватБанк» до Шеремета Артема Миколайовича про стягненнязаборгованості, яке відбудеться27 квітня  2018 року о 14-00 год.вприміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107.

При собінеобхідномати паспорт, а представнику – належним чином оформленудовіреністьабо ордер та їхкопії.

У випадкунеможливостіприбуття в судовезасідання просимо направитивідзив на позовнузаяву і всіписьмовідокази, щопідтверджуютьзапереченняпроти позову.

У разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судовезасідання, суд має право вирішитиданийспір за наявними в матеріалахсправидоказами за Вашоївідсутності. Такожповідомляємо, щовідповідачзобов'язанийодночасноізнадісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до ньогодокументівпозивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першоїможливостівручитиїї адресату.

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Степанишина

тел.:

 

М.О.Заставенко

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5131/18

 2/753/4414/18

 "10" квітня 2018 р.

Вих № 753/5131/18/23301/2018

 Мазуренко СергійВолодимирович

 м. Київ, вул. Ахматової, 39-Б. кв. 61.

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає Вас у судовезасідання в порядку спрощеногопозовногопровадження в якостівідповідача у цивільнійсправі №753/5131/18 (№2/753/4414/18) за позовомПублічногоакціонерноготоваристваКомерційний банк «ПриватБанк»  до  Мазуренка СергіяВолодимировича про стягненнязаборгованості, яке відбудеться27 квітня 2018 року о 14-15 год.вприміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107.    

При собінеобхідномати паспорт, а представнику – належним чином оформленудовіреністьабо ордер та їхкопії.

У випадкунеможливостіприбуття в судовезасідання просимо направитивідзив на позовнузаяву і всіписьмовідокази, щопідтверджуютьзапереченняпроти позову.

У разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судовезасідання, суд має право вирішитиданийспір за наявними в матеріалахсправидоказами за Вашоївідсутності. Такожповідомляємо, щовідповідачзобов'язанийодночасноізнадісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до ньогодокументівпозивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першоїможливостівручитиїї адресату.

Одночаснонадсилаємо на Вашу адресу копіюухвали про відкриттяпровадження у справі  та копіюпозовної заяви з додатками

 

Додаток: копіяухвалипровідкриттяпровадження – на 1 арк, копіяпозовної заяви з додатками.

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик.  Степанишина

тел.:

 

М.О. Заставенко

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/3086/18

 2/753/3885/18   

 "28" лютого 2018 р.

 Вих № 753/3086/18/17695/2018

 <Реєстраційний тип>

  

Зоренко Юлія Анатоліївна

м. Київ, вул. О.Кошиця, 10/21, кв. 388  

<Примітки>

<Короткий зміст>

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас у судове засідання по справі за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Зоренко Юлії Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12.04.2018 року о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 210, головуючий суддя по справі Гальонкіна Ю.С.

 

Додаток: копія ухвали суду про відкриття провадження – для позивача, копія ухвали суду про відкриття провадження, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

 

Вик. Бак О.Л.

 

Ю.С. Гальонкіна

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/3370/18

 2/753/3938/18   

 "05" березня 2018 р.

 Вих № 753/3370/18/17713/2018

 <Реєстраційний тип>

  

Агрененко Жан Миколайович

м. Київ, вул. Драгоманова, 6-а, кв. 45  

<Примітки>

<Короткий зміст>

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас у судове засідання по справі за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Зоренко Юлії Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13.04.2018 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 210, головуючий суддя по справі Гальонкіна Ю.С.

 

Додаток: копія ухвали суду про відкриття провадження – для позивача, копія ухвали суду про відкриття провадження, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

Вик. Бак О.Л.

 

Ю.С. Гальонкіна

 

753/21679/17-ц

2/753/2552/18

НесміяновПавлоЄвгенович, якийпроживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років СРСР, буд.2, кв.58

Дарницькийрайонний суд м. Києва повідомляє  про те,  що підготовче судове засідання по цивільній справі за позовомТовариства з обмеженоювідповідальністю "АТБ-маркет"  до Помисова – Несміянова Павла Євгеновича, ФедорчукаСтаніславаСергійовича  про захистділовоїрепутаціїюридичної особи, спростуваннянедостовірноїінформації та відшкодуванняморальноїшкодивідбудеться  27  квітня 2018 року о 09.00 годині.          Явка в судове засідання обов'язкова. Адреса суду: м.Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 224, суддяКомаревцева Л.В.

 

 

753/6398/17-ц

2/753/1110/18

ДергачовКостянтинГеннадійович

вул. М. Тореза,15,кв. 5, смтВідрадне,

м. Ялта, АРК,98654

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що підгтовче судове засідання по цивільній справі за позовомКиївськоїмісцевоїпрокуратури №2 в інтересахдержави в особіКиївськоїміської ради до Громадськоїорганізації "Спортивний клуб веслування м. Києва", ДергачоваКостянтинаГеннадійовича про визнаннянедійсним договору іпотекипризначено  на 24.05.2018 року  на 15 год. 30 хв.   Явкавсудовезасіданняобов'язкова. Адреса суду: м.Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 224, суддяКомаревцева Л.В.

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/3086/18

 2/753/3885/18   

 "28" лютого 2018 р.

 Вих № 753/3086/18/17695/2018

 <Реєстраційний тип>

  

Зоренко Юлія Анатоліївна

м. Київ, вул. О.Кошиця, 10/21, кв. 388  

<Примітки>

<Короткий зміст>

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас у судове засідання по справі за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Зоренко Юлії Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12.04.2018 року о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 210, головуючий суддя по справі Гальонкіна Ю.С.

 

Додаток: копія ухвали суду про відкриття провадження – для позивача, копія ухвали суду про відкриття провадження, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

 

Вик. Бак О.Л.

 

Ю.С. Гальонкіна

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/3370/18

 2/753/3938/18   

 "05" березня 2018 р.

 Вих № 753/3370/18/17713/2018

 <Реєстраційний тип>

  

Агрененко Жан Миколайович

м. Київ, вул. Драгоманова, 6-а, кв. 45  

<Примітки>

<Короткий зміст>

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас у судове засідання по справі за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Зоренко Юлії Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13.04.2018 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 210, головуючий суддя по справі Гальонкіна Ю.С.

 

Додаток: копія ухвали суду про відкриття провадження – для позивача, копія ухвали суду про відкриття провадження, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

Вик. Бак О.Л.

 

Ю.С. Гальонкіна

 

 

 

 

 

  Терещук Юлія Олександрівна  Терещук Іван Анатолійович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3918/18

 2/753/4092/18   

 "20" березня 2018 р.

 Вих № 753/3918/18/18052/2018

 <Реєстраційний тип>

Терещук Іван Анатолійович

83004, м. Донецьк, вул. Артема, 195-А, кв. 6.

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі №753/3918/18 (№2/753/4092/18) за позовом Терещук Юлії Олександрівни до Терещука Івана Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 2 квітня  2018 року о 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.

У разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними в матеріалах справи доказами за Вашої відсутності. Також повідомляємо, що відповідач зобов'язаний одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Степанишина   

тел.:

 

Заставенко М.О.

  Шапочкін Олександр Юрійович  Шапочкін Юрій Володимирович  Шапочкіна Тетяна Миколаївна  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19615/17

 2/753/2529/18   

 "08" лютого 2018 р.

 Вих № 753/19615/17/9129/2018

 <Реєстраційний тип>

Шапочкіну Ю.В.

02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3 каб. 707.

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

    

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/19615/17 (провадження 2/753/2529/18) за позовом Шапочкіна О.Ю. до Шапочкіна Ю.В., третя особа: Шапочкіна Т.М., про стягнення аліментів, яке відбудеться 22.02.2018 о 9 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Помічник судді                                                                                     Л.П. Косолап

 

 

 

 753/15738/17

 2/753/1566/18   

 "26" січня 2018 р.

 Вих № 753/15738/17/5643/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Усачовій Т.М.

м. Київ, вул. Бориспільська, 30 кв. 22  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУД

 

     Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/15738/17 (провадження 2/753/1566/18) за позовом Чуб Галини Романівни до Усачової Тетяни Михайлівни про стягнення боргу по договору позики, яке відбудеться 27.03.2018 о 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

      При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

         У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив у якому викладаються заперечення проти позову (ст. 178, ст. 180 ЦПК України).

       Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

        Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар с/з                                                                                                       Расулова А.А.

 

 

  753/15783/17

  2/753/1580/18   

  "06" лютого 2018 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

Шевелю С.В.

02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 2-А

кв. 115.

 

   

 

    

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/15783/17 (провадження 2/753/1580/18) за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шевеля Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.04.2018 об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву та заперечень  без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

 

 

  753/15783/17

  2/753/1580/18   

  "06" лютого 2018 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

 

ПАТ «ПриватБанк»

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50  м. Київ, вул. М. Грушевського, 1-Д

14360570@mail.gov.ua   

 

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості позивача у цивільній справі  № 753/15783/17 (провадження 2/753/1580/18) за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шевеля Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.04.2018 об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її  копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відповідний лист з поясненнями по суті позовної заяви, можливістю розгляду заяви та Вашої відсутності.

У разі Вашої неявки позовну заяву буде залишено без розгляду.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

 754/7662/17

 2/753/7520/17   

 "03" лютого 2018 р.

 Вих № 754/7662/17/7803/2018

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

   ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

                Дарницький районний суд м. Києва викликає Загороднього Юрія Вікторовича  останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Харківське шосе, 65, кв. 49, в судове засідання як відповідача за позовом Загородньої Тетяни Василівни до Загороднього Юрія Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини.

              Судове засідання відбудеться 07.03.2018р. о 11:00год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

        В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

 

 

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

Вик. Расулова А.А.

Т.О. Трусова

 

 

 

 

 

 

 753/21861/17

 2/753/3088/18   

 "31" січня 2018 р.

 Вих № 753/21861/17/6959/2018

 <Реєстраційний тип>

Лапіна Миколу Олександровича

м. Київ, вул. Драгоманова, 13/10, кв. 195  

 

    

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

          Дарницький районний суд м. Києва викликає Лапіна Миколу Олександровича, 29.10.1956 р.н., місце реєстрації: м. Київ, вул. Драгоманова, 13/10, кв. 195, в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом Марченко Ганни Станіславівни до Лапіна Миколи Олександровича, третя особа Служба у справах дітей Солом¢янської районної в м. Києві державної адміністрації про надання дозволу на виїзд за кордон дитини, без згоди одного з батьків.

          Судове засідання відбудеться 14.02.2018р. о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

          В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

 

Вик. Расулова А.А.

 

Т.О. Трусова

 

 

 

 

 

 

 

  753/17122/17

  2/753/2261/18   

  "26" січня 2018 р.

 Вих №  753/17122/17/5592/2018

  <Реєстраційний тип>

 

Семенець Д.Є.

02096, м. Київ, вул. Ново-Дарницька, 3/15 (гуртожиток)  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/17122/17 (провадження 2/753/2261/18) за позовом Лотоцької Світлани Орестівни до Семенець Дмитра Євгенійовича, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 19.03.2018 о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.    

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив у якому викладаються заперечення проти позову (ст. 178, ст. 180 ЦПК України).

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 753/17144/17

 2/753/2270/18   

 "30" січня 2018 р.

 Вих № 753/17144/17/6207/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Голубничому Р.В.

