flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

списки осіб, які не були повідомлені

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/21273/18
2/753/1918/20
"27" серпня 2020 р.
Вих № 59401/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє державному реєстратору ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" Хохичу Руслану Вікторовичу (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68) про те, що судове засідання в порядку загального позовного провадження по справі за позовом Клімчук Ірини Вільївни до Акціонерного товариства «Укрсоцбанк», третя особа: Державний реєстратор Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» Хохич Руслан Вікторовича, про визнання дій протиправними та скасування запису про державну реєстрацію права власності відбудеться 21 жовтня 2020 року о 16.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 215, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
Ваша явка до суду обов'язкова. При собі необхідно мати паспорт.

Секретар с/з Д.С. Пугач

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21879/19
провадження № 2/753/2503/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про прийняття позовної заяви до провадження
"11" вересня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., перевіривши виконання вимог стст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Завертанного Олександра Петровича  про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває справа за позовом акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Завертанного Олександра Петровича  про стягнення заборгованості.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судовими справами між суддями від 10 вересня 2020 року дану цивільну справу передано судді Мицик Ю.С.
Позовна заява подана з додержанням вимог стст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.
Підстави для повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.
Відповідно ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: малозначні справи; що виникають з трудових відносин, а також спори про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.
Враховуючи вимоги ст. 274 ЦПК України, суд дійшов висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.
Провадження по цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
Керуючись стст. 175, 187, 274 ЦПК, суддя


УХВАЛИВ:
Прийняти до провадження цивільну справу за позовом акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Завертанного Олександра Петровича  про стягнення заборгованості.
Відкрити провадження у справі за позовом акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) до Завертанного Олександра Петровича (02088, м. Київ, вул. Дружби, буд. 14)  про стягнення заборгованості.
Розглядати справу за правилами спрощеного провадження, без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, під головуванням судді Мицик Ю.С.
Копію даної ухвали надіслати сторонам у справі та копії позовної заяви та доданих матеріалів - відповідачу.
Роз`яснити відповідачу про те, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву на позов в п’ятнадцятиденний термін з дня отримання ухвали про відкриття провадження та доданих до неї документів.
Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
Роз`яснити сторонам, що вони мають право подати клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін: відповідач - у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали, а позивач - у п`ятиденний строк з дня отримання відзиву.
Роз’яснити сторонам права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокрема сторони мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Відповідно до ст. 49 ЦПК України: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.
Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. Зловживання процесуальними правами не допускається.
Ухвала оскарженю не підлягає.

Суддя Ю.С.Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6759/20
провадження № 2/753/5554/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відкриття провадження по справі
"05" травня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., перевіривши виконання вимог стст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Перший український експертний центр" до Шевко Жанни Олексіївни про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:
Позивач звернувся до суду з позовом до Шевко Жанни Олексіївни про стягнення заборгованості.
Позовна заява подана з додержанням вимог стст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.
Підстави для повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.
Відповідно ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: малозначні справи; що виникають з трудових відносин, а також спори про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.
Враховуючи вимоги ст. 274 ЦПК України, суд дійшов висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.
Провадження по цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
Керуючись стст. 175, 187, 274 ЦПК, суддя,-

УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Перший український експертний центр" (м. Київ, вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004) до Шевко Жанни Олексіївни (м. Київ, вул. А. Ахматової, 22, кв. 190) про стягнення заборгованості.
Розглядати справу за правилами спрощеного провадження, без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, під головуванням судді Мицик Ю.С
Копію даної ухвали надіслати сторонам у справі та копії позовної заяви та доданих матеріалів - відповідачу.
Роз`яснити відповідачу про те, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву на позов в п’ятнадцятиденний термін з дня отримання ухвали про відкриття провадження та доданих до неї документів.
Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
Встановити позивачу строк для написання відповіді на відзив на позовну заяву, але не більше 15 днів з моменту отримання відзиву на позовну заяву.
Встановити відповідачу строк для написання заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, але не більше 15 днів з моменту отримання відповіді на відзив.
Роз’яснити сторонам права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокрема сторони мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Відповідно до ст. 49 ЦПК України: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.
Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. Зловживання процесуальними правами не допускається.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.
Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині недотримання правил підсудності подається протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва.


Суддя Ю.С.Мицик


 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14670/20
2/753/7671/20
"09" жовтня 2020 р.
Вих № 69533/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Гніденко Антона Івановича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Харківське шосе, 174-Б, кв. 166 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14670/20 (провадження 2/753/7671/20) за позовом Акціонерного товариства "Альфа-Банк" до Гніденка Антона Івановича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 грудня 2020 року об 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

760/28255/19
2/753/7713/20
"09" жовтня 2020 р.
Вих № 69536/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Луніна Олександра Костянтиновича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Комсомольська, 13 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 760/28255/19 (провадження 2/753/7713/20) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до Луніна Олександра Костянтиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 грудня 2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14651/20
2/753/7665/20
"09" жовтня 2020 р.
Вих № 69549/20-Вих


Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Каряка Олександра Костянтиновича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Урлівська. 8, кв. 74 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14651/20 (провадження 2/753/7665/20) за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ПЗУ Україна" до Каряки Олександра Костянтиновича, третя особа: Приватне акціонерне товариства "Страхова компанія "ВУСО", про стягнення шкоди завданої внаслідок дорожнь-транспортної пригоди, яке відбудеться 16 грудня 2020 року об 09 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/15269/20
2/753/7864/20
"09" жовтня 2020 р.
Вих № 69515/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Галушка Олександра Анатолійовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Садова, 2 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/15269/20 (провадження 2/753/7864/20) за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Галушки Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 грудня 2020 року об 14 год. 10 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/15452/20
2/753/7896/20
"09" жовтня 2020 р.
Вих № 69521/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Гужва Дмитра Андрійовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Ревуцького, 44, кв. 463 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/15452/20 (провадження 2/753/7896/20) за позовом Акціонерного товариства "МЕГАБАНК" до Гужви Дмитра Андрійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 грудня 2020 року об 09 год. 10 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14330/20
2/753/7540/20
"08" жовтня 2020 р.
Вих № 69366/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ярмоліцького Петра Петровича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. А.Ахматової, 16-В, кв. 245 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14330/20 (провадження 2/753/7540/20) за позовомЛісового Максима Васильвича до Ярмоліького Петра Петровича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яке відбудеться 14 грудня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14454/20
2/753/7573/20
"08" жовтня 2020 р.
Вих № 69395/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Рослік Віталія Володимировича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Срібнокільська. 3-Б, кв. 96 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14454/20 (провадження 2/753/7573/20) за позовом Рослік Наталії Геннадіївни до Росліка Віталія Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 10 грудня 2020 року об 09 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14579/20
2/753/7632/20
"08" жовтня 2020 р.
Вих № 69213/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Тимошенко Свілану Володимирівну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. С.Крушельницької, 13, кв. 110 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14579/20 (провадження 2/753/7632/20) за позовом Комунального підприємства з експлуатації і ремоту житлового форнду «Житло-Сервіс» до Тимошенко Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02 грудня 2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/19901/19
2/753/2947/20
"12" жовтня 2020 р.
Вих № 70099/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Найдьонову Любов Вячеславівну, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Срібнокільська. 1, кв. 636 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/19901/19 (провадження 2/753/2947/20) за позовом Найдьонова Олександра Володимировича до Найдьонової Любові В'ячеславівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 10 листопада 2020 року об 09 год. 50 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/17764/19 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Колоннейд Україна» до Горбаня Сергія Владиславовича про відшкодування матеріальних збитків завданих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбудеться 04.11.2020 року об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

  753/8413/20

  2/753/5924/20   

  "23" липня 2020 р.

 Вих №  49849/20-Вих

представник Видюк Д.В.

01024, м. Київ, вул. В. Васильківська, 14, оф.3

Піненко Д.В.

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, кв.417

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/8413/20 за позовом Федорішина Дениса Андрійовича до Піненка Дениса Валерійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 19.10.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками та копія уточненої позовної заяви – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

  753/8382/20

  2/753/5919/20   

  "23" липня 2020 р.

 Вих №  49789/20-Вих

Тарабан В.В.

02081, м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, кв.138

Тарабан О.О.

02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19, кв.3

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/8382/20 за позовом Тарабан Володимира Віталійовича до Тарабан Олени Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 11.09.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

  753/7754/20

  2/753/5768/20   

  "23" липня 2020 р.

 Вих №  49772/20-Вих

Лобашева К.О.

м. Київ, вул. Драгоманова, 6-а, кв.184

Маншилін О.О.

м. Донецьк, вул. Кольцова, 18, кв.21

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/7754/20 за позовом Лобашевої Катерини Олександрівни до Маншиліна Олександра Олександровича про стягнення аліментів, яке відбудеться 21.09.2020 року об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/2676/20

 2/753/4554/20   

 "23" червня 2020 р.

 Вих № 44180/20-Вих

Одарчук О.С.