02068, м. Київ, вул. Вербицького, 8-А кв. 55  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/17144/17 (провадження 2/753/1158/18) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасний факторинг» до Голубничого Романа Вадимовича про стягнення боргу, яке відбудеться 10.04.2018 о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

 Ви маєте право подати відзив, у якому викладаються заперечення проти позову (ст. 178 ЦПК України) та заперечення (ст. 180 ЦПК України).

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву та заперечень у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

    

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

"Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинувачену Георгіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 року народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Безпалого, 48) у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України у підготовчесудовезасідання, щопризначене на 10 травня 2018 року о 12 год. 40 хв. Явка до суду є обов’язковою!!! При собінеобхідномати паспорт або документ, щопосвідчує особу.

            Підготовчесудовезасідання у кримінальномупровадженнівідбудеться в приміщення Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13."

            У разі неявки обвинуваченого до суду данеоголошеннявважаєтьсяналежнимповідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутностіобвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

           

Суддя Дарницького

районного суду м. Києва                                                                                      П.Л.Коляденко

 

Вик. Мисенко Ю.П.

тел. 566-63-84

 

 

 

                           ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/16418/16-ц

2/753/1823/18

"01" лютого 2018 р.

Вих № 753/16418/16-ц/9096/2018

<Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідача Коваленко Людмилу Миколаївну, останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Горлівська, 124/2, в судовезасідання, яке відбудеться  29 березня 2018 року о 09-30 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розглядіцивільноїсправи  за  позовомТарасовоїЗінаїдиСергіївни до Коваленко АнатоліяІвановича, Коваленко ЛюдмилиМиколаївни про розірвання договору довічногоутримання.

При собімати паспорт.

          Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

СуддяДарницького районного суду м. Києва

 

Вик.:Слаква О.О.

Вик. <Виконавець>

Даниленко В.В.

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/16249/17

2/753/6741/17

"23" січня 2018 р.

Вих № 753/16249/17/11480/2018

<Реєстраційний тип>

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаЗапорожченка Максима Олеговича, 12.08.1983 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: Автономна РеспублікаКрим, м. Севастополь, пр. Генерала Острякова, буд. 240, кв. 109, в судовезасідання, яке відбудеться  15 березня  2018 року о 16-30 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправи  за  позовомПублічногоакціонерноготовариства «Ідея Банк» до Запорожченка Максима Олеговича про зверненнястягнення на предмет застави.

            При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/21061/17

2/753/2931/18

"13" лютого 2018 р.

Вих № 753/21061/17/11496/2018

<Реєстраційний тип>

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаКравчунаСергіяВасильовича,  останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 40-Ж, кв. 86, в судовезасідання, яке відбудеться  15 травня 2018 року о 10-00 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправи  за  позовомТовариства з обмеженоювідповідальністю «Перший українськийекспертний центр» до КравчунаСергіяВасильовича про стягненнязаборгованості за житлово-комунальніпослуги.

            При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

 

 

 

 

Позднякова Марина Ігорівна Поздняков Микола Анатолійович <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/22001/17

2/753/3116/18

"05" березня 2018 р.

Вих № 753/22001/17/15089/2018

<Реєстраційний тип>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідача Позднякова МиколуАнатолійовича, останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Кіровськ (перейменовано -м. Голубівка), Луганська обл., кв. 50 лєт ССС, буд. 12, кв. 10, в судовезасідання, яке відбудеться  27 березня 2018 року о 10-10 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправиПоздняковоїМариниІгорівни до Позднякова МиколиАнатолійовича про розірванняшлюбу.

При собімати паспорт.

          Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

 

 

Гудим Наталія Петрівна Гудим Петро Петрович <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/21867/17

2/753/3089/18

"14" березня 2018 р.

Вих № 753/21867/17/17714/2018

<Реєстраційний тип>

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідача  Гудима Петра Петровича, останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Луганськ, вул. Советська, буд. 9, кв. 9, в судовезасідання, яке відбудеться  16 травня  2018 року о 09-10 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправи  за  позовом Гудим НаталіїПетрівни до Гудима Петра Петровича про змінурозмірусплачуванихаліментів.

При собімати паспорт.

          Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/21751/17

2/753/2733/18

"13" березня 2018 р.

Вих № 753/21751/17/17831/2018

<Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаКачаловського Руслана Володимировича, 25.08.1971 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 19, кв. 23 та КачаловськуНаталіюІгорівну, 22.10.1972 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Ново-Дарницька, 6, кв. 163, в судовезасідання, яке відбудеться  21 травня  2018 року о 10-30 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розглядіцивільноїсправи  за  позовомКващукЕліниЛеонідівни до Качаловського Руслана Володимировича, КачаловськоїНаталіїІгорівни про відшкодуванняматеріальної та моральноїшкодизавданоїзалиттямквартири.

            При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Слаква О.О.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

 

 

Янчук Наталія Олегівна ПАТ "СК "Україна" <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/20992/16-ц

2/753/2712/18

"20" березня 2018 р.

Вих № 753/20992/16-ц/18930/2018

<Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаЄлізарова Дениса Володимировича, 09.05.1991 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Севастополь ,вул. Мускатна  16  останнєвідомемісцереєстрації за адресою: м. Київ, вул. Туманяна 8, кв. 22, в судовезасідання, яке відбудеться  19 червня  2018 року о 10-00 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розглядіцивільноїсправи  за  позовомЯнчук (Бойко) НаталіїОлегівнидо Приватного акціонерноготовариства «Страхова компанія «Україна», Єлізаров Денис Володимирович про відшкодуванняшкоди.

            При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Слаква О.О.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

ПАТ "СК "УСГ" Мельникова Світлана Едуардівна <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/17192/17

2/753/2379/18

"25" січня 2018 р.

Вих № 753/17192/17/5800/2018

<Реєстраційний тип>

Мельникова СвітланаЕдуардівна

02140, м. Київ, вул. Є Чавдар, 8, кв. 44

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

                                             Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідача Мельникову СвітлануЕдуардівну, 12.07.1983 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Є.Чавдар, 8, кв. 44, в судовезасідання, яке відбудеться  04 квітня 2018 року о 10-00 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розглядіцивільноїсправи  за  позовом Приватного акціонерноготовариства «Страхова компанія «Українськастраховагрупа» до МельниковоїСвітланиЕдуардівни про відшкодуванняшкоди в порядку регресу, заподіяної в наслідокдорожньо-транспортноїпригоди.

При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

Суддсуддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

ПАТ "СК "УСГ" Мельникова Світлана Едуардівна <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

753/17306/17

2/753/2774/18

"30" січня 2018 р.

Вих № 753/17306/17/6962/2018

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаГавришЄвгенаСергійовича, 08.10.1995 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. ХарківськеШосе, 166, кв. 147, в судовезасідання, яке відбудеться  12 квітня 2018 року о 10-00 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправи  за  позовомГавришаСергія Григоровича до ГавришаЄвгенаСергійовича про визнання особи такою, щовтратила право користуванняжитловимприміщенням.

При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

СуддяДарницького районного суду м. Києва

 

Вик.:Слаква О.О.

Вик. <Виконавець>

Даниленко В.В.

 

 

<>Ваапова Олена Павлівна Ваапов Ескендер Джаферович <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

         ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА       

 

справа № 753/18607/17

провадження № 2/753/7364/17

 

РІШЕННЯ 

   ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/ЗАОЧНЕ/

"31" січня 2018 р.Дарницькийрайонний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Даниленко В.В.

                                                      при секретарі – Пасько І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києвіцивільну справу за позовомВаапової Олени Павлівни до ВааповаЕскендераДжаферовича, пророзірванняшлюбу,-

                                                                       ВСТАНОВИВ:

Позивачзвернулася до Дарницького районного суду м. Києва зпозовом до відповідача, про розірванняшлюбу, мотивуючисвоївимогитим, щоспільнежиття з відповідачем не склалосяіз за різнихпоглядів на життя. Між сторонами постійновиникаютьнепорозуміння та сварки, що негативно впливає на обстановку вродині.  

Сторони не підтримуютьшлюбнихстосунків, не ведутьспільного, примиренняміж ними не можливо, а оскільки за таких обставиншлюбіснує формально збереженняйого є недоцільним.

Позивач в судовезасідання не з’явилась, надала суду заяву в якій просила розглянути справу у їївідсутність, позовпідтримала, проти заочного рішення не заперечувала /а.с. 21/.

Відповідач в судовезасідання не з’явився, про час та місцерозглядусправи судом повідомленийналежним чином, клопотань про відкладеннярозглядусправи до суду не надходило, а тому, відповідно до вимог ст. 280 ЦПК України, суд вважає за можливепроводитирозглядсправи у відсутністьвідповідача та ухвалити у справізаочнерішення за згодоюпредставникапозивача.

Дослідившиматеріалисправи, суд вважаєвстановлениминаступніфакти та відповідніїмправовідносини.

Сторонизареєструвалишлюб 28 лютого 2003 року в відділіреєстраціїактів про шлюб м. СімферопольАвтономноїреспублікиКрим, актовийзапис № 148 /а.с.11/.

За час подружньогожиття у сторіннародилисядітиВаапов Руслан Ескендерович, 22.09.2003 р.н. та ВааповаДіанаЕскендерівна, 06.10.2005 р.н. /а.с.9-10/.

Спільнежиттяміж сторонами не склалосяіз – за різнихпоглядів на життя, у зв’язку з чимпостійновиникали сварки, у зв’язку з чимсторонивтратилипочуттялюбові та поваги один до одного. Сторони не підтримуютьшлюбністосунки та не ведутьспільногогосподарства.

Згідно ч. 2 ст. 112 СК України, суд постановляєрішення про розірванняшлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільнежиттяподружжя і збереженняшлюбусуперечило б інтересам одного з них, інтересамїхдітей, щомаютьістотнезначення.

Враховуючивикладеневбачається, щорозладміжподружжям носить не тимчасовий характер. За таких обставин суд вважає,щосім’ясторінрозпалась остаточно та поновлена бути не може, оскільки подальше спільнежиття та збереженняшлюбу буде суперечитиїхінтересам та інтересамнеповнолітніхдітей.

На підставівикладеного та керуючисьст.ст. 12, 81, 89, 133, 141, 258, 259, 263- 265, 267, 268, 280, 430 ЦПК України та ст.ст.110, 112 СК України, суд -

                                                                         ВИРІШИВ:

ПозовВаапової Олени Павлівни до ВааповаЕскендераДжаферовича, пророзірванняшлюбу - задовольнити.

Шлюбзареєстрований 28 лютого 2003 року в відділіреєстраціїактів про шлюб м. СімферопольАвтономноїреспублікиКрим, актовийзапис № 148 міжВааповоюОленоюПавлівною та ВааповимЕскендеромДжаферовичем - розірвати.

Заочнерішенняможе бути переглянуто судом, щойогоухвалив за письмовоюзаявоювідповідача. Заяву про перегляд заочного рішенняможе бути подано протягомтридцятиднів з дня йогопроголошення. Учасниксправи, якомуповнезаочнерішення суду не буловручене у день йогопроголошення, має право на поновленняпропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщотаказаява подана протягомдвадцятиднів з дня врученняйомуповного заочного рішення суду.

Апеляційнаскарга на рішення суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києвапротягомтридцятиднів з дня йогопроголошення. Особи, які брали участь у справі, але не булиприсутні у судовому засіданніпід час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційнускаргупротягомтридцятиднів з дня отриманнякопіїцьогорішення.

 

 

Головуючий:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваапова Олена Павлівна Ваапов Ескендер Джаферович <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/18607/17

2/753/7364/17

"05" лютого 2018 р.

Вих № 753/18607/17/19480/2018

<Реєстраційний тип>

ВааповЕскендерДжаферович

АР Крим, м. Сімферополь, пров. Морський, 36/1, кв. 1

Дарницькийрайонний суд м. Києванаправляє на Вашу адресу копію заочного рішенняждлявідома та ознайомлення.

 

 

Додаток: копіярішення на 1 арк.

 

 

 

СуддяДарницького районного суду м. Києва

 

 

Вик. Петренко М.А.

тел.:

 

Даниленко В.В.

 

 

  753/18531/17

  2/753/1920/18   

  "15" березня 2018 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

 

Дергачову К.Г.

98654, АР Крим, м. Ялта, смь Відрадне,

вул. Моріса Тореза, 15 кв. 5.   

 

 

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в  судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 753/18531/17 (провадження 2/753/1920/18) за позовом Київська місцева прокуратура № 2, в інтересах Київської міської ради, до обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд кар’єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків», Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем’яненко  Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки, яке відбудеться 07.06.2018 о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

    

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 753/19536/17

 2/753/2848/18   

 "28" березня 2018 р.

 Вих № 753/19536/17/20221/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Дмитренку А.О.

02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 25 кв. 162.   

 

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/19536/17 (провадження 2/753/2848/18) за позовом Сакун Світлани Миколаївни до Дмитренка Андрія Олександровича, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 10.04.2018 о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність та її копію.

Ви маєте право надати відзив на позовну заяву у якому викладаються заперечення проти позову у п'ятнадцятиденний строк з моменту отримання повістки.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

         Серетар с/з

Расулова А.А.

 

 

 

 

 753/13809/17

 2/753/1316/18   

 "27" березня 2018 р.

 Вих № 753/13809/17/20038/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Нестерку В.В.

02095, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49 кв. 54   

 

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 753/13809/17 (провадження №  2/753/1316/18) за позовом Олексієнко Валентини Василівни до Нестерка Володимира Володимировича, третя особа: Нестерко Володимир Михайлович, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та про зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 21.06.2018 о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.    

 При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність та її копію.

Ви маєте право надати відзив на позовну заяву у якому викладаються заперечення проти позову у п'ятнадцятиденний строк з моменту отримання повістки.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

 753/22989/17

 2/753/695/18   

 "22" березня 2018 р.

 Вих № 753/22989/17/18960/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Атаманенку І.М.  

м. Київ, вул. Ялтинська 5-б, кв. 83  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в підготовче засідання у цивільній справі  № 753/22989/17 (провадження 2/753/695/18) за позовом Атаманенко Олесі Олександрівни до Атаманенка Івана Миколайовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 18.04.2018 року о 11 год. 30 хв.  в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

 При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність та її копію.

Ви маєте право надати відзив на позовну заяву у якому викладаються заперечення проти позову у п'ятнадцятиденний строк з моменту отримання повістки.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

    

 

 

 

        

 

 

 

 

753/21751/17

2/753/2733/18

"13" березня 2018 р.

Вих № 753/21751/17/17831/2018

<Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаКачаловського Руслана Володимировича, 25.08.1971 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 19, кв. 23 та КачаловськуНаталіюІгорівну, 22.10.1972 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Ново-Дарницька, 6, кв. 163, в судовезасідання, яке відбудеться  21 травня  2018 року о 10-30 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розглядіцивільноїсправи  за  позовомКващукЕліниЛеонідівни до Качаловського Руслана Володимировича, КачаловськоїНаталіїІгорівни про відшкодуванняматеріальної та моральноїшкодизавданоїзалиттямквартири.

            При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Слаква О.О.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

753/22001/17

2/753/3116/18

"05" березня 2018 р.

Вих № 753/22001/17/15089/2018

<Реєстраційний тип>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідача Позднякова МиколуАнатолійовича, останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Кіровськ (перейменовано -м. Голубівка), Луганська обл., кв. 50 лєт ССС, буд. 12, кв. 10, в судовезасідання, яке відбудеться  27 березня 2018 року о 10-10 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправиПоздняковоїМариниІгорівни до Позднякова МиколиАнатолійовича про розірванняшлюбу.

При собімати паспорт.

          Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

          Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

Справа №  753/3123/18

2/753/3888/18

 

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

 

 "23" лютого 2018 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., перевіривши виконання вимог стст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Морозової Інни Василівни про стягнення заборгованості 

 

ВСТАНОВИВ:

 

Позивач Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» звернулося до суду з позовом до відповідача Морозової Інни Василівни про стягнення заборгованості.

Позовна заява подана з додержанням вимог стст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Відповідно ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: малозначні справи; що виникають з трудових відносин, а також спори про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.

Враховуючи вимоги ст. 274 ЦПК України, суд дійшов висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Провадження по цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розглядув порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні.

Керуючись стст. 175, 187, 274 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкрити провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) до Морозової Інни Василівни (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Горлівська, 38/40, кв. 155) про стягнення заборгованості.

Призначити справу в порядкуспрощеного позовного провадження з повідомленням сторін для розгляду справи по суті в судове засідання на 29 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Дарницького районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 214.

Невідкладно надіслати копію даної ухвали сторонам у справі та копії позовної заяви та доданих матеріалів  - відповідачу.

Роз`яснити відповідачу про те, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву на позов в п’ятнадцятиденний термін з дня отримання ухвали про відкриття провадження та доданих до неї документів.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз’яснити сторонам права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокрема сторони мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. Зловживання процесуальними правами не допускається.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині недотримання правил підсудності подається протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд міста Києва.

 

 

Суддя                                                                                 Ю.С.Мицик

 

 

 

 

Справа №  753/2934/18

2/753/3845/18

 

УХВАЛА

про відкриттяпровадження у справі

 

 "22" лютого 2018 р.суддяДарницького районного суду м. КиєваМицик Ю.С., перевірившивиконаннявимог стст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданніпозовної заяви Товариства з обмеженоювідповідальністю «Фінансовакомпанія «АКТИВ +» до Коністратова Романа Олександровича про стягненнязаборгованості

 

ВСТАНОВИВ:

 

Позивачзвернувся до Дарницького районного суду містаКиєва з позовом до Коністратова Романа Олександровича про стягненнязаборгованості.

Позовназаява подана з додержаннямвимог стст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальноїюрисдикції суду.

Підстави для залишенняпозовної заяви без руху, повернення, відмови у відкриттіпровадженнявідсутні.

За положеннями ч. 1 ст. 11 ЦПК України, суд визначає в межах, встановленихцим Кодексом, порядок здійсненняпровадження у справівідповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завданняцивільногосудочинства; забезпеченнярозумного балансу міжприватними й публічнимиінтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складністьсправи; значеннярозглядусправи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чиіншихдій, розмірсудовихвитрат, пов’язанихізвідповіднимипроцесуальнимидіями, тощо.

Враховуючивимоги стст. 19, 187 ЦПК України, суд дійшоввисновку про розглядсправи в порядку загальногопозовногопровадження.

Провадження по цивільнійсправі за вищеназванимпозовомпідлягаєпризначенню до розглядув порядку загальногопозовногопровадження в підготовчомузасіданні.

Керуючись стст.187-192, 260, 261, 353 ЦПК України, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкритипровадження у справі за позовомТовариства з обмеженоювідповідальністю «Фінансовакомпанія «АКТИВ +» (м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 306) до Коністратова Романа Олександровича (м. Київ, вул. ЄвгенаХарченка, 47, кв. 125) про стягненнязаборгованості.

Призначити справу в порядкузагальногопозовногопровадження в підготовчесудовезасідання на 29 березня 2018 року о 11 год. 30 хв. в приміщенніДарницького районного суду містаКиєваза адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 214.

Невідкладнонадіслатикопіюданоїухвали сторонам у справі та копіюпозовної заяви та доданих до неїматеріалів - відповідачу.

Роз’яснитивідповідачу, щовідповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК Українивідповідач повинен подати суду докази разом з поданнямвідзиву на позов в п’ятнадцятиденнийтермін з дня отриманняухвали про відкриттяпровадження та доданих до неїдокументів.

Копіявідзиву та доданих до ньогодокументівіншимучасникамсправи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз'яснитивідповідачу, що в разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішитиспір за наявнимиматеріаламисправи.

Роз’яснити сторонам права та обов’язкиосіб, якіберуть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокремасторонимають право: 1) ознайомлюватися з матеріаламисправи, робити з них витяги, копії, одержуватикопіїсудовихрішень; 2) подаватидокази; брати участь у судовихзасіданнях, якщоіншене визначено законом; брати участь у дослідженнідоказів; ставитипитанняіншимучасникамсправи, а такожсвідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надаватипояснення суду, наводитисвої доводи, міркуваннящодопитань, яківиникаютьпід час судового розгляду, і запереченняпротизаяв, клопотань, доводів і міркуваньіншихосіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записомфіксування судового засіданнятехнічнимизасобами, робити з них копії, подаватиписьмовізауваження з приводу їхнеправильностічинеповноти; 5) оскаржуватисудовірішення у визначених законом випадках;6) користуватисяіншимивизначеними законом процесуальними правами.Учасникисправизобов’язані: 1) виявлятиповагу до суду та до іншихучасників судового процесу; 2) сприятисвоєчасному, всебічному, повному та об’єктивномувстановленнювсіхобставин справи;3) з’являтися в судовезасідання за викликом суду, якщоїх явка визнана судом обов’язковою;4) подаватиусінаявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховуватидокази; 5) надавати суду повні і достовірніпояснення з питань, якіставляться судом, а такожучасникамисправи в судовому засіданні; 6) виконуватипроцесуальнідії у встановлені законом або судом строки; 7) виконуватиіншіпроцесуальніобов’язки, визначені законом або судом.

У випадкуневиконанняучасникомсправийогообов’язків суд застосовує до такого учасникасправи заходи процесуального примусу, передбаченіцим Кодексом. За введення суду в оманущодофактичнихобставинсправивинні особи несутьвідповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України:позивачвправівідмовитисявід позову (всіхабочастинипозовнихвимог), відповідачмає право визнатипозов (всіабочастинупозовнихвимог) на будь-якійстадії судового процесу;позивачвправізбільшитиабозменшитирозмірпозовнихвимог до закінченняпідготовчогозасіданняабо до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеногопозовногопровадження;відповідачмає право подати зустрічнийпозов у строки, встановленіцим Кодексом. До закінченняпідготовчогозасіданняпозивачмає право змінити предмет абопідстави позову шляхом поданняписьмової заяви.

Учасникисправиможутьотриматиінформаціющодосправи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Особи, якіберуть участь у справі, зобов’язанідобросовісноздійснюватисвоїпроцесуальні права і виконуватипроцесуальніобов’язки. Зловживанняпроцесуальними правами не допускається.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремовідрішення суду виключно у випадкувідкриттяпровадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалуможуть бути включені до апеляційноїскарги на рішення суду.

Апеляційнаскарга на ухвалу суду в частинінедотримання правил підсудностіподаєтьсяпротягомп’ятнадцятиднів з дня врученнявідповідноїухвали суду до Апеляційного суду м. Києва через Дарницькийрайонний суд містаКиєва.