02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 5-б, кв.60

Одарчук Н.В.

12501, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Кірова, 25, кв.4

 

   ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас, в засідання у цивільній справі  №753/2676/20 за позовом Одарчук Олени Сергіївни до Одарчука Назарія Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 05.08.2020 року о 09 год. 30 хв.  в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Секретар с/з

Москаленко А.П.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1230/20

 2/753/4245/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36730/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Цибульська О.Ю.

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

Кульчицький О.С.

79008, м.Львів, вул. Валова, 16/4

 

Ларсен Кім Хорнбеч

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/191230/20 за позовом Цибульської Ольги Юріївни до Ларсен Кім Хорнбеч про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.07.2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк.

             

 

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/7640/20

 2/753/5743/20   

 "09" червня 2020 р.

 Вих № 40563/20-Вих

Потрійний Ю.В.

м. Київ, вул. Армійська, 14

Ляшенко В.М.

м. Київ, вул. Княжий Затон, 2-б, кв.49

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/7640/20 за позовом Потрійного Юрія Васильовича до Ляшенка Вячеслава Михайловича про відшкодування шкоди, яке відбудеться 09.09.2020 року об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/7315/20

 2/753/5653/20   

 "04" червня 2020 р.

 Вих № 39964/20-Вих

Муфта В.В.

04211, м. Київ, вул. Йорданська, 9-е, кв.135

Єрмолов Д.О.

83042, м. Донецьк, вул. Россошанська, 2, кв.11

Міфле О.В.

72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 422, кв.108

ПН КМНО Фролова О.О.

03048, м. Київ, вул. Пуюля Івана, 5, прим.17

ПН КМНО Коберник А.М.

01159, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 37, кв.46

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/7350/20 за позовом Муфти Віри Володимирівни до Єрмолова Дениса Олександровича, Міфле Олега Володимировича, треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Фролова Олена Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Коберник Андрій Миколайович, про правочину недійсним тавитребування майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 11.11.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками  та копія ухвали про забезпечення позову – відповідачам та третім особам.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                             02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/11102/20

 3/753/6809/20   

 "29" вересня 2020 р.

 Вих № 67521/20-Вих

Любишин Олександр Миколайович

м. Бердянськ, РФ, пров. Менжинського, 70, кв. 80

 

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання, яке відбудеться 06.10.2020 року о 10 год 10 хв, під головуванням судді Цимбал І.К. по справі про адміністративне правопорушення відносно Беспалько Володимира Васильовича за ст. 124 КУпАП.

Явка до суду обов’язкова.

При собі необхідно мати документ, що посідчує особу та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, представнику - належним чином оформлені повноваження.

 

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 216.

 

 

 

 

Секретар с/з:                                                         М.М.Римар

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. О.Кошиця, 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/22438/19

 2/753/31/20   

 "06" жовтня 2020 р.

 Вих № 68514/20-Вих

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

     

 

 

Оголошення на сайті Дарницького районного суду міста Києва

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас на розгляд справи за позовом Слободанюк Людмили Олександрівни (адреса останнього місця проживання : 02121, м.Київ, вул.Вірменська, б.3, кв.35)  до Слободанюк Вадима Петровича ( адреса останнього місця проживання : 07400, м.Бровари, вул. Гагаріна, 10, кв.146) про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 грудня 2020 року о 15 годині 20 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, каб. 120.

Головуючий суддя: Каліушко Федір Анатолійович.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність/ордер  та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити до суду відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. О.Кошиця, 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/21842/19

 2/753/2477/20   

 "06" жовтня 2020 р.

 Вих № 68519/20-Вих

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

     

Оголошення на сайті Дарницького районного суду міста Києва

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас на розгляд цивільної справи за позовом Очкалової Наталії Дмитрівни до Очкалова Олега Петровича ( остання відома адреса  проживання 02121, м.Київ, вул.Вербицького, 22/1, кв.108)  про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 грудня 2020 року о 15 годині 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, каб. 120.

Головуючий суддя: Каліушко Федір Анатолійович.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність/ордер  та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити до суду відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз'яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

 

 

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/14305/17
6/753/864/20
"15" вересня 2020 р.
Вих № 63306/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Хаміцевич І.Д. останнім відомим місцем проживання якої є: 02068, м. Київ. вул. Драгоманова, 31-В, кв. 305 судове засідання в якості заінтересованої особи на розгляд цивільної справи № 755/14305/17 (провадження 6/753/864/20) за заявою Бєлоус Оксани Валеріївни, заінтересовані особи: Хаміцевич Ірина Дмитрівна, Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ) про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, яке відбудеться 15 жовтня 2020 року о 14 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/14305/17
6/753/864/20
"15" вересня 2020 р.
Вих № 63306/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Хаміцевич І.Д. останнім відомим місцем проживання якої є: 02068, м. Київ. вул. Драгоманова, 31-В, кв. 305 судове засідання в якості заінтересованої особи на розгляд цивільної справи № 755/14305/17 (провадження 6/753/864/20) за заявою Бєлоус Оксани Валеріївни, заінтересовані особи: Хаміцевич Ірина Дмитрівна, Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ) про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, яке відбудеться 15 жовтня 2020 року о 14 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 


755/2018/20
2/753/6124/20
"15" вересня 2020 р.
Вих № 63222/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Харченко Інна Володимирівна останнім відомим місцем проживання якої є: АрК, м. Алушта, вул. Садова, 7 судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 755/2018/20 (провадження 2/753/6124/20) за позовом Харченка Юрія Дмитровича до Харченко Інни Володимирівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 07 грудня 2020 року о 13 год 45 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14717/20
2/753/7687/20
"05" жовтня 2020 р.
Вих № 67793/20-Вих

Скрагленко Вікторія Ігорівна
03194, м. Київ, бульв. Кольцова,5, кв. 121


Дарницький районний суд м. Києва надсилає копію рішення від 05.10.2020, для ознайомлення.
Додаток: копія рішення на 1 арк.


Секретар с/з О.В. Гаврилюк

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


755/2018/20
2/753/6124/20
"15" вересня 2020 р.
Вих № 63222/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Харченко Інна Володимирівна останнім відомим місцем проживання якої є: АрК, м. Алушта, вул. Садова, 7 судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 755/2018/20 (провадження 2/753/6124/20) за позовом Харченка Юрія Дмитровича до Харченко Інни Володимирівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 07 грудня 2020 року о 13 год 45 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/14305/17
6/753/864/20
"15" вересня 2020 р.
Вих № 63306/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Хаміцевич І.Д. останнім відомим місцем проживання якої є: 02068, м. Київ. вул. Драгоманова, 31-В, кв. 305 судове засідання в якості заінтересованої особи на розгляд цивільної справи № 755/14305/17 (провадження 6/753/864/20) за заявою Бєлоус Оксани Валеріївни, заінтересовані особи: Хаміцевич Ірина Дмитрівна, Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ) про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, яке відбудеться 15 жовтня 2020 року о 14 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/7765/17
1-кп/753/204/20
"07" вересня 2020 р.
Вих № 61812/20-Вих

Для оголошення на сайті
"Судова влада України"
Обвинуваченому
Смолянову Михайлу Олександровичу,
06.10.1956 р.н.
проживаючого за адресою:
Україна, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Московська, 18/4, кв. 2

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 4201610000000219 за обвинуваченням Смолянова Михайла Олександровича, 06.10.1956 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначене 16 листопада 2020 року о 10 год. 30 хв., в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Ваша явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та виклик до суду. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Поважні причини неприбуття на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військової події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини , які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5- А.
Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Мельничук
тел.:

П.Л. Коляденко

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6136/20

 2/753/5447/20   

 "17" серпня 2020 р.

 Вих № 56463/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Відповідач: Тиран Валерій Вікторович

02137, м.Київ, вул.Є.Чавдар, 2, кв. 42  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6136/20 за позовом Ручки Олега Володимировича до Тирана Валерія Вікторовича про стягнення суми позики та процентів, яке відбудеться 17.09.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

 

Секретар с/з                                                                 Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/11520/20
2/753/6824/20
"11" вересня 2020 р.
Вих № 62533/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Джумагельдієвої Олени (остання відома адреса місця проживання: м. Київ, вул. Урлівська,36-а, кв. 116 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/11520/20 (провадження 2/753/6824/20) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший український експертний центр» до Джумагельдієвої Олени про стягнення заборгованості, яке відбудеться 25 листопада 2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/11476/20
2/753/6793/20
"11" вересня 2020 р.
Вих № 62545/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Рудька Миколи Павловича адреса місця проживання: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 3, кв. 33 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/11476/20 (провадження 2/753/6793/20) за позовом Лебідь Євгенії Сергіївни до Рудька Миколи Павловича про усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням, яке відбудеться 25 листопада 2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14292/20
2/753/7527/20
"14" вересня 2020 р.
Вих № 62971/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Чорну-Погосян (Чорна) Юлію Іванівну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. Дяченка, 20-Б, кв. 115 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14292/20 (провадження 2/753/7527/20) за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ БАНК» до Чорна-Погосян (Чорна) Юлії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 15 жовтня 2020 року об 09 год. 10 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/14295/20
2/753/7528/20
"14" вересня 2020 р.
Вих № 62999/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Горецького Артема Васильовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Росошанська, 3-А, в/ч в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/14295/20 (провадження 2/753/7528/20) за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ БАНК» до Горецького Артема Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 15 жовтня 2020 року об 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/8639/17
1-кп/753/214/20
11.09.2020 р.
Вих № 62788/20-Вих
Для оголошення на сайті
"Судова влада України"
Обвинуваченому Зінькову Віктору Івановичу,
09.04.1970 р.н.,
зареєстрований та проживає за адресою:
АР Крим, м.Сімферополь, вул. Павленко б.2


Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000002630 за обвинуваченням Зінькова Віктора Івановича, 09.04.1970 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначене 13 листопада 2020 року о 10 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Ваша явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та виклик до суду. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Поважні причини неприбуття на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військової події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини , які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5- А.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Вик. Запорожець А.О.