 

 

Суддя                                          Ю.С.Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5-А

 

справа №  753/3252/18

провадження №  2-о/753/172/18

 

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

 "23" лютого 2018 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., розглянувши питанняпро виправлення описки в ухвалі суду від 22 лютого 2018 року у цивільній справі за заявою Розман Інни Дмитрівни, заінтересована особа: Розман Роман Володимирович про видачу обмежувального припису

 

ВСТАНОВИВ:

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за заявою Розман Інни Дмитрівни, заінтересована особа: Розман Роман Володимирович про видачу обмежувального припису.

Як вбачається з матеріалів справи в ухвалі суду про відкриття провадження у справі від 22 лютого 2018 року допущено описку, а саме в тексті ухвали помилково зазначено час розгляду даної справи «о 16:00 год.» замість «о 09.00 год.».

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ЦПК України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала (ч. 2 ст. 269 ЦПК України).

Дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку про необхідність виправлення описки в ухвалі суду від 22 лютого 2018 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219 ЦПК України, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Виправити описку в ухвалі суду про відкриття провадження у справі від 22 лютого 2018 року, зазначивши в її тексті час розгляду справи «о 09:00год.» замість «о 16.00 год.».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 15 днів з дня її проголошення.  

 

СУДДЯ:                                                                                  МИЦИК Ю.С.

 

 

Справа №  753/3252/18

2о/753/172/18

 

УХВАЛА

про відкриттяпровадження у справі

 

 "22" лютого 2018 р.суддяДарницького районного суду м. КиєваМицик Ю.С., розглянувшизаявуРозманІнниДмитрівни, заінтересована особа: Розман Роман Володимирович про видачуобмежувальногоприпису

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2018 року РозманІннаДмитрівназвернулася до Дарницького районного суду м. Києва з заявою про  видачуобмежувальногоприпису, якимзаборонитиРозману Роману Володимировичуперебувати в місціспільногопроживання (перебування) з РозманІнноюДмитрівною за адресою: м. Київ, вулиця 47-ма Садова, 23; усунутиперешкоди у користуваннімайном, що є об’єктом права спільноїсумісноївласностіабоособистою приватною власністюРозманІнниДмитрівни; заборонитиРозману Роману Володимировичунаближатися на визначенувідстань до місцяпроживання (перебування), роботи. іншихмісць частого відвідуванняРозманІнноюДмитрівною.

Підстав, установленихЦивільнимпроцесуальним кодексом України, для залишення заяви без руху, повернення заяви, відмови у відкриттіпровадження в цивільнійсправісуддею не виявлено.

Відповіднодо  вимог  Розділу  ІІІ Цивільногопроцесуального кодексу України та ст. ст. 350-2, 350-4 Цивільногопроцесуального кодексу України справа підсуднаДарницькому районному суду містаКиєва.

Керуючись ст. 293, 294, 350-5 ЦПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Відкритипровадження по справі за заявоюРозманІнниДмитрівни (місцереєстрації: м. Київ, вул. Ялтинська, 8/1, кв. 62, місцепроживання: м. Київ, вул. 47-ма Садова, 23) заінтересована особа: Розман Роман Володимирович (місцереєстрації: Чернігівська область, Козелецький район, с. Поліське, вул. Польова, 5,  місцепроживання: м. Київ, вул. Ялтинська, 8/1, кв. 62) про видачуобмежувальногоприпису.

Призначити справу до розгляду в судовому засіданні в приміщенніДарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 215, на 26 лютого 2018 року о 16:00 год.

Копіюцієїухвалиневідкладнонадіслати особам, якіберуть участь у справі. Заінтересованим особам надіслатикопію заяви та доданих до неїдокументів.

Ухвала може бути оскаржена у зв'язку з порушенням правил підсудностіпротягомп'ятнадцятиднів з дня їїскладення шляхом подачіапеляційноїскарги до Апеляційного суду містаКиєва.

Ухвала набираєзаконноїсили з моменту їїпідписаннясуддею.

 

Суддя                                                   Ю.С.

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

753/17192/17

2/753/2379/18

"25" січня 2018 р.

Вих № 753/17192/17/5800/2018

<Реєстраційний тип>

Мельникова СвітланаЕдуардівна

02140, м. Київ, вул. Є Чавдар, 8, кв. 44

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

                                             Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідача Мельникову СвітлануЕдуардівну, 12.07.1983 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. Є.Чавдар, 8, кв. 44, в судовезасідання, яке відбудеться  04 квітня 2018 року о 10-00 год.  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розглядіцивільноїсправи  за  позовом Приватного акціонерноготовариства «Страхова компанія «Українськастраховагрупа» до МельниковоїСвітланиЕдуардівни про відшкодуванняшкоди в порядку регресу, заподіяної в наслідокдорожньо-транспортноїпригоди.

При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

 

 

СуддяДарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Пасько І.В.

тел.:

 

В.В. Даниленко

 

 

 

ПАТ "СК "УСГ" Мельникова Світлана Едуардівна <третя особа>Дарницький районний суд міста Києвам. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

753/17306/17

2/753/2774/18

"30" січня 2018 р.

Вих № 753/17306/17/6962/2018

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

 

Оголошення про викликдо суду

 

Дарницькийрайонний суд м. Києвавикликає в якостівідповідачаГавришЄвгенаСергійовича, 08.10.1995 р.н., останнєвідомемісцепроживання за адресою: м. Київ, вул. ХарківськеШосе, 166, кв. 147, в судовезасідання, яке відбудеться  12 квітня 2018 року о 10-00 год.за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовомурозглядіцивільноїсправи  за  позовомГавришаСергія Григоровича до ГавришаЄвгенаСергійовича про визнання особи такою, щовтратила право користуванняжитловимприміщенням.

При собімати паспорт.

            Зопублікуваннямоголошення про викликвідповідачвважаєтьсяповідомлений про день, час та місцерозглядусправи і в разі неявки його до суду справа може бути розглянута за йоговідсутність.

            Відповідач у випадку неявки в судовезасіданнязобов’язанийповідомити суд про поважність причини неявки.

 

СуддяДарницького районного суду м. Києва

 

Вик.:Слаква О.О.

Вик. <Виконавець>

Даниленко В.В.

 

 

 

 

 

 

 

753/1726/18

 2/753/3594/18   

 "15" лютого 2018 р.

 Вих № 753/1726/18/10939/2018

ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"

01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9

<Примітки>

<Короткий зміст>

                                                                               Руденко Тетяна Валеріївна

                                                                               АР Крим, м. Алушта, с. Розове, вул. Ароматна, 1, кв. 14

  

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду про відкриття провадження для ознайомлення та одночасно повідомляє, що підготовче судове засідання в порядку загального позовного провадження відбудеться 21 березня 2018 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.

Ваша явка до суду обов'язкова. При собі необхідно мати паспорт.

Додаток: копія ухвали про відкриття провадження та копія позовної заяви з додатками для відповідача.

                                                         

                                                            

                          Суддя                          

Дарницького районного суду м. Києва                                                        Мицик Ю.С.

 

 

 

753/2540/18

 2/753/3766/18   

 "15" лютого 2018 р.

 Вих № 753/2540/18/10993/2018

Сурмай Олексій Борисович

м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 77, кв. 75

<Примітки>

<Короткий зміст>

                                                                                Харченко Володимир Володимирович

                                                                                 м. Донецьк, вул. Івова, 3

 

                                                                                 Семикін Леонід Анатолійович

                                                                                  м. Київ, вул. Драгоманова, 14, кв. 118

  

Судова повістка про виклик до суду.

                                            

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду про відкриття провадження для ознайомлення та одночасно повідомляє, що підготовче судове засідання в порядку загального позовного провадження відбудеться 22 березня 2018 року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.

Ваша явка до суду обов'язкова. При собі необхідно мати паспорт.

Додаток: копія ухвали про відкриття провадження та копія позовної заяви з додатками для відповідачів.

                                                         

                                                            

                          Суддя                          

Дарницького районного суду м. Києва                                                        Мицик Ю.С.

 

 753/21861/17

 2/753/3088/18   

 "31" січня 2018 р.

 Вих № 753/21861/17/6959/2018

 <Реєстраційний тип>

Лапіна Миколу Олександровича

м. Київ, вул. Драгоманова, 13/10, кв. 195  

 

    

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

          Дарницький районний суд м. Києва викликає Лапіна Миколу Олександровича, 29.10.1956 р.н., місце реєстрації: м. Київ, вул. Драгоманова, 13/10, кв. 195, в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом Марченко Ганни Станіславівни до Лапіна Миколи Олександровича, третя особа Служба у справах дітей Солом¢янської районної в м. Києві державної адміністрації про надання дозволу на виїзд за кордон дитини, без згоди одного з батьків.

          Судове засідання відбудеться 14.02.2018р. о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

          В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 

 

Вик. Расулова А.А.

 

Т.О. Трусова

 

 

753/2368/18
2-о/753/155/18
"09" лютого 2018 р.
Вих № 753/2368/18/9409/2018

Маслову Олексію Володимировичу
Маслову Володимиру Анатолійовичу
Масловій Антоніні Євгенівні
02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, кв. 226


Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за заявою Маслової А.В. про видачу обмежувального припису, яке відбудеться 12.02.2018 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 204, головуючий суддя по справі Колесник О.М..
При собі необхідно мати паспорт. Представнику мати належним чином завірену довіреність.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва
О.М. Колесник

 753/17144/17

 2/753/2270/18   

 "30" січня 2018 р.

 Вих № 753/17144/17/6207/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Голубничому Р.В.

02068, м. Київ, вул. Вербицького, 8-А кв. 55  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/17144/17 (провадження 2/753/1158/18) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасний факторинг» до Голубничого Романа Вадимовича про стягнення боргу, яке відбудеться 10.04.2018 о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

 Ви маєте право подати відзив, у якому викладаються заперечення проти позову (ст. 178 ЦПК України) та заперечення (ст. 180 ЦПК України).

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву та заперечень у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

    

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

  753/17122/17

  2/753/2261/18   

  "26" січня 2018 р.

 Вих №  753/17122/17/5592/2018

  <Реєстраційний тип>

 

Семенець Д.Є.

02096, м. Київ, вул. Ново-Дарницька, 3/15 (гуртожиток)  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/17122/17 (провадження 2/753/2261/18) за позовом Лотоцької Світлани Орестівни до Семенець Дмитра Євгенійовича, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 19.03.2018 о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.    

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив у якому викладаються заперечення проти позову (ст. 178, ст. 180 ЦПК України).

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 754/7662/17

 2/753/7520/17   

 "03" лютого 2018 р.

 Вих № 754/7662/17/7803/2018

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

   ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

                Дарницький районний суд м. Києва викликає Загороднього Юрія Вікторовича  останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Харківське шосе, 65, кв. 49, в судове засідання як відповідача за позовом Загородньої Тетяни Василівни до Загороднього Юрія Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини.

              Судове засідання відбудеться 07.03.2018р. о 11:00год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

        В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

 

 

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

Вик. Расулова А.А.

Т.О. Трусова

  753/15783/17

  2/753/1580/18   

  "06" лютого 2018 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

 

ПАТ «ПриватБанк»

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50  м. Київ, вул. М. Грушевського, 1-Д

14360570@mail.gov.ua   

 

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості позивача у цивільній справі  № 753/15783/17 (провадження 2/753/1580/18) за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шевеля Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.04.2018 об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її  копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відповідний лист з поясненнями по суті позовної заяви, можливістю розгляду заяви та Вашої відсутності.

У разі Вашої неявки позовну заяву буде залишено без розгляду.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

  753/15783/17

  2/753/1580/18   

  "06" лютого 2018 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

Шевелю С.В.

02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 2-А

кв. 115.

 

   

 

    

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/15783/17 (провадження 2/753/1580/18) за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шевеля Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.04.2018 об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву та заперечень  без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 753/15738/17

 2/753/1566/18   

 "26" січня 2018 р.

 Вих № 753/15738/17/5643/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Усачовій Т.М.

м. Київ, вул. Бориспільська, 30 кв. 22  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУД

 

     Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/15738/17 (провадження 2/753/1566/18) за позовом Чуб Галини Романівни до Усачової Тетяни Михайлівни про стягнення боргу по договору позики, яке відбудеться 27.03.2018 о 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

      При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

         У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив у якому викладаються заперечення проти позову (ст. 178, ст. 180 ЦПК України).

       Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

        Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар с/з                                                                                                       Расулова А.А.

 753/20313/17

 2/753/2346/18   

 "08" лютого 2018 р.

 Вих № 753/20313/17/9141/2018

 <Реєстраційний тип>

Шапочкіну Ю.В.

02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3 каб. 707.

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

    

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/20313/17 (провадження 2/753/2346/18) за позовом Шапочкіної Т.М. до Шапочкіна Ю.В. про поділ майна, яке відбудеться 27.03.2018 о 12 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Помічник судді                                                                                     Л.П. Косолап

 

 

 753/19615/17

 2/753/2529/18   

 "08" лютого 2018 р.

 Вих № 753/19615/17/9129/2018

 <Реєстраційний тип>

Шапочкіну Ю.В.

02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3 каб. 707.

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

    

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі  № 753/19615/17 (провадження 2/753/2529/18) за позовом Шапочкіна О.Ю. до Шапочкіна Ю.В., третя особа: Шапочкіна Т.М., про стягнення аліментів, яке відбудеться 22.02.2018 о 9 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Помічник судді                                                                                     Л.П. Косолап

 

 

753/10651/17
2/753/5287/17
"03" січня 2018 р.
Вих № 753/10651/17/212/2018                                       

Судова повістка про виклик до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд по справі за позовом Карапетян Акопа Рубеновича до Товариства з обмеженою відповідальністю " Юридична компанія " Центр Правових Рішень " про стягнення коштів за договором про надання юридичних послуг, відбудеться 19 лютого 2018 року о“ 12 ” год. “ 30 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, зал № 6.
Ваша явка на вказану дату є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та його копію. Представнику необхідно мати належним чином оформлену довіреність та її копію.
Всі особи, які одержать судову повістку у зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язані за першої можливості вручити її адресату.
В разі повторної неявки повідомляє Вас, що в разі чергової неявки в судове засідання з будь-яких підстав позов буде залишено без розгляду, або розгляд справи буде проведене на основі наявних у справі доказів.

 

Суддя Дарницького районного

суду м. Києва                                                                                                   Леонтюк Л.К.

 

 

 

 

 

 

753/321/18                                                                      ТзОВ КУА "Прімоколект-капітал"

 2/753/3308/18                                                                Пазак М.Р.

 "02" лютого 2018 р.                                                         79000, м. Львів, а/с №45

 Вих № 753/321/18/8276/2018                                           Сукач Н.С.

                                                                                           02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 1-Г, кв. 201

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що судове засідання по справі № 753/321/18 за позовом ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" до Сукач Н.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, відбудеться 28.02.2018 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 210, головуючий суддя по справі Гальонкіна Ю.С.

        При собі необхідно мати паспорт. Представнику мати належним чином завірену довіреність.

     Додаток: копія ухвали суду про відкриття провадження – для позивача, копія ухвали суду про відкриття провадження, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

Суддя Дарницького         

районного суду м. Києва                                                                          Гальонкіна Ю.С.

 

 

 

 

   ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1616/18

 2-о/753/142/18   

 "30" січня 2018 р.

 Вих № 753/1616/18/6303/2018

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

Маслову О.В.

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, кв. 226

 

 

       Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас в судове засідання по справі № 753/1616/18 за заявою Маслової А.В. про видачу обмежувального припису, яке відбудеться 01.02.2018 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 210, головуючий суддя по справі Гальонкіна Ю.С.

         При собі необхідно мати паспорт. Представнику мати належним чином завірену довіреність.

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Петрик   А.В.

 

Гальонкіна Ю.С.

 

Списки осіб у цивільних справах, яким не надіслано кореспонденцію, адресовану в АРК та м.Севастополі та в Донецьку та Луганську області

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18531/17

 2/753/1920/18   

 "23" січня 2018 р.

 Вих № 753/18531/17/4624/2018

 <Реєстраційний тип>

 

Дергачову К.Г.

98654, АР Крим, м. Ялта, смь Відрадне,

вул. Моріса Тореза, 15 кв. 5.  

 

     ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 753/18531/17 (провадження 2/753/1920/18) за позовом Київська місцева прокуратура № 2, в інтересах Київської міської ради, до обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд кар’єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків», Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем’яненко  Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки, яке відбудеться 07.03.2018 о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково-належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просим направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19536/17

 2/753/2848/18   

 "18" січня 2018 р.

 Вих № 753/19536/17/3559/2018

 <Реєстраційний тип>

 

 

    

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

                Дарницький районний суд м. Києва викликає Дмитренка Андрія Володимировича 24.06.1979р.н., останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 25, кв. 162, в судове засідання як відповідача за позовом Сакун Світлани Миколаївни до Дмитренка Андрія Олександровича, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

              Судове засідання відбудеться 05.03.2018р. о 12:00год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

        В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

  

Вик. Расулова А.А.

Т.О. Трусова

 

 

 

«Дарницький районний суд м. Києва викликає Антонюка Олександра Петровича, місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Анни Ахматової буд.43, кв.251, в якості відповідача по цивільній справі за позовом  Дюка Ростислава Ігоровича, Дюк Наталії Володимирівни до Антонюка Олександра Петровича, третя особа – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва» в особі Житлово-експлуатаційної дільниці № 205, про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданої залиттям квартири, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 15 год. 00 хв. 11 квітня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця 5-а,зал.103.»

 

 

 

 

   “Дарницький районний суд м. Києва викликає Кондрашова Вячеслава Юрійовича, 10.08.1971 року народження,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 11, кв. 152,  в якості відповідача по цивільній справі за позовом   Моторно (транспортне) страхове бюро України до Кондрашова Вячеслава Юрійовича про стягнення страхового відшкодування в порядку зворотньої вимоги (регресу), яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 11 год. 00 хв. 17 квітня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.»

 

  

753/17184/17

2/753/6996/17

"12" грудня 2017 р.

Вих № 753/17184/17/81623/2017

<Реєстраційний тип>

Транбіну С.В.

95018, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Євпаторійське шосе, 189

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА

 

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/17184/17 за позовом Транбіної Світлани Миколаївни до Транбіна Сергія Васильовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26.01.2018 о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

 

 

 

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Моторно (транспортне) страхове бюро України до Кондрашова Вячеслава Юрійовича про стягнення страхового відшкодування в порядку зворотньої вимоги (регресу).

               В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Кондрашова Вячеслава Юрійовича, 10.08.1971 року народження,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 11, кв. 152,  в якості відповідача по цивільній справі за позовом   Моторно (транспортне) страхове бюро України до Кондрашова Вячеслава Юрійовича про стягнення страхового відшкодування в порядку зворотньої вимоги (регресу), яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 11 год. 00 хв. 17 квітня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Романюк Олени Сергіївни до Сосніна Андрія Сергійовича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура  № 2 про позбавлення батьківських прав.

              В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Сосніна Андрія Сергійовича, 16.09.1976 року народження,   місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання м. Київ, вул. Декабристів, 5б, кв. 48, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Романюк Олени Сергіївни до Сосніна Андрія Сергійовича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура № 2 про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 12  год. 00 хв. 10 квітня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Махно Ольги Віталіївни до Кіцієва Пилипа Карловича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура № 2 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Кіцієва Пилипа Карловича, 19.11.1979 року народження, місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м.Луганськ, вул. Червоноармійська, 67  в якості відповідача по цивільній справі за позовом Махно Ольги Віталіївни до Кіцієва Пилипа Карловича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура № 2 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 15 год. 00 хв. 28 березня  2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах Київської міської ради до громадської організації "Спортивний клуб веслування м. Києва", Драчова Костянтина Геннадійовича про визнання недійсним договору іпотеки.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Дергачова Костянтина Геннадійовича, 26.05.1967 р/н, місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5,  в якості відповідача по цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах Київської міської ради до громадської організації "Спортивний клуб веслування м.Києва", Дергачова Костянтина Геннадійовича  про визнання недійсним договору іпотеки яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 15 год. 00 хв. 22 лютого 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до обслуговуючого кооперативу "Служба гіротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків", Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Дергачова Костянтина Геннадійовича, 26.05.1967 р/н,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5  в якості відповідача по цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до обслуговуючого кооперативу "Служба гідротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків", Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки.  яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 10 год. 00 хв. 22 лютого 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків», Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Дергачова Костянтина Геннадійовича, 26.05.1967 р/н,  р/н,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим,  м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків», Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 11 год. 30 хв. 22 лютого 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

 

№ справи /номер провадження

Найменування сторін у справі

Стан розгляду справи

Примітка

Опубліковано на сайті 04.04.2017 року 

 

753/21007/16-ц

 2/753/692/17

Рижов Сергій Сергійович

АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 46, кв. 53

 

  Дарницький районний суд м. Києва  повідомляє Вам, що розгляд цивільної справи за позовом Рижової Владислави Володимирівни до Рижова Сергія Сергійовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів відбудеться 24 травня  2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, головуючий суддя по справі  Даниленко В.В.

 

753/1471/17

 2/753/2978/17 

Міняєвій Ліні Леонідівні

Міняєву Вячеславу Юрійовичу

АРК, м.Севастополь, пр-т. Ген. Острякова 238, кв.7

 

Національному банку України

01601, м.Київ, вул. Інститутська 9

 

   Дарницький районний суд м. Києва направляє на Вашу адресу копію ухвали суду про відкриття провадження по справі, копію позовної заявм з додатками - для відома та ознайомлення.

Одночасно викликаємо Вас в судове засідання по справі, яке відбудеться 13 квітня 2017 року 17-00 годині, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.124, під головуванням судді Даниленко В.В.

 

Опубліковано на сайті 04.04.2017 року 

 

753/1661/17

 2/753/3003/17

Османова Зєкіє Мусретівна

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, кв. 58

 

Османов Рустем Ісмаілович

Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Озенбаш, 71

 

   Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 20.03.2017 року про відкриття провадження у справі  за позовом Османової З.М. до Османова Р.І. про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 17.05.2017 року на 15 год. 30 хв

 

 

Опубліковано на сайті 28.03.2017 року 

 

753/615/17

 2/753/2769/17

Неметуллаєв Ділявер Едемович

98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Масандрівська, 1

 

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/615/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Неметтулаєва Ділявера Едемовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.03.2017 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

 

753/623/17

 2/753/2773/17

 

 

 Кравченко Марина Василівна

96400, АР Крим. Чорноморський р-н, н/п Черноморське, вул. Лугова, 24

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/623/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Кравченко Марини Василівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31.05.2017 о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О. 