П.Л. Коляденко

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/20567/17
1-кп/753/329/20
11.09.2020 р.
Вих № 62811/20-Вих
Для оголошення на сайті
"Судова влада України"
Обвинуваченому Тіткову Сергію Яковичу,
15.03.1952 р.н.
зареєстрованому за адресою:
AР Крим, м.Сімферополь,
вул. О.Невського/Річна, 29/11

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000002845 за обвинуваченням Тіткова Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначене 13 листопада 2020 року о 10 год. 30 хв., в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Ваша явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та виклик до суду. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Поважні причини неприбуття на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військової події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини , які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5- А.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Вик. Запорожець А.О.


П.Л. Коляденко

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 752/1792/20
провадження № 2/753/6167/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" червня 2020 р. м. Київ,
Суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О., розглянувши матеріали позовної заяви Рубан Ганни Сергіївни до Мущерова Владислава Владиславовича, третя особа: Служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради, про надання згоди на виїзд неповнолітніх дітей за кордон без згоди батька,
ВСТАНОВИВ: 
У червні 2020 року до Дарницького районного суду м. Києва на підставі ухвали Київського апеляційного суду надійшли матеріали цивільної справи за позовною заявою Рубан Ганни Сергіївни до Мущерова Владислава Владиславовича, третя особа: Служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради, про надання згоди на виїзд неповнолітніх дітей за кордон без згоди батька.
Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення або відмови у відкритті провадження відсутні.
За загальним правилом, встановленим ст. 274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються: малозначні справи; що виникають з трудових відносин; про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд.
Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК України, малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства); справи про розірвання шлюбу; справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи вимоги ст. ст. 19, 274 ЦПК України, суддя дійшов висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, оскільки вказана справа визнана судом малозначною.
Згідно з ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
Враховуючи вищевикладене, провадження по цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, без виклику сторін, одноособово суддею.
Керуючись ст. 19, 175, 187, 274 ЦПК, суддя -
УХВАЛИВ:
Прийняти позовну заяву Рубан Ганни Сергіївни до Мущерова Владислава Владиславовича, третя особа: Служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради, про надання згоди на виїзд неповнолітніх дітей за кордон без згоди батька до розгляду.
Відкрити провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.
Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач може подати в строк, що не перевищує п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.
Не пізніше п`ятиденного строку відповідач має право подати заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, у разі неподання у встановлений судом строк яких, відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.
Не пізніше п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та додатків до неї, до початку розгляду справи по суті, відповідач має право надіслати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову до суду з підтвердженням направлення позивачу копії відзиву та доданих до нього документів.
Позивач не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву, до початку розгляду справи по суті, має право підготувати відповідь на відзив, виклавши письмово свої міркування, аргументи та надати відповідні докази, та направити відповідачу у справі та суду з підтвердженням такого направлення учасникам справи.
Відповідач не пізніше п`яти днів з дня отримання відповіді позивача на відзив, до початку розгляду справи по суті, має право підготувати заперечення на відповідь на відзив, та направити позивачу й суду з підтвердженням такого направлення учасникам справи.
Третя особа має право подати до суду письмові пояснення на позовну заяву та/або відзив протягом п`ятнадцяти днів з дня їх отримання.
Роз`яснити учасникам справи, що подання заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення) є їхнім правом.
За відсутності клопотань будь-якої зі сторін справа буде розглянута в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.
Роз’яснити учасникам справи їхні права та обов’язки, передбачені ст. ст. 43, 49 ЦПК України, а саме: учасники справи мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;
2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;
3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
4) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;
5) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.
Учасники справи зобов’язані:
1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;
3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;
4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;
6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається, на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602.
Ухвала оскарженню не підлягає.
     
                 
Суддя:                                        М.О. Заставенко

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/13497/20
1-кс/753/2932/20
"21" серпня 2020 р.
Вих № 59424/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Маслова Віталія Юрійовича, 17.09.1993 р.н., який проживає за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19-а, кв. 218 та зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Празька, 17, кв. 99 в судове засідання на розгляд клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Яворенка В.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Маслова Віталія Юрійовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, яке відбудеться 31 серпня 2020 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
Явка в судове засідання обов’язкова!

 

Секретар с/з Д.С. Пугач


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/13497/20
1-кс/753/2932/20
"18" серпня 2020 р.
Вих № 57012/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Маслова Віталія Юрійовича, 17.09.1993 р.н., який проживає за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19-а, кв. 218 та зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Празька, 17, кв. 99 в судове засідання на розгляд клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Яворенка В.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Маслова Віталія Юрійовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, яке відбудеться 21 серпня 2020 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
Явка в судове засідання обов’язкова!

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/1804/16-к
1-кп/753/30/20
"13" серпня 2020 р.
Вих № 55941/20-Вих


Для оголошення на сайті
"Судова влада України"
Обвинуваченому Ільїну Едуарду Миколайовичу,
04.05.1968 р.н.
зареєстрованому за адресою:
Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Юних Ленінців, 5 – А, кв. 94
проживав у м. Києві по вул. Лятошинського, 8, кв. 43

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014000000001233 за обвинуваченням Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України призначене 01.10.2020 року о 12 год. 00 хв., в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Ваша явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та виклик до суду. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Поважні причини неприбуття на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військової події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близькисх осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини , які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5- А.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. вик.Леонтьєв В.В.

П.Л. Коляденко

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


766/5507/20
2/753/6118/20
"03" серпня 2020 р.
Вих № 54491/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Крицького Артема Володимировича останнім відомим місцем проживання якого є Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Промислова, буд. 45, кв. 69 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 766/5507/20 (провадження 2/753/6118/20) за позовом Крицької Світлани Анатоліївни до Крицького Артема Володимировича, третя особа - сектор з питань опіки та піклування Служби у справах дітей Виконавчого комітету Корабельної районної у м. Херсоні ради про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон відбудеться 19.10.2020 року о 15.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Додаток: копія ухвали суду про відкриття провадження.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/11543/20

 1-кс/753/2585/20   

 "10" серпня 2020 р.

 Вих № 55079/20-Вих

 

Бреус Дмитро Вікторович

вул. Садова, 18, с. Кулішівка, Недригайлівський р-н., Сумська обл.

вул. Б. Хмельницького, 12,  кв. 38, м. Київ

 

Чернецька Олена Михайлівна

02055, м. Київ-55, а/с - 16

 

Василенко Юлія Володимирівна

03028, м. Київ, а/с 10

 

Сушко Руслан Миколайович

просп. Оболонський, буд. 14, літ. А, кв. 203, р-н. Оболонський, Київ, 04205

 

Кушніренко Микола Володимирович

вул. Лук'янівська,  7/126, м. Київ

 

 

  

Дарницький районний суд м. Києві викликає Вас в судове засідання, яке призначено на 18.08.2020 р. об 11-00 год. відбудеться розгляд клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Кулицького Д.С., про застосування запобіжного заходу відносно Бреуса Дениса Вікторовича у вигляді тримання під вартою  у кримінальному провадженні №12019100020006393 від 28.08.2019р.

Одночасно повідомляємо, що явка підозрюваного є обов'язковою.

Розгляд клопотання відбудеться за адресою суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, слідчий суддя Цимбал І.К.