 

753/626/17

 2/753/2776/17 

Тарасова Анна Вікторівна

АР Крим, м. Севастополь, вул. Маринеско, 5, кв. 8-а

 

  Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/626/17 за позовом Тарасова Андрія Андрійовича до Тарасової Анни Вікторівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26.04.2017 о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

753/913/17

 2/753/2888/17

Литвакова Олена Михайлівна

75100 Херсонська область, м. Олешки, вул. Пароходна 129ДП Видавництво і друкарня Таврида

95040 АРК, м. Сімферополь, вул. Генерала Васил"єва 44

 

 Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали суду від 24 лютого 2017 року про відкриття провадження по цивільній справі та одночасно повідомляє, що судове засідання відбудеться 27 квітня 2017 року об “ 16 ” год. “ 00 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб. 4, зал № 5.

 

 

Опубліковано на сайті 28.03.2017 року 

 

753/5/17-ц

 2/753/2/17    

Чернозуб Юлія Юріївна

2-ий Мікрорайон,7,кв. 25,

м. Макіївка, Донецька обл., 86141

 

      Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Чернозуб Юлії Юріївни до Державного підприємства "Макіїввугілля" про стягнення компенсації по заробітній платі, відбудеться 20.04.2017  р. о 17 год. 30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

753/2672/17

 2/753/3328/17

Шипілов Олексій Миколайович

м. Донецьк, вул. Нижньокурганська, 27, кв.19

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Шипілової Ганни Михайлівни до Шипілова Олексія Миколайовича, третя особа: Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав та стягнення додаткових витрат на утримання дитини, відбудеться 24 квітня 2017 року о 15.00 год.хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/1938/17

 2/753/3118/17

ТОВ "Ті Енд Ті Груп"

вул. Червноармійська, 10, кв. 4, м. Ялта, 98606

 

  Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Тертичного Володимира Івановича до Тертичної Марини Ігорівни, Челядіна Олександра Михайловича, Шухляр Андрія Юрійовича, 3 особи – Лазарєва Людмила Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ті Енд Ті Груп» про визнання правочину недійсним, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться 05.05.2017 о 11 год. 30.

Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. 

 

 

Опубліковано на сайті 16.03.2017 року 

 

753/17641/16-ц

 2/753/1556/17   

ПАТ "АБ "Експрес-Банк"

 03049, м. Київ, пр.Повітрофлоцький, 25

Турницький Ю.А.

96535, АРК, Сакський район, с. Степове, вул. Нова, 11

 

    Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Турницького Юрія Антоновича про стягнення заборгованості 07.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

 

753/16342/16-ц

 2/753/1509/17

ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес-Банк" 

03049, м. Київ, пр. Повітрофлоцький, 25

Якименко В.В.

АРК, Джанкойський район, с. Придорожнє, вул. Кримська, 76

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Якименка Віталія Володимировича про стягнення заборгованості 20.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

753/21595/16-ц

 2/753/2008/17

Національна Академія Нацгвардії України

61001, м. Харків, майдан Захисників України, 3

Вовк О.М.

АРК, м. Севастополь, вул. Степанянна, 15, кв.13

 

    Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Національної академії Національної гвардії України до Вовка Олексія Миколайовича про стягнення витрат, пов’язаних з утриманням у вищому навчальному закладі 20.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

 

Опубліковано на сайті 10.03.2017 року

 

753/5/17-ц

 2/753/2/17   

Чернозуб Юлія Юріївна

2-ий Мікрорайон,7,кв. 25,

м. Макіївка, Донецька обл., 86141

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Чернозуб Юлії Юріївни до Державного підприємства "Макіїввугілля" про стягнення компенсації по заробітній платі, відбудеться 15.03.2017  р. о 17 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/13387/17

 2/753/1075/17   

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКФ "ЕКРАН-СЕРВІС"

вул. Економічна, 13, м. Донецьк, 83054

 

  Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Здобнової Світлани Михайлівни до ПрАТ "СК "Оранта-Життя", відбудеться 04.04.2017 о 11 год. 00.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/1938/17

 2/753/3118/17   

Здобнова Світлана Михайлівна

85612, Донецька обл., Мар"їнський район, м. Курахово, вул. Пушкіна, 23, кв.26

 

  Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Здобнової Світлани Михайлівни до ПрАТ "СК "Оранта-Життя", відбудеться 04.04.2017 о 11 год. 00.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

Опубліковано на сайті 23.02.2017 року

 

753/20581/16-ц

 2/753/1860/17

Дарманчеву Костянтину Федоровичу

АРК, м.Сімферополь, вул. Неапольска 21

(оголошення на офіційному сайті суду)

 

Дорошенко В.В.

04205, м.Київ, пр-т. Оболонський 22-А, кв.28

 

Дарманчевій Марині Євгенівні

АРК, м.Сімферополь, вул. Неапольска 21

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Дарманчева Костянтина Федоровича до Дарманчевої Марини Євгенівни про розірвання шлюбу 21.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

 

 

753/916/17

 2/753/2890/17

Горенку Юрію Андрійовичу   

299011, АРК, м. Севастополь,

вул. Кача 19, кв.64 

оголошення на сайті суду 

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 23.12.2016 року про відкриття провадження у справі  за позовом  ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес Банк" до Мануілова П.О. про стягнення заборгованості, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 01.03.2017 року на 14 год. 00 хв.

         Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, оригінали документів, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність.

               Додаток: копія ухвали суду від 23.12.2016 року, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

 

Опубліковано на сайті 23.02.2017 року

 

753/18853/16-ц

 2/753/7987/16

ПАТ "Акціонерний Банк"Експрес Банк"

02049, м. Київ, пр-т Повітрофлоцький, 25

 

Мануілов Петро Олегович

98312, АР Крим, м. Керч, вул. Горького, 12, кв. 4

 

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 23.12.2016 року про відкриття провадження у справі  за позовом  ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес Банк" до Мануілова П.О. про стягнення заборгованості, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 01.03.2017 року на 14 год. 00 хв.

         Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, оригінали документів, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність.

               Додаток: копія ухвали суду від 23.12.2016 року, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

 

 

753/22121/16-ц

 2/753/2157/17

 Павлов Михайло Володимирович

АР Крим, с. Сімферополь, вул. Орендна, 6

 

Служба у справах дітей

Подільського району м. Києва

м. Києв, вул. Борисоглібська, 14

 

Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві

м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, 02152

Дарницький районний суд м. Києва  повторно викликає  Вас у судове засідання  з розгляду цивільної справи за позовною заявою Веліулаєвої С.В. до Павлова М.В, треті особи: Служба у справах дітей Подільського району у м. Києві, Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві  на  27 .04.2017 року о 12 год. 15 хв.

Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та її копію, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність та оригінали документів.

 

 

 

Опубліковано на сайті 16.02.2017 року

753/615/17

 2/753/2769/17

Павлов Михайло Володимирович

АР Крим, с. Сімферополь, вул. Орендна, 6

 

Служба у справах дітей

Подільського району м. Києва

м. Києв, вул. Борисоглібська, 14

 

Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві

м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, 02152

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/615/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Неметтулаєва Ділявера Едемовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.03.2017 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

753/623/17

 2/753/2773/17

Кравченко Марина Василівна

96400, АР Крим. Чорноморський р-н, н/п Черноморське, вул. Лугова, 24

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/623/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Кравченко Марини Василівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16.03.2017 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

 

  

753/626/17

 2/753/2776/17

Тарасова Анна Вікторівна

АР Крим, м. Севастополь, вул. Маринеско, 5, кв. 8-а

  Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/626/17 за позовом Тарасова Андрія Андрійовича до Тарасової Анни Вікторівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 14.03.2017 о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О. 

 

 

 

Опубліковано на сайті 14.02.2017 року 

753/14047/16-ц

 2/753/1123/17

Бут Інна Степанівна

Автономна Республіка Крим, м.Севастополь, вул.Супруна,12 А,кв.1

   Дарницький районний суд м. Києва  повторно викликає  Вас у судове засідання  з розгляду цивільної справи за позовною заявою ПАТ "Універсал Банк" до Бут Інни Степанівни  про стягнення заборгованості  на 20.04.2017 року о 15 год. 30 хв.

Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та її копію, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність та оригінали документів.

 

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал судових засідань № 27

 

 

 

 

753/22614/16-ц

 2/753/2300/171/17

ПАТ КБ "Правекс-Банк"

03680, м. Київ, пров. Охтирський, 7, оф. 1-301, БЦ "Форум Вікторія" Парк"

 

Луцюк Віталій Анатолійович

Республіка Крим, Сімферопольський р-н,  с. Красновка, вул. Молодіжна, 7

 Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 13.02.2017 року про відкриття провадження у справі  за позовом ПАТ КБ "Правекс Банк" до Луцюк В.А. про стягнення заборгованості, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 19.04.2017 року на 14 год. 30 хв.

         Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, оригінали документів, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність.

               Додаток: копія ухвали суду від 13.02.2017 року, позовна заява з додатками – для відповідача. Оголошення в газету "Урядовий Кур"єр" для позивача.

 

               Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал судових засідань № 27.

 

Опубліковано на сайті 09.01.2017 року

 753/23007/16-ц

 2/753/2011/17

ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес Банк"

Мацко Т.В.

03049, м. Київ, пр-т Повітрофлоцький 25

 

Самолюк Вадим Анатолійович95000, АРК, Красногвардійський рай., с. Полтавка, вул. Центральна, 10/13 

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 03.02.2017 року про відкриття провадження у справі  за позовом ПАТ "Акціонерний Банк "Екстрес Банк" до Самолюка В.А. про стягнення боргу, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 20.04.2017 року на 14 год. 30 хв.

 

 

 

Опубліковано на сайті 24.01.2017 року

753/13981/16-ц

 2/753/1214/17  

Нікітін Віталій Володимирович

вул. Волховська,69, м. Чистяково,

Донецька обл., 86600

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Жевачевської Людмили Ігорівни до Нікітіна Віталія Володимировича, третя особа - Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав,  відбудеться 07.03.2017 року  о 11 год. 30 хв.

Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/22633/16-ц

 2/753/2311/17  

Алгаєв Олександр Анатолійович

вул.Косарева,8,кв.            20, м. Севастополь, АРК,99006

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Правекс-Банк» до Алгаєва Олександра Анатолійовича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором,  відбудеться 03.03.2017 року  на 09 год. 15 хв.

Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

Опубліковано на сайті 20.01.2017 року

753/9393/16-ц

 2/753/5092/16

 

Бахтін Іван Анатолійович

вул. Д. Ульянова, 5/7, кв. 1, м. Сімферополь, АРК, 95013

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Бахтіна Івана Анатолійовича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Бахтіна Івана Анатолійовича, 17.01.1959 року народження (ідентифікаційний номер - 2156606017) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 22717 грн. 01 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 24095 (двадцять чотири тисячі дев»яносто п»ять) грн. 01 коп. Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

           

 

753/11787/16-ц

 2/753/5799/16

 

Негуч Ірина Григорівна

бульв. Леніна, 7, кв. 3, м. Сімферополь, АРК, 95000

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  06.09.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Негуч Ірини Григорівни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Негуч Ірини Григорівни, 03.04.1967 року народження (ідентифікаційний номер - 2456407802) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 3080 грн. 47 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 4458 (чотири тисячі чотириста п»ятдесят вісім) грн. 47 коп Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/12583/16-ц

 2/753/6053/16

 

Войтко Анжеліка Олександрівна

вул. 60 років Жовтня, 13/64, кв. 159,

м. Сімферополь, АР Крим, 95000.

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  01.11.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Войтко Анжеліки Олександрівни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Войтко Анжеліки Олександрівни, 29.03.1969 року народження (ідентифікаційний номер - 2529008807) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 17388 грн. 73 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 18766 (вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят шість) грн. 73 коп.

 Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

753/11963/16-ц

 2/753/5872/16

 

Маслову Євгенію Сергійовичу

вул. Російська, 61, с. Амурське, Красногвардійський район, АР Крим, 97055. 

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  01.11.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Маслова Євгенія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Маслова Євгенія Сергійовича (ідентифікаційний номер - 2977615536) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 2190 грн. 87 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 3568 (три тисячі п»ятсот шістдесят вісім) грн. 87 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

753/10854/16-ц

 2/753/5505/16

 

Норіна Тетяна Вікторівна

вул. Димитрова, 8, кв. 4, смт. Чорноморське, АРК, 96400

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  15.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Норіна Тетяни Вікторівни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Норіної Тетяни Вікторівни, 14.05.1960 року народження (ідентифікаційний номер - 2204923902) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 18820 грн. 62 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 20198 (двадцять тисяч сто дев»яносто вісім) грн. 62 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/9394/16-ц

 2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Старчікова Віктора Володимировича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Старчікова Віктора Володимировича (ідентифікаційний номер - 2661300172) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 4290 грн. 48 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 5668 (п»ять тисяч шістсот шістдесят вісім) грн. 48 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/10320/16-ц

 2/753/5368/16

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Дубровського Сергія Олексійовича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Дубровського Сергія Олексійовича, 20.03.1981 року народження (ідентифікаційний номер - 2966422017) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 8106 грн. 71 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 9484 (дев»ять тисяч чотириста вісімдесят чотири) грн. 71 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/7647/16-ц

 2/753/4599/16

Снісар Олександр Ігорович

вул. І. Голубця, 40, кв. 48, м. Севастополь,

АРК, 99003

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  20.07.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Снісар Олександра Ігоровича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Снісар Олександра Ігоровича (ідентифікаційний номер - 3281318315) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 3696 грн. 27 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 5074 (п»ять тисяч сімдесят чотири) грн. 27 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/9396/16-ц

 2/753/5095/16

Майборода Каріна Сергіївна

мікрорайон Корявко, 24, кв. 15, м. Армянськ, АРК, 96012

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Майборода Каріни Сергіївни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Майборода Каріни Сергіївни, 28.07.1988 року народження (ідентифікаційний номер - 3235105802) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 5677 грн. 19 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 7055 (сім тисяч п»ятдесят п»ять) грн. 19 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/7653/16-ц

 2/753/4605/16

Гнатюк Юрій Володимирович

вул. Шевкопляса, 6, кв. 4, м. Севастополь, АРК

 

Гнатюк Світлана Олександрівна

вул. Багрія, 14, м. Севастополь АРК

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  21.07.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Правекс-Банк» до Гнатюк Юрія Володимировича, Гнатюк Світлани Олександрівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

      Стягнуто з Гнатюка Юрія Володимировича, 03.08.1962 року народження (ідентифікаційний номер - 2286000014) та Гнатюк Світлани Олександрівни, 14.01.1956 року народження (ідентифікаційний номер – 2046723323) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Правекс-Банк» (код 14360920) 10287,19 доларів США. Стягнуто з Гнатюка Юрія Володимировича, 03.08.1962 року народження (ідентифікаційний номер - 2286000014) та Гнатюк Світлани Олександрівни, 14.01.1956 року народження (ідентифікаційний номер – 2046723323) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Правекс-Банк» (код 14360920) судові витрати по 1654 грн. 86 коп

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

 

Опубліковано на сайті 16.01.2017 року

428/13067/15

 2/753/3801/16

Усова Любов Іванівна

Луганська обл., м. Стаханов,

пр-т 50 років Жовтня, 17, кв. 124

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом ФОП Фоміної Альони Павлівни до Усової Любові Іванівни про стягнення заборгованості відбудеться  20.02.2017 р. о 16 год.30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

753/3113/16-ц

 2/753/3215/16 

Борденюк Надії Іванівні

вул. Зеленая, 5, кв. 40, с. Заозерне, м. Євпаторія, АР Крим

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Публічного Акціонерного Товариства "Альфа-Банк" до Сидоренко Максима Вікторовича, Борденюк Надії Іванівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, відбудеться 16.01.2017 о 13 год. 50 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

 

 

 Опубліковано на сайті 13.01.2017 року

 

753/2621/16-ц

 2/753/3060/16  

ТОВ "Ті Енд Ті Груп"

вул.Червноармійська, 10, кв. 4,

м. Ялта, 98604

      Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Тертичного Володимира Івановича до Тертичної Марини Ігорівни, Челядіна Олександра Михайловича, Шухляр Андрія Юрійовича, 3 особи – Лазарєва Людмила Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ті Енд Ті Груп» про визнання правочину недійсним, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться 14.03.2017  р. о 15 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/19971/16-ц

 2/753/8258/16

 

Лавриненко Олег Вікторович

вул. Артема,210-а,кв. 64,

м. Донецьк,63122

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  20.12.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення аліментів.

      Стягнуто з Лавриненко Олега Ігоровича, 31.10.1983 року народження, уродженця м. Донецьк (ідентифікаційний номер - 3061902151) на користь Лавриненко Ганни Вікторівни (ідентифікаційний номер - 3039918141) аліменти на утримання сина Лавриненко Дмітрія Олеговича, 04.01.2011 року народження у розмірі ¼  частини з усіх видів заробітку (доходів) щомісячно, починаючи з 01.11.2016 року і до повноліття дитини, але не менше, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку згідно Закону.

       З повним текстом рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

           

 

753/22958/16-ц

 2/753/9059/16   

Федосєєвій Олені Миколаївні

86126, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Лебедєва, 3, кв. 4

 

Рухляда Олександру Володимировичу

84605, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Великан, 27, кв. 86

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по цивільній справі  за позовом   Федосєєвої Олени Миколаївни до Державного підприємтсва "Макіїввугілля" в інтересах Відокремленого підрозділу "Шахта Північна ім. С.М. Кірова" про стягнення заробітної плати, відбудеться 29 грудня 2016 року о “ 16 ” год. “ 00 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб. 4, зал № 5.,

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті

23.12.2016 року

 

753/22121/16-ц

 2/753/8797/16   

Павлов Михайло Володимирович

АР Крим,

с. Сімферополь,

вул. Орендна, 6

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по цивільній справі  за позовом   Веліулаєвої  С.Е. до Павлова М.В. треті особи: Служба у справах дітей Подільського району м. Києва, Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дітей на тимчасово окуповану територію України та за кордон без згоди батька відбудеться 23.02.2016 року о “ 10 ” год. “ 00 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб.27,

Суддя Коренюк А.М.

Опубліковано на сайті

23.12.2016 року

 

 

753/21132/16-ц

2/753/8557/16

Кравчук Олександр Вікторович

АР Крим, м. Керч, вул. Щорса 38-а

 

Кравчук Марині Ігорівні

АР Крим, м. Керч, вул. Архітектурна 8, кВ.22

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє Вам, що судовий розгляд по цивільній справі за позовом Кравчука Олександра Вікторовича до Кравчук Марини Ігорівни про розірвання шлюбу, відбудеться 06.01.2017 року о 10 год. 30 хв., за адресою: м.Київ, вул. Севастопольська 14, каб.4, зал.№5

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті 21.12.2016 року

 

 

753/16342/16

2/753/7221/16

Якименко В.В.

АРК, Джанкойський район, с. Придорожнє, вул. Кримська, 76

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те,  що судовий  розгляд ивільної справи за позовом ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес-Банк" до Якименко Віталія Володимировича про стягнення заборгованості, відбудеться 20 лютого  2017 року 12.30 годині. Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 124, суддя Даниленко В.В.

Опубліковано на сайті 12.12.2016р.

753/19161/16ц

2/753/8063/16

Димитров В»ячеслав Олександрович

Луганська обл.., м. Мусинськ, вул. Горького 65

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 02.12.2016 року по цивільній справі за позовом Димитрової Галини Миколаївни до Димитрова В»ячеслава Олександровича про розірвання шлюбу, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 07.12.2016р.

 

 

Опубліковано на сайті 07.12.2016р.

 

753/14780/16-ц

 2/753/6753/16

 

Джемілов Ельмір Ісметович

вул. Харченка (Леніна),43, кв. 28,м. Київ,02088

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Мішула Любові Дмитрівни до Джемілова Ельміра Ісметовича, 3 особи – Дарницький районний відділ Головного управління державної міграційної служби України у м. Києві, Мозоль Олег Олексійович про визнання фізичної особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням відкладено на 30.01.2017 р. о 09 год.30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/19971/16

 2/753/8258/16

Лавриненко Олег Ігорович

вул. Артема,210-а,кв. 64,

м. Донецьк,63122

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення аліментів, відкладено на 20.12.2016 р. о 14 год.30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

 

 

ОПУБЛІКОВАНО НА САЙТІ 06.12.2016 року

 

753/13981/16-ц

 2/753/6488/16

 

Нікітін Віталій Володимирович

вул. Волховська,69, м. Чистяково,

Донецька обл., 86600

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Жевачевської Людмили Ігорівни до Нікітіна Віталія Володимировича, третя особа - Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав, відкладено на 25.01.2017 року  о 11 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

428/13067/15

 2/753/3801/16 

Усова Любов Іванівна

Луганська обл., м. Стаханов,

пр-т 50 років Жовтня, 17, кв. 124

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом ФОП Фоміної Альони Павлівни до Усової Любові Іванівни про стягнення заборгованості, відбудеться  28.12.2016 року  о 14 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/2621/16-ц

 2/753/3060/16  

ТОВ "Ті Енд Ті Груп"

вул.Червноармійська, 10, кв. 4,

м. Ялта, 98604

      Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Тертичного Володимира Івановича до Тертичної Марини Ігорівни, Челядіна Олександра Михайловича, Шухляр Андрія Юрійовича, 3 особи – Лазарєва Людмила Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ті Енд Ті Груп» про визнання правочину недійсним, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться 17.01.2017  р. о 15 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

Опубліковано на сайті 30.11.2016р.