 

Секретар с/з                                                                                               М.М.Римар

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/11489/20
2/753/6804/20
"03" серпня 2020 р.
Вих № 53800/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Гончарову Марину Юріївну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. Срібнокільська, 1, кв. 18 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/11489/20 (провадження 2/753/6804/19) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» до Гончарової Марини Юріївни про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яке відбудеться 12 листопада 2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/11469/20
2/753/6787/20
"31" липня 2020 р.
Вих № 53451/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Хумуда Саада, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Урлівська, 30, кв. 257 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/11469/20 (провадження 2/753/6787/20) за позовом Макаренко Анни Віталіївни до Хумуд Саад про розірвання шлюбу, яке відбудеться 10 вересня 2020 року об 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва  

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/10272/20
2/753/6506/20
"31" липня 2020 р.
Вих № 53576/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Поплавського Владислава Вікторовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Зарічна, 1-В, кв. 138 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10272/20 (провадження 2/753/6506/20) за позовомОб’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зарічна 1в» до Поплавського Владислава Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 листопада 2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/10163/20
2/753/6460/20
"31" липня 2020 р.
Вих № 53509/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Домущі Ольгу Вікторівну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. С.Крушельницької, 3-А, кв. 63 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10163/20 (провадження 2/753/6460/20) за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Домущі Ольги Вікторівни про відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування у порядку регресу, яке відбудеться 18 листопада 2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/10163/20
2/753/6460/20
"31" липня 2020 р.
Вих № 53509/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Домущі Ольгу Вікторівну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. С.Крушельницької, 3-А, кв. 63 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10163/20 (провадження 2/753/6460/20) за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Домущі Ольги Вікторівни про відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування у порядку регресу, яке відбудеться 18 листопада 2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва  

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/13828/19
2/753/2311/20
"26" червня 2020 р.
Вих № 44836/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Янковського Сергія Валерійовича, останнім відомим місцем проживання якого є Київська область, м.Ірпінь, вул. Капітана Зайцева, 9 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/13828/19 (провадження 2/753/2311/20) за позовом Журавля Вадима Володимировича до Янковського Сергія Валерійовича про захист прав споживачів, яке відбудеться 28 жовтня 2020 року об 11 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


127/11491/16
1-кп/753/657/20
"30" липня 2020 р.
Вих № 53258/20-Вих


Для розміщення на веб-порталі
судової влади України
Дарницького районного суду м. Києва

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: АР Крим,
м. Севастополь, вул. Надії Крайової, 16а, кв. 73, в підготовче судове засідання , яке відбудеться 09.09.2020 року о 10 год. 00 хв. відносно Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
Ваша явка до суду обов’язкова. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А.В., суддів Щасної Т.В. та Домарєєва О.В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

 


А.В.Скуба

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/8371/20
2/753/5917/20
"18" червня 2020 р.
Вих № 43794/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Дарницький районний суд м. Києва викликає Шевчук Марину Миколаївну останнім відомим місцем проживання якої є: АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Первушина, 4, кв. 49 в судове засідання по справі №753/8371/20 (2/753/5917/20) на розгляд позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" до Шевчук Марини Миколаївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 листопада 2020 о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Додаток: копія ухвали про відкриття провадження.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/7923/20
2/753/5814/20
"11" червня 2020 р.
Вих № 43740/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Дарницький районний суд м. Києва викликає Малікова Олексадра Сергійовича останнім відомим місцем проживання якого є: м. Севастополь, вул. В.Блюхера, 9-а, кв. 100, в судове засідання на розгляд по справі №753/7923/20 (2/753/5814/20) позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" до Малікова Олександра Сергійовича, Малікової Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 листопада 2020 о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Додаток: копія ухвали про відкриття провадження.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/8349/20
провадження № 2/753/5913/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відкриття провадження у справі

"22" червня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., перевіривши виконання вимог ст.ст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" до Фанди Олександра Петровича, Фанди Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:
Позивач Публічне акціонерне товариство "Укргазбанк" звернулося до суду з позовом до відповідачів Фанди Олександра Петровича, Фанди Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості.
Позовна заява подана з додержанням вимог ст.ст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.
Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.
Відповідно ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: малозначні справи; що виникають з трудових відносин, а також спори про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.
Враховуючи вимоги ст. 274 ЦПК України, суд дійшов висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.
Керуючись ст.ст. 175, 187, 274 ЦПК, суддя, -

УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) до Фанди Олександра Петровича (АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перове, вул. Північна, 44, кв. 11), Фанди Наталії Сергіївни (АР Крим, м. Сімферополь, вул. М.Жукова, 13, кв. 28) про стягнення заборгованості.
Призначити справу в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін для розгляду справи по суті в судове засідання на 17 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Дарницького районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 214.
Невідкладно надіслати копію даної ухвали сторонам у справі та копії позовної заяви та доданих матеріалів - відповідачам.
Роз`яснити відповідачам про те, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву на позов в п’ятнадцятиденний термін з дня отримання ухвали про відкриття провадження та доданих до неї документів.
Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
Роз'яснити відповідачам, що в разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
Встановити позивачу строк для написання відповіді на відзив на позовну заяву, але не більше 15 днів з моменту отримання відзиву на позовну заяву.
Встановити відповідачу строк для написання заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, але не більше 15 днів з моменту отримання відповіді на відзив.
Роз’яснити сторонам права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокрема сторони мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Відповідно до ст. 49 ЦПК України: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.
Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. Зловживання процесуальними правами не допускається.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.
Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині недотримання правил підсудності подається протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва.


Суддя Ю.С.Мицик

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/8358/20
2/753/5914/20
"23" червня 2020 р.
Вих № 44433/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Дарницький районний суд м. Києва викликає Тирицю Сергія Ігоровича останнім відомим місцем проживання якої є: АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Кірова, буд. 32/провулок Танковий, буд. 13 в судове засідання по справі №753/8358/20 (2/753/5914/20) на розгляд позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" до Тириці Сергія Ігоровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 листопада 2020 о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Додаток: копія ухвали про відкриття провадження.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32
753/8375/20
2/753/5918/20
"01" липня 2020 р.
Вих № 45973/20-Вих

Калайда Віталій Анатолійович
Крим, м. Красноперекопськ, мкр. 1, буд. 29, кв. 90.
Калайда Юлія Володимирівна
Крим, м. Красноперекопськ, мкр. 1, буд. 29, кв. 109.

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про те. що 01.07.2020 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до Калайди Віталія Анатолійовича, Калайди Юлії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено.
З текстом рішення можна ознайомитись в Єдиному реєстрі судових рішень.


Секретар с/з О.В. Гаврилюк

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/17939/19
2/753/3723/20
"09" червня 2020 р.
Вих № 40662/20-Вих
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Сабодаш Максима Валерійовича, останнім відомим місцем проживання якого є: м. Київ, вул. Харківське шосе, 51-Б, вк. 118 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17939/19 (провадження 2/753/3723/20) за позовом Конєва Романа Ігоровича до Сабодаш Максима Валерійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 07 серпня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач

Ю.С. Мицик

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/17764/19 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Колоннейд Україна» до Горбаня Сергія Владиславовича про відшкодування матеріальних збитків завданих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбудеться 04.11.2020 року об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

  753/8413/20

  2/753/5924/20   

  "23" липня 2020 р.

 Вих №  49849/20-Вих

представник Видюк Д.В.

01024, м. Київ, вул. В. Васильківська, 14, оф.3

Піненко Д.В.

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, кв.417

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/8413/20 за позовом Федорішина Дениса Андрійовича до Піненка Дениса Валерійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 19.10.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками та копія уточненої позовної заяви – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

  753/8382/20

  2/753/5919/20   

  "23" липня 2020 р.

 Вих №  49789/20-Вих

Тарабан В.В.

02081, м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, кв.138

Тарабан О.О.

02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19, кв.3

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/8382/20 за позовом Тарабан Володимира Віталійовича до Тарабан Олени Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 11.09.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/2676/20

 2/753/4554/20   

 "23" червня 2020 р.

 Вих № 44180/20-Вих

Одарчук О.С.

02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 5-б, кв.60

Одарчук Н.В.

12501, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Кірова, 25, кв.4

 

   ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас, в засідання у цивільній справі  №753/2676/20 за позовом Одарчук Олени Сергіївни до Одарчука Назарія Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 05.08.2020 року о 09 год. 30 хв.  в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Секретар с/з

Москаленко А.П.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/2676/20

 2/753/4554/20   

 "23" червня 2020 р.

 Вих № 44180/20-Вих

Одарчук О.С.

02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 5-б, кв.60

Одарчук Н.В.

12501, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Кірова, 25, кв.4

 

   ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас, в засідання у цивільній справі  №753/2676/20 за позовом Одарчук Олени Сергіївни до Одарчука Назарія Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 05.08.2020 року о 09 год. 30 хв.  в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Секретар с/з

Москаленко А.П.

 

 

 

  Цибульська Ольга Юріївна  Ларсен Кім Хорнбеч  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1230/20

 2/753/4245/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36730/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Цибульська О.Ю.

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

Кульчицький О.С.

79008, м.Львів, вул. Валова, 16/4

 

Ларсен Кім Хорнбеч

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/191230/20 за позовом Цибульської Ольги Юріївни до Ларсен Кім Хорнбеч про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.07.2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк.

             

 

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

  Потрійний Юрій Васильович  Ляшенко Вячеслав Михайлович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/7640/20

 2/753/5743/20   

 "09" червня 2020 р.

 Вих № 40563/20-Вих

Потрійний Ю.В.

м. Київ, вул. Армійська, 14

Ляшенко В.М.

м. Київ, вул. Княжий Затон, 2-б, кв.49

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/7640/20 за позовом Потрійного Юрія Васильовича до Ляшенка Вячеслава Михайловича про відшкодування шкоди, яке відбудеться 09.09.2020 року об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                            ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/7315/20

 2/753/5653/20   

 "04" червня 2020 р.

 Вих № 39964/20-Вих

Муфта В.В.

04211, м. Київ, вул. Йорданська, 9-е, кв.135

Єрмолов Д.О.

83042, м. Донецьк, вул. Россошанська, 2, кв.11

Міфле О.В.

72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 422, кв.108

ПН КМНО Фролова О.О.

03048, м. Київ, вул. Пуюля Івана, 5, прим.17

ПН КМНО Коберник А.М.

01159, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 37, кв.46

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/7350/20 за позовом Муфти Віри Володимирівни до Єрмолова Дениса Олександровича, Міфле Олега Володимировича, треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Фролова Олена Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Коберник Андрій Миколайович, про правочину недійсним тавитребування майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 11.11.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками  та копія ухвали про забезпечення позову – відповідачам та третім особам.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

справа № 753/11130/19

провадження № 2/753/6207/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2019 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши в в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін цивільну справу за позовом заступника військового прокурора Ужгородського гарнізону в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького до Койбана Ярослава Ігоровича про відшкодування витрат за період навчання,

В С Т А Н О В И В:

У червні 2019 р. заступник військового прокурора Ужгородського гарнізону в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі по тексту - позивач) звернувся до суду з позовом до Койбана Ярослава Ігоровича (далі по тексту – Койбан Я.І., відповідач) про відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням у навчальному закладі, в загальному розмірі 66343,23 грн.

Позов обґрунтований такими обставинами. Койбан Я.І. навчався у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі по тексту - Академія) у період з 30.07.2009 по 21.06.2013. Після закінчення навчання відповідача у військовому званні «лейтенант» направлено для подальшого проходження військової служби до Мукачівського прикордонного загону (27 прикордонний загін) Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 28.08.2015 наказом начальника 27 прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України відповідача звільнено та виключено зі списків особового складу прикордонного загону та всіх видів забезпечення відповідно до п. «и» ч. 6 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту. Відповідач під час навчання в Академії перебував на повному державному забезпеченні за рахунок коштів Державного бюджету України. Всього державою в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України витрачено коштів пов’язаних з утриманням курсанта: грошове забезпечення – 13134,02 грн., речове забезпечення – 13302,02 грн., продовольче забезпечення – 22148,94 грн., медичне забезпечення – 684,23 грн., забезпечення комунальними послугами та енергоносіями – 16546,37 грн., проїзд до місця проведення канікулярної відпустки та назад – 522,65 грн. Загальна сума витрат, пов’язаних з навчанням та утриманням курсанта Койбана Я.І. в Академії за період з 30.07.2009 по 21.06.2013 складає 66343,23 грн. За таких обставин відповідач відповідно до п. 10 ст. 25 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» зазначено, що особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до пунктів «е», «є», «ж», «и» частини 6 статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 12.04.2019, постановленою на підставі ст. 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, підсудність цієї позовної заяви визначена Дарницькому районному суду м. Києва.

Ухвалою від 05.06.2019 суд відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач Койбан Я.І. повідомлявся про розгляд справи у встановленому законом порядку через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

У строк, встановлений ухвалою судді про відкриття провадження у справі, відповідачем не подано заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та письмового відзиву на позов.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені до них правовідносини.

Наказом ректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького від 30.07.2009 № 615-ос відповідач Койбан Я.І. занесений у списки особового складу курсантів академії і зарахований на всі види забезпечення за напрямком підготовки «Охорона та захист державного кордону» Національної академії Державної прикордонної служби України (а.с. 16, 17).

30.03.2010 між ректором Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького Райком В.В. та Койбаном Я.І. укладено контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України, відповідно до умов якого Койбан Я.І. добровільно вступає на військову службу (навчання) і бере на себе зобов’язання проходити військову службу (навчання) у Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького протягом строку цього контракту на умовах і в порядку, визначених Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, іншими нормативно-правовими актами щодо порядку проходження військової служби (навчання) у вищих військових навчальних закладах, та цим контрактом. Контракт укладено на час навчання (а.с. 25).

Пунктом 1 цього контракту передбачено, що у разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого військового навчального закладу на посадах офіцерського складу відшкодувати Адміністрації Державної прикордонної служби України витрати, пов’язані з утриманням у вищому військовому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України.

20.12.2012 між ректором Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького Райком В.В. та громадянином України Койбаном Я.І. укладено контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, відповідно до умов якого Койбан Я.І. добровільно вступає на військову службу за контрактом і бере на себе зобов’язання протягом дії цього контракту проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу в органах Державної прикордонної служби України на умовах і в порядку, визначених Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок проходження військової служби, та цим контрактом. Контракт укладено на п’ять років з 21.06.2013 по 20.06.2018 (а.с. 26).

Відповідно до пункту 5.2 даного контракту Койбан Я.І. зобов’язався добровільно відшкодувати витрати, пов’язані з утриманням у вищому військовому навчальному закладі відповідно до вимог статті 25 ч. 10 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», в разі дострокового розірвання контракту та при відмові від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу у Державній прикордонній службі України після закінчення академії.

22.06.2013 відповідач Койбан Я.І. виключений зі списків особового складу Академії та всіх видів забезпечення у зв’язку із закінченням навчання, і до 23.07.2013 вибув у щорічну основну відпустку, що підтверджується Витягом з наказу ректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького від 31.06.2013 № 286-вв (а.с. 18).

Наказом Західного регіонального управління 27 прикордонний загін від 28.08.2015 старшого лейтенанта Койбана Я.І., який перебував у розпорядженні начальника Західного регіонального управління (І категорії) (остання штатна посада – начальник відділення інспекторів прикордонної служби (місце дислокації н.п. Великий Бичків) відділу прикордонної служби «Солотвино» ІІІ категорії (тип Б) 27 прикордонного загону (І категорії) Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України), звільнено з військової служби за ст. 26 ч. 6 п. «и» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) (а.с. 13).

Відповідно до п. 10 ст. 25 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» зазначено, що особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до пунктів «е», «є», «ж», «и» частини 6 статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

За загальними умовами виконання зобов’язань, встановленими ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, одним з таких наслідків є відшкодування збитків.

Укладеними між Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та Койбаном Я.І. контрактами передбачено, що відмова від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого військового навчального закладу є підставою для відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням у вищому військовому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України.

За період навчання Койбана Я.І. в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького з 30.07.2009 по 21.06.2013 витрати на його утримання склали 66343,23 грн., в тому числі витрати: на грошове забезпечення – 13134,02 грн.; на продовольче забезпечення – 22148,94 грн., на речове забезпечення – 13302,02 грн., на медичне забезпечення – 689,23 грн., на оплату комунальних послуг та вартості спожитих енергоносіїв – 16546,37 грн., на проїзд до місця проведення канікулярної відпустки та назад – 522,65 грн., що підтверджується наданими позивачем розрахунками та довідками (а.с. 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Надані позивачем розрахунки суд вважає належними та допустимими доказами розміру фактичних витрат, пов’язаних з утриманням у вищому військовому навчальному закладі Койбана Я.І., оскільки вони виконані відповідно до Порядку відшкодування курсантами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 964.

Жодних доказів на спростування розрахунків позивача відповідач не надав, а відповідно до положень ст. 12, 80 ЦПК України кожна сторона повинна (зобов'язана) довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, враховуючи, що відповідач добровільно не відшкодував витрати, пов'язані з його навчанням і утриманням, позовні вимоги Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького суд вважає обґрунтованими та задовольняє їх.

З огляду на результат розгляду справи суд відповідно до вимог статті 141 ЦПК України покладає на відповідача сплачений позивачем судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 280-282ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов заступника військового прокурора Ужгородського гарнізону в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького задовольнити.

Стягнути з Койбана Ярослава Ігоровича на користь Адміністрації Державної прикордонної служби України витрати за період навчання в сумі 66 343 грн. 23 коп. та судовий збір в сумі 1 921 грн., а усього 68 264 грн. 23 коп.

Позивач (стягувач): Адміністрація Державної прикордонної служби України, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 26, код юридичної особи: 00034039.

Відповідач: Койбан Ярослав Ігорович, 25.12.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, 179а, кв. 3, рнокпп 3359602773.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Згідно з підпунктом 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень Розділу XIII ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя:

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/18606/19

 2/753/722/20   

 "26" травня 2020 р.

 Вих № 37078/20-Вих

Скрипник Д.О.

02081, м. Київ, вул. Пчілки, 2-а, кв.45

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі  № 753/18606/19 за позовом Скрипник Катерини Юріївни до Скрипника Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 23.07.2020 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар с/з                                                                                       А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/7053/20

 2/753/5623/20   

 "20" травня 2020 р.