753/19971/16-ц

 2/753/8258/16

 

Лавриненко Олег Вікторович

вул. Артема,210-а,кв. 64,

м. Донецьк,63122

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення аліментів, призначено на 06.12.2016 року  на 16 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/3113/16

2/753/3215/16

Борденюк Надія Іванівна

вул. Зеленая, 5, кв. 40, с. Заозерне, м. Євпаторія, АР Крим

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Публічного Акціонерного Товариства "Альфа-Банк" до Сидоренко Максима Вікторовича, Борденюк Надії Іванівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, відбудеться  27.12.2016 року  о 14 год. 30 хв.      Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 Опубліковано на сайті 21.11.2016 року

753/8119/16-ц

 2/753/8003/16

 

ПрАТ "Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського"

просп. Гвардійський, 30/1, оф. 101,

м. Сєверодонецьк, Луганської обл., 93411

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» до Сидорчук Юлії Станіславівни про визнання договору дійсним та стягнення суми за договором позики, призначено на 02.12.2016р. о 09 год.00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

428/13067/15

 2/753/3801/16

Усова Любов Іванівна

Луганська обл., м. Стаханов,

пр-т 50 років Жовтня, 17, кв. 124

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом ФОП Фоміної Альони Павлівни до Усової Любові Іванівни про стягнення заборгованості, призначено на 01.12.2016 р. о 15 год.00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

 

753/11277/16-ц

2/753/5646/16

Кутова Юлія Валеріївна

Донецька обл., м. Торез, вул. Сиваченко, 13

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 16

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє, що по цивільній справі за  позовом Кутової Ю.В. та Гаркавенко О.П.  про надання дозволу на тимчасовий виїзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї неповнолітньої дитини без згоди батька, 01.11.2016 року винесено ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

З повним текстом ухвали можна ознайомитись – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62448343

Опубліковано на сайті

14.11.2016 року

 

 

753/19186/16-ц

2/753/8075/16

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна (Островського) 8

 

 

Незалежна професійна спалка працівників "Електроенергетики "Твій захист"

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 71, кв. 29

 

 

Генеральному директору ПАТ "ДТЕК" Донецькобленерго"

Жукову Дмитру Віталійовичу

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна 8

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали суду від 07 листопада 2016 року про відкриття провадження по цивільній справі за позовом Мануйленка Олександра Володимировича до Публічно акціонерного товаритва "ДТЕК Донецькобленерго", треті особи: Незалежна професійна спілка працівників Електронергетики "Твій захист", Фонд державного майна України, Генеральний директор ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Жуков Дмитро Віталійович про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за вимушений прогул та відшкодування моральної шкоди, та одночасно повідомляє, що судове засідання відбудеться 21 листопада 2016 року о “ 16 ” год. “ 30 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб. 4, зал № 5.

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті

14.11.2016 року

 

 

753/11963/16-ц

 2/753/5872/16

Маслову Євгенію Сергійовичу

вул. Російська, 61, с. Амурське, Красногвардійський район, АР Крим, 97055.

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Маслова Євгенія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 01.11.2016р. о 09 год.00 хв, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5а, каб. №213,

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 21.10.2016 року

753/12583/16-ц

 2/753/6053/16

Войтко Анжеліка Олександрівна

вул. 60 років Жовтня, 13/64, кв. 159,

м. Сімферополь, АР Крим, 95000. 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Войтко Анжеліки Олександрівни про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 01.11.2016р. о 09 год.30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5а, каб. №213,

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 21.10.2016 року

753/15151/16-ц

 2/753/6875/16

Коваль Віктору Миколайовичу

вул. Спортивна,1, с. Митяєве,

Сакський р-н, АР Крим, 96542

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» до Коваль Віктора Миколайовича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, відбудеться 10.11.2016р. о 10 год.10 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5а, каб. №213,

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 21.10.2016 року

 

753/11301/16-ц

2/753/5653/16

Приватному акціонерному товариству Страхова компанія "Україна»

вул. Ревуцького, 42-Г, м. Київ, 02140

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Даниленка Сергія Петровича до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "Україна", Юрченка Федіра Володимировича про стягнення страхового відшкодування, відбудеться 23.11.2016р. о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 14, каб. №4, зал. №5

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті 29.09.2016 року

753/15152/16-ц

2/753/6876/16

Зозуля Олег Станіславович

99014, АР Крим,

вул. Б. Михайлова,1

кв. 198

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд цивільної справи за позовом Латишової Тетяни Володимирівни до Зозулі Олега Станіславовича про розірвання шлюбу, відбудеться 11.10.2016 об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

Опубліковано на сайті 26.09.2016 року

 

753/12583/16-ц

 2/753/6053/16

Войтко Анжеліка Олександрівна

вул. 60 років Жовтня, 13/64, кв. 159,

м. Сімферополь, АР Крим, 95000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Войтко Анжеліки Олександрівни про стягнення суми заборгованості за договором  відбудеться 10.10.2016 року о 09 год. 20 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 14.09.2016 року

753/11963/16-ц

 2/753/5872/16 

Маслову Євгенію Сергійовичу

вул. Російська, 61, с. Амурське, Красногвардійський район, АР Крим, 97055

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те,  що судовий  розгляд цивільної справи Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Маслова Євгенія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за договором., відбудеться 10.10.2016 року о 09 год. 10 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 14.09.2016 року

753/14477/16-ц

 2/753/6626/16   

Сидаков Едуард Казбекович

вул. Леніна, 22, кв. 42, м. Амвросіївка,

Донецька обл., 87302

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Форнальської Оксани Олексіївни до Сидакова Едуарда Казбековича, третя особа – Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації про стягнення аліментів та надання дозволу на виїзд дитини за кордон, відкладено на 13.10.2016 року о 13 год. 50 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 13.09.2016 року

753/13917/16-ц

 4-с/753/259/16

Мікіцей Євген Євгенович

вул. Красина, 43-А, м. Хрустальний (Красний Луч), Луганська обл., 94502

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те,  що судовий  розгляд скарги Іванова Володимира Миколайовича на дії державного виконавця Дарницького районного Відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві Проца Віктора Степановича, заінтересовані особи – Мікіцей Євген Євгенович, Святська Яна Юріївна., відбудеться 12.10.2016 року о 15 год. 40 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 13.09.2016 року

 

753/15153/16-ц

2/753/6877/16

Решетнікову Данилу Олеговичу

АР Крим, м. Керч, вул. Назаренка, 18, кв. 20

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічно акціонерного товариства "Акціонерний банк "Експрес-банк" до Решетнікова Данила Олеговича про стягнення заборгованості, відбудеться 02.11.2016р. о 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 14, каб.4, зал №5.

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті 09.09.2016 року

 

 

 

753/9410/16-ц

2/753/5102/16

Борщ Дмитро Сергійович

АР Крим, Сімферопольський район, с. Родникове, вул. 40-р Перемоги, 8, кв. 17

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", до Борща Д.С. про стягнення заборгованості, відбудеться 27.10.2016 року о 15 го.00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал судових засідань № 27. Суддя Коренюк А.М.

Опубліковано на сайті 08.09.2016 року

 

 

 

753/9396/16-ц

2/753/5095/16

Майборода Каріна Сергіївна

мікрорайон Корявко, 24, кв. 15, м. Армянськ, АРК, 96012

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 11.08.2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Майборода Каріни Сергіївни про стягнення суми заборгованості за договором, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 12.08.2016 року

753/10320/16-2/753/5368/16  

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 11.08.2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Дубровського Сергія Олексійовича про стягнення суми заборгованості за договором, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 12.08.2016 року

753/9394/16-ц

2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 11.08.2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Старчікова Віктора Володимировича про стягнення суми заборгованості за договором, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 12.08.2016 року

 

 

 

753/9394/16-ц

2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Старчікова Віктора Володимировича про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 11.08.2016р. о 09 год. 30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. №213.

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 07.07.2016 року

753/9396/16-ц

2/753/5095/16

Майборода Каріна Сергіївна

мікрорайон Корявко, 24, кв. 15, м. Армянськ, АРК, 96012

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Майборода Каріни Сергіївни про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 11.08.2016р. о 10 год. 30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. №213.

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 07.07.2016 року

753/10320/16-2/753/5368/16  

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Дубровського Сергія Олексійовича про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 11.08.2016р. о 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. №213.

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 07.07.2016 року

 

753/3100/16

 2/753/5159/16

Дехтяренко Тетяна Петрівна

95000, м. Сімферополь, вул. Свободна, 3, кв. 43

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України" до Дехтяренко Тетяни Петрівни  про стягнення заборгованості, відбудеться 06 вересня 2016  року о “11” год. “30” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, б. 14, каб. 4, зал 5. Суддя Леонтюк Л.К.

опубліковано на сайті 30.06.2016

753/9404/16-ц

 2/753/5099/16

Завадському Владиславу Миколайовичу

АР Крим,  Сімферопольський район, с. МИрне, вул. Миру, 17, кв. 45

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства “Укрексімбанк" до Заводського Владислава Миколайовича про стягнення заборгованості, відбудеться 06 вересня 2016  року о “11” год. “30” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, б. 14, каб. 4, зал 5. Суддя Леонтюк Л.К.

опубліковано на сайті 30.06.2016

 

753/5135/16-ц

 2/753/3788/16

Трофімов П.І.

98300, АРК, м. Керч, с. Курортне, вул. Набережна, 101

Дарницький районний суд м. Києва направляє на Вашу адресу копію ухвали суду про відкриття провадження по справі, копію заяви з додатками - для відома та ознайомлення. Одночасно викликаємо Вас в судове засідання по справі, яке відбудеться 14 вересня  2016року о 14.30 годині, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.124, під головуванням судді Даниленко В.В.

опубліковано на сайті 29.06.2016

 

753/5372/16-ц

 2/753/3873/16

справа за позовом Окушко Олени Петрівни, Кутькова Валерія Павловича до Борець Вікторії Павлівни, Медведовської Юлії Олександрівни про визнання права власності

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про  ухвали від 22.06.2016р. про залишення позовної заяви без розгляду Забрати копію ухвали можна в прийомні години за адресою суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, нульовий поверх - цивільна канцелярія.

опубліковано на сайті 29.06.2016

 

753/10320/16-ц

 2/753/5368/16

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження № 753/10320/16-ц, копію позовної заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з додатками – для відома та ознайомлення. Одночасно повідомляємо Вам, що справу призначено до судового розгляду на 06.07.2016  на 16 год. 40 хв. В разі не визнання позову Ви маєте право подати письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.

опубліковано на сайті 29.06.2016

 

753/7760/16-ц

 2/753/4653/16

ДП "Макіїввугілля"

86157, Донецька область, м. Макіївка, пл. Радянська, 2

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам, що розгляд цивільної справи за позовом Шиян Вячеслава Івановича до ДП «Макіїввугілля» (в інтересах ВП «Шахта «Північна») про відшкодування моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров»ю відбудеться 07 вересня  2016року о 11.30 годині, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.124, під головуванням судді Даниленко В.В.

опубліковано на сайті 24.06.2016

 

753/9394/16-ц

 2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження № 753/9394/16-ц, копію позовної заяви ПАТ "Укрексімбанк" з додатками – для відома та ознайомлення. Одночасно повідомляємо Вам, що справу призначено до судового розгляду на 06.07.2016  на 16 год. 00 хв. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л. Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.

опубліковано на сайті 23.06.2016

753/9393/16-ц

 2/753/5092/16

Бахтін Іван Анатолійович

вул. Д. Ульянова, 5/7, кв. 1, м. Сімферополь, АРК, 95013

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження № 753/9393/16-ц, копію позовної заяви ПАТ "Укрексімбанк" з додатками – для відома та ознайомлення. Одночасно повідомляємо Вам, що справу призначено до судового розгляду на 06.07.2016  на 16 год. 15 хв. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л. Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.

опубліковано на сайті 23.06.2016

753/9396/16-ц

 2/753/5095/16