 Вих № 35658/20-Вих

ТОВ "ПУЕЦ"

01042, м. київ, вул. Саперне поле, 14/55, оф.1004

Боринець В.А.

м. Київ, вул. Ахматової, 22, кв.596

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/7053/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший український експертний банк" до Боринця Віктора Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 09.11.2020 року об 16 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/24107/19

 2/753/473/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 35152/20-Вих

Стахеєва О.Є.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.433

Стахеєв К.Ю.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.433

Служба у справах дітей Дарницької РДА в м. Києві

 м. Київ, вул. Ялтинська, 14

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/24107/19 за позовом Стахеєвої Олександри Євгенівни до Стахеєва Кирила Юрійовича, третя особа:Служба у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 30.09.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6714/20

 2/753/5536/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33459/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач:Акціонерне товариство «Універсал Банк»

Мєшнік К.І.

04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19

 

Відповідач: Терещук Аліна Олексіївна

02068, м.Київ, вул.Михайла Драгоманова, 14, кв. 118

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6714/20 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Терещук Аліни Олексіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28.10.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                                     Я.Р.Кримчук

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18367/19

провадження № 2/753/4483/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами цивільну справу за позовом Зіляєвої Зареми Єльдарівни до Мусіяна Дмитра Олександровича про стягнення аліментів на утримання дитини,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2019 Зіляєва Зарема Єльдарівна (далі по тексту – Зіляєва З.Є., позивач) звернулася до суду з позовом до Мусіяна Дмитра Олександровича (далі по тексту – Мусіян Д.О., відповідач, разом - сторони) про стягнення аліментів на утримання сина Олександра в розмірі в розмірі 1/4 частини з усіх видів його заробітку (доходу).

Позов обґрунтований такими обставинами. Позов обґрунтований такими обставинами. З 2010 р. сторони перебували у зареєстрованому шлюбі, у якому народився син Олександр, 23.12.2010 р.н., який проживає з позивачем та перебуває на її утриманні. 11.02.2014 шлюб сторін розірвано. Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Ухвалою від 02.10.2019 справу передано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.12.2019 підсудність визначено Дарницькому районному суду м. Києва.

Ухвалою від 07.02.2020 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

У строк, встановлений ухвалою судді про відкриття провадження у справі, відповідачем не подано заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та письмового відзиву на позов.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини.

З 2010 р. Мусіян Д.О. та Зіляєва З.Є. перебували у зареєстрованому шлюбі, у якому народився син Мусіян Олександр Дмитрович, 23.12.2010р.н. (а.с. 3)

Рішенням Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 30.01.2014шлюб між сторонами розірвано (а.с. 4).

З позовної заяви вбачається, що дитина проживає з позивачем і перебуває на її утриманні, а відповідач не надає матеріальної допомоги дитині.

Згідно ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (ч. 1 ст. 181 Сімейного кодексу України).

Оскільки сторони не домовились про добровільну участь батька в утриманні дитини, спір про стягнення аліментів підлягає вирішенню судом.

За приписом ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення (ч. 1 ст. 182 Сімейного кодексу України).

Відповідно до положень частини 2 зазначеної норми розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Жодних заперечень проти позову та доказів неспроможності сплачувати аліменти у заявленому позивачем розмірі відповідач не подав, а тому суд вважає цілком обґрунтованою вимогу про стягнення аліментів в розмірі 1/4 частини його заробітку.

На підставі ст. 191 Сімейного кодексу України аліменти присуджуються від дня пред'явлення позову.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, а позивачі за подання позовів про стягнення аліментів звільнені від сплати судового збору на підставі ст. 5 Закону України «Про судовий збір», суд відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України стягує з відповідача судовий збір в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Зіляєвої Зареми Єльдарівни задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Мусіяна Дмитра Олександровича на користь Зіляєвої Зареми Єльдарівни аліменти на утримання сина Мусіяна Олександра Дмитровича, 23грудня 2010р.н., в розмірі 1/4 частки з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з 18 вересня 2019 року, до досягнення дитиною повноліття.

Стягнути з Мусіяна Дмитра Олександровича в дохід держави судовий збір в сумі 840 гривні 80 копійок.

Позивач: Зіляєва Зарема Єльдарівна, 06.11.1987 р.н., адреса: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, буд. 8, кв. 150.

Відповідач: Мусіян Дмитро Олександрович, адреса: м. Сімферополь, вул. Желябова, буд. 37/6, кв. 71.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне судове рішення складене 16.03.2020.

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23423/19

провадження № 2/753/4497/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами цивільну справу за позовом Каблучка Владислава Вікторовича до Каблучко Валентини Валеріївни про розірвання шлюбу,

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2019 р. Каблучко Владислав Вікторович(далі по тексту – Каблучко В.В., позивач) звернувся до суду з позовом до Каблучко Валентини Валеріївни (далі по тексту – Каблучко В.В., відповідач, разом - сторони) про розірвання шлюбу.

Позов обґрунтований такими обставинами. Сторони перебувають у шлюбі, зареєстрованому 19.04.2013 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 173. У подружжя народилося двоє дочок: Ірина, 19.07.2009 р.н., та Марія, 24.05.2013 р.н. Протягом останніх чотирьох років сторони не знаходять порозуміння, майже не спілкуються між собою. Сторони мають різні погляди на життя, вподобання. З 2015 р. сторони не ведуть спільного господарства та не підтримують шлюбних відносин.

Ухвалою від 13.12.2019 справу передано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 23.01.2020 підсудність визначено Дарницькому районному суду м. Києва.

Ухвалою від 13.02.2020 позовну заяву Каблучка В.В. залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків.

Ухвалою від 19.03.2020 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідач, зареєстроване місце проживання якої невідоме, викликалася в судове засідання за зазначеною у позовній заяві адресі та через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, проте до суду вона не з'явилася без повідомлення причин неявки, відзив на позов не подала.

Отже зважаючи на те, що судом вжито всіх можливих та розумних заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, та неподання у встановлений судом строк заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та/або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та/або письмового відзиву на позов, справа вирішується за наявними матеріалами у відповідності з нормою частини 8 статті 178 ЦПК України.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

Каблучко В.В. та Каблучко В.В. перебувають у шлюбі, зареєстрованому19.04.2013 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 173.

Подружжя має двох дочок: Ірину, 19.07.2009 р.н., та Марію, 24.05.2013 р.н..

З позовної заяви вбачається, що з 2015 р. шлюб сторін існує формально: сторони не підтримують шлюбно-сімейних відносин та не ведуть спільного господарства.

Відповідно до положень статті 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження…є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканість… (частини 3, 4 статті 56 Сімейного кодексу України).

За приписом частини 2 статті 112 цього Кодексу суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Отже,зважаючи на те, що позивач наполягає на розірванні шлюбу, а відповідач жодних заперечень проти позову не надала, суд дійшов висновку, що між сторонами існує стійкий розлад подружніх стосунків і подальше збереження шлюбу, який наразі існує лише формально, суперечить інтересам позивача.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, який на підставі ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнений від сплати судового збору, суд відповідно до положень статті 141 ЦПК України стягує з відповідача на користь держави судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Каблучка Владислава Вікторовича задовольнити.

Шлюб, зареєстрований 19.04.2013 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 173, між Каблучком Владиславом Вікторовичем та Каблучко Валентиною Валеріївною, розірвати.

Стягнути з Каблучко Валентини Валеріївни в дохід держави судовий збір в сумі 840,80 гривень.

Позивач: Каблучко Владислав Вікторович, 16.04.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Полтавська область, Чутівський район, смт Чутове, вул. Полтавський шлях, 80, рнокпп 2859715516.

Відповідач: Каблучко Валентина Валеріївна, 19.12.1987 р.н., останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Ялта, вул. Крупська, 48, копус 2, кв. 802.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне рішення складене 25.05.2020.

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/7756/20

 2/753/5770/20   

 "26" травня 2020 р.

 Вих № 37210/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач:Дарницька районна в місті

Києві державна адміністрація

02068, м.Київ, вул.Олександра Кошиця, 11

 

Позивач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва"

02175, м.Київ, вул.Харківське шосе, 148-А

 

Відповідач: Куніцин Олександр Олександрович

02149, м.Київ, вул.Лариси Руденко, 3-Б, кв. 118

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/7756/20 за позовом Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва" до Куніцина Олександра Олександровича про зобов`язання вчинити дії, яке відбудеться 10.11.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачам;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                          Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1230/20

 2/753/4245/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36730/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Цибульська О.Ю.

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

Кульчицький О.С.

79008, м.Львів, вул. Валова, 16/4

 

Ларсен Кім Хорнбеч

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/191230/20 за позовом Цибульської Ольги Юріївни до Ларсен Кім Хорнбеч про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.07.2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк.

             

 

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3458/20

провадження № 2/753/4737/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами цивільну справу за позовом Толчєєвої Єлизавети Сергіївни до Толчєєва Костянтина Вікторовича про розірвання шлюбу,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2020 р. Толчєєва Єлизавета Сергіївна (далі по тексту – Толчєєва Є.С., позивач) звернулася до суду з позовом до Толчєєва Костянтина Вікторовича (далі по тексту – Толчєєв К.В., відповідач, разом - сторони) про розірвання шлюбу.

Позов обґрунтований такими обставинами. Сторони перебувають у шлюбі, зареєстрованому 30.05.2014 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, актовий запис № 672. У подружжя дітей немає. Взимку 2015 р. відповідач умовив позивача переїхати на його батьківщину до Криму, вона погодилась, але з тією умовою, що у випадку, якщо умови проживання та загальна ситуація у Криму позивачу не сподобається, то вони повернуться до м. Києва. В квітні 2015 р. позивач втратила дитину, вважає через зміну умов проживання, тяжкий переїзд, тяжкий моральний стан. На початку квітня 2018 р. позивач повернулася до м. Києва, а відповідач залишився у Криму. З цього часу не підтримуємо ніяких стосунків, немає спільного бюджету, ні спільного господарства.

Ухвалою від 24.02.2020 суд відкрив провадження у справі та вирішив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач подав заяву про визнання позову.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

Толчєєв К.В. та Толчєєва Є.С. перебувають у шлюбі, зареєстрованому 30.05.2014 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, актовий запис № 672.

Подружжя дітей немає.

З позовної заяви вбачається, що з квітня 2018 р. шлюб сторін існує формально: сторони не підтримують шлюбно-сімейних відносин, не ведуть спільного господарства та проживають окремо.

Відповідно до положень статті 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження…є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканість… (частини 3, 4 статті 56 Сімейного кодексу України).

За приписом частини 2 статті 112 цього Кодексу суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Отже зважаючи на те, що відповідач безумовно визнав позов, і таке визнання не суперечить закону і не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, наявні підстави для задоволення позову без з'ясування і дослідження інших обставин справи.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, а відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, суд відповідно до положень статей 141, 142 ЦПК України стягує з відповідача на користь позивача 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, та повертає позивачу 50 відсотків судового збору з державного бюджету.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Толчєєвої Єлизавети Сергіївни задовольнити.

Шлюб, зареєстрований 30.05.2014 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, актовий запис № 672, між Толчєєвим Костянтином Вікторовичем та Толчєєвою Єлизаветою Сергіївною, розірвати.

Стягнути з Толчєєва Костянтина Вікторовича на користь Толчєєвої Єлизавети Сергіївни судовий збір в сумі 420,40 гривень.

Повернути Толчєєвій Єлизаветі Сергіївні ½ частину судового збору, що становить 420,40 гривень, сплаченого згідно квитанцій № 0.0.1624949217.1 від 20.02.2020.

Позивач: Толчєєва Єлизавета Сергіївна, 23.09.1987 р.н., адреса: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 8, кв. 50.

Відповідач: Толчєєв Костянтин Вікторович, 21.07.1983 р.н., адреса: АР Крим, м. Щолкіне, буд. 91/2, кв. 63.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне рішення складене 22.05.2020.

  АТ "Універсал Банк"  Пахомовський Володимир Васильович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/23642/19

 2/753/435/20   

 "20" травня 2020 р.

 Вих № 35599/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

 

Представник позивача: Акціонерного

товариства "Універсал Банк"

Городецький Олександр Анатолійович

04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19

 

Відповідач: Пахомовський Володимир Васильович

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач: Пахомовська Людмила Іванівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач:Пахомовська Віолета Володимирівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач: Пахомовський Валерій Володимирович

   02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

  

 

   

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/23642/19 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Пахомовського Володимира Васильовича, Пахомовської Людмили Іванівни, Пахомовської Віолети Володимирівни, Пахомовського Валерія Володимировича про усунення перешкод у користуванні власністю, яке відбудеться 03.11.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток:  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

  ТОВ "РУТ 1"  Довженко Юрій Федорович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3321/20

 2/753/4716/20   

 "14" травня 2020 р.

 Вих № 34359/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представник позивача:Товариства з обмеженою відповідальністю «Рут 1» Пономаренко К.П.

03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 72, кв. 175

 

Відповідач: Довженко Юрій Федорович

м.Київ, вул.Драгоманова, 1-Л, кв.41

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/3321/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Рут 1» до Довженка Юрія Федоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02.11.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачам.

 

 

 

Секретар с/з                                                                                                          Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6887/20

 2/753/5584/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33464/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Приватне акціонерне товариство

«ДТЕК Київські електромережі»

04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 20

 

Відповідач: Бутенко Федір Володимирович

02121, м.Київ, вул.Грузинська, 30, кв.1

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6887/20 за позовом Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» до Бутенко Федіра Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29.10.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                                     Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4655/20

 2/753/5117/20   

 "19" червня 2020 р.

 Вих № 43441/20-Вих

 

Репік Дмитро Валентинович

м. Київ, вул. А.Ахматової, 13-Д,, кв. 308

 

  

 

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання у цивільній справі №753/4655/20 (№2/753/5117/20) за позовом Доскоч Аліни Олександрівни до Репік Дмитра Валентиновича, третя особа: Служба у справах дітей та сім’ї Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, про надання дозволу на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання дитини без дозволу батька, яке відкладено на 09 липня 2020 року о 13-45 год.в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

Ваша явка до суду є обов'язковою. При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відповідний лист з поясненнями по суті позовної заяви або заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.У разі Вашої неявки в судове засідання позовну заяву буде залишено без розгляду.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Секретар с/з                                                                                               М.М.Остапчук

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1102/20

 2/753/4213/20   

 "03" червня 2020 р.

 Вих № 39306/20-Вих

 

Лавринець Олег Іванович

16608, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ломоносова, 25

 

 

  

 

   ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі №753/1102/20 (№2/753/4213/20) за позовом  Буранова Юрія Хасановича до Лавринець Олега Івановича, Обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея – 3», про заборону вчиняти дії, яке відкладено на 20 липня 2020 року о 12-30 год . в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити  заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Секретар с/з                                                                                               М.М.Остапчук

 

  Грекулова Ганна Сергіївна  Грекулов Валентин Вікторович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4650/20

 2/753/5113/20   

 "18" червня 2020 р.

 Вих № 43184/20-Вих

Грекулов Валентин Вікторович

03110, м. Київ, вул. І.Клименка, 40, кв. 161

 

  

 

  ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі №753/4650/20 (№2/753/5113/20) за позовом Грекулової Ганни Сергіївни до Грекулова Валентина Вікторовича. Дарницької РДА, Служба у справах дітей та сім'ї, про визнання незаконним та скасування розпорядження "Про визначення участі батька у вихованні його дитини", яке відкладено на 23 червня 2020 року о 13-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлен удовіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Додаток: позовна заява з додатками.

 

Секретар с/з                                                                                               М.М.Остапчук

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/6378/20

 2/753/5477/20   

 "17" червня 2020 р.

 Вих № 43067/20-Вих

 

Гіль Олександр Олександрович

Кіхтенко Леся Вікторівна

02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 12-В, кв. 129

 

 

  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі №753/6378/20 (№2/753/5477/20) за позовом Зеніна Андріана Дмитровича до Гіль Олександра Олександровича, Кіхтенко Лесі Вікторівни про стягнення боргу за договором позики, яке відкладено на 01 липня 2020 року о 09-30 год . в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити  заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Секретар с/з                                                                                               М.М.Остапчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4317/20

 2/753/4987/20   

 "17" червня 2020 р.

 Вих № 43055/20-Вих

 

Білогуров Святослав Володимирович

м. Київ, вул. Тимошенка, 12, кв. 53

 

 

 

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі №753/4317/20 (№2/753/4987/20) за позовом Білогурової Тетяни Олександрівни до Білогурова Святослава Володимировича, про стягнення додаткових витрат на дітей, яке відкладено на 24 червня 2020 року о 11-00 год . в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити  заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Секретар с/з                                                                                               М.М.Остапчук

 

  ТОВ "РАДА"  Балабанов Олег Дмитрійович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4759/20

 2/753/5137/20   

 "17" червня 2020 р.

 Вих № 42868/20-Вих

 

Відповідач: Балабанов Олег Дмитрович 

02068, м. Київ, вул. Ахматової 13-д, кв. 335<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Рада» до Балабанова Олега Дмитровича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на 17.07.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

  Калінін Євгеній Анатолійович  Кроть Катерина Олегівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/8845/20

 2/753/6068/20   

 "15" червня 2020 р.

 Вих № 42611/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Калінін Євгеній Анатолйович

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, поверх 2

адвокатське бюро «Чуйко и партнери»

 

Кроть Катерина Олегівна 

м. Київ, пр. Науки 30, кВ. 125

Херсонська обл., м. Херсон, вул. Табачна 10

 

Трудолюбова Наталія Миколаївна 

03115, м. Київ, пр. Перемоги 89-а, кВ. 88

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Калінін Євгенія Анатолійовича до Кроть Катерини Олегівни, Трудолюбової Наталії Миколаївни про визнання недійсними договорів купівлі-продажу квартири на 29.09.2020 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р. Лужецька

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/8722/20

 2/753/6044/20   

 "15" червня 2020 р.

 Вих № 42593/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Костогриз Олена Миколаївна

02055, м. Київ, пр. Григоренка 28-в, кВ. 84

 

Костогриз Павло Васильович 

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська 13, кВ. 561

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Костогриз Олени Миколаївни до Костогриза Павла Васильовича про стягнення аліментів на 14.07.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р. Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/8564/20

 2/753/5976/20   

 "09" червня 2020 р.

 Вих № 41986/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

АТ КБ «Приватбанк»

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50

 

Марченко Антон Юрійович 

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська 1, кв. 602

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Марченка Антона Юрійовича про стягнення заборгованості на 17.09.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

  КП "Житло - Сервіс"  Поплавець Ганна Василівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/8539/20

 2/753/5964/20   

 "09" червня 2020 р.

 Вих № 42023/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

КП «Житло-сервіс»

02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-б

 

Поплавець Ганна Василівна 

02149, м. Київ, пр. Бажана 30, кВ. 27

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» до Поплавець Ганни Василівни про стягнення заборгованості на 15.09.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

  ПАТ "СК "Еталон" Мартенчук Сергій Володимирович <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/381/20

 2/753/4064/20   

 "02" квітня 2020 р.

 Вих № 43414/20-Вих

 

 

ПАТ «СК «Еталон»

03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 33, під’їзд 2

 

Мартенчук Сергій Володимирович

02140, м. Київ, вул. Чавдар 6, кВ. 11

  

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» до Мартенчука Сергія Володимировича про відшкодування шкоди в порядку регресу на 24.06.2020 року на 09 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5116/18

 2/753/757/20   

 "28" квітня 2020 р.

 Вих № 30680/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Ткаченко Сергій Сергійович

93200, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Харківська, 7, кв. 60  

(сайт)

 

Бикова Євгенія Анатоліївна

 02140, м. Київ, вул. Г.Ващенко, 5, кв.

 373

Щудла А.М. (представник відповідача Бикова Є.А.)

01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, оф. 9    

 

ТОВ «Фінансова компанія «Укрреставрація»

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 1-3

 

Болховітін

Олександр Іванович

м.Харків,вул. Архітекторів, 22, кв. 18

 

Волошинович О.П. (представник відповідача Болховітіна О.І.)

01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, оф. 9

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в підготовче судове засідання у цивільній справі  № 753/5116/18,  (провадження 2/753/757/20) за позовом Гуренкова Георгія Захаровича до Бикової Євгенії Анатоліївни, Ткаченка Сергія Сергійовича, товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», Болховітін О.І., треті особи: Київська філія комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Задорожний О.С., Гулій Р.О. про витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування записів про право власності на 17 липня 2020 року о 11 год. 00. хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

    

 

     С    Секретар с/з

 

Расулова А.А.

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1762/20

 2/753/4360/20   

 "14" травня 2020 р.

 Вих № 34409/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

Рафаловська Євгенія Іванівна

АР Крим, м. Севастополь, вул. Частніка, 27, кв. 11

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/1762/20, (провадження 2/753/4360/20) за позовом Рафаловського Антона Леонідовича до Рафаловської Євгенії Іванівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30 червня 2020 року о 16 год 30 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1624/20

 2/753/4308/20   

 "23" травня 2020 р.

 Вих № 36382/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

   Кравчук Андрій Анатолійович

м. Київ, пр. Бажана, 7-Д, кв. 6

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи №753/1624/20, (провадження 2/753/4308/20) за позовом  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Кравчука Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 01 жовтня 2020 року о 16 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/2946/20

 2/753/4622/20   

 "16" червня 2020 р.

 Вих № 42555/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

Дибань Федір Вікторович

02140, м. Київ, вул. Л. Руденко, 3-А, кв. 70

    

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості відповідача у цивільній справі №753/2946/20 (№2/753/4622/20) за позовом Акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дибань Федора Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04 листопада 2020 року об 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

 

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/2886/20

 2/753/4606/20   

 "10" червня 2020 р.

 Вих № 40957/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

<Кому>

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

   Кузнєцов Володимир Олександрович

02175, м. Київ, вул. Харківське шосе, 58-А, кв. 194

 

Лукашов Вадим Борисович

02081, м. Київ, вул. Урлівська, 21-Б, кв. 38

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості позивача на розгляд цивільної справи № 755/2886/20, (провадження 2/753/4606/20) за позовом  Сачка Олексія Леонідовича до Кузнєцова Володимира Олександровича, Лукашова Вадима Борисовича про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року о 11 год 30 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

   

 

 

 

 

 

 

 

  ТОВ "РАДА"  Балабанов Олег Дмитрійович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4759/20

 2/753/5137/20   

 "24" березня 2020 р.

 Вих № 22702/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

ТОВ «Рада»

02068, м. Київ, вул. Ахматової 3

 

Балабанов Олег Дмитрович 

02068, м. Київ, вул. Ахматової 13-д, кВ. 335

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Рада» до Балабанова Олега Дмитровича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на 17.06.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4708/20

 2/753/5126/20   

 "24" березня 2020 р.

 Вих № 22682/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

АТ КБ «Приватбанк»

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50

 

Назаров Сергій Олександрович 

02121, м. Київ, вул. Декабристів 12/37, кВ. 45

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Назарова Сергія Олександровича про стягнення заборгованості на 18.06.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

                  ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                     02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/4106/20

 2/753/4918/20   

 "16" червня 2020 р.

 Вих № 42447/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: КП «Житло-сервіс»

02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна

25-б

 

Відповідач: Фербей Мирослав Дмитрович

02081, м. Київ, вул. Урлівська 23-а, кв. 130

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» до Фербей Мирослава Дмитровича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на 17.07.2020 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

                                                       

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/11709/18
2-п/753/126/20
"10" червня 2020 р.
Вих № 40964/20-Вих
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Івашина Сергія Семеновича останнім відомим місцем проживання якого 50031, м. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 10, кв.26 в судове засідання на розгляд заяви про перегляд заочного рішення Дарницького районного суду м. Києва від 05.02.2020 за позовом Івашина Сергія Семеновича до Успенського Олександра Юрійовича, Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" про визнання правочину нікчемним, скасування рішення державного реєстратора та скасування державної реєстрації, яке відбудеться 17 червня 2020 року о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/11709/18
2-п/753/126/20
"10" червня 2020 р.
Вих № 40966/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Успенського Олександра Юрійовича останнім відомим місцем проживання якого є: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 72, кв. 4 в судове засідання на розгляд заяви про перегляд заочного рішення Дарницького районного суду м. Києва від 05.02.2020 за позовом Івашина Сергія Семеновича до Успенського Олександра Юрійовича, Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" про визнання правочину нікчемним, скасування рішення державного реєстратора та скасування державної реєстрації, яке відбудеться 17 червня 2020 року о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/17439/19

 2/753/3492/20   

 "09" червня 2020 р.

 Вих № 40397/20-Вих

 

Відповідач: Значко Валентина Опанасівна

02081, м. Київ, пр.. Григоренка 22/20, кв. 325

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» до Значко Валентини Опанасівни про стягнення заборгованості  на 15.07.2020 року на 15 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик.Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

  <Позивач> <відповідач> <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/8409/20

 6/753/609/20   

 "05" червня 2020 р.

 Вих № 40177/20-Вих

ТОВ "Фінансова компанія "Женева"

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 28/12

 

Представник Радченко Вікторія Юріївна

04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15

 

 

ПАТ "Банк "Форум"

бул. Верховної Ради, 7, м. Київ, 02100

 

Перов Віталій Сергійович

99000, м. Севастополь, вул. Хрустальвоа, 125, кв.20

 

Перова Надія Юріївна

99000, м. Київ, вул. Хрустальова, 125, кв.20<Куди>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас (Вашого представника) в судове засідання на 24.06.2020 року на 13 год. 45 хв., для розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Женева" про заміну стягувача, у справі за позовом ПАТ "Банк "Форум" до Перова Віталія Сергійовича, Перової Надії Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором,  яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

  суду м. Києва       

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

           

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/8093/20

 2/753/5855/20   

 "04" червня 2020 р.

 Вих № 40047/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Берестнев Вадим

04210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна 15,

корп. 5, кВ. 8

 

Павлова Єлизавета Ігорівна 

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 2-б, кВ. 725

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Берестнева Вадима до Павлової Єлизавети Ігорівни про розірвання шлюбу на 02.07.2020 року на 09 год. 50 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

  Абдулгазієва Музделіфе Енверівна Габайдулін Марат Фаритович <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/286/20

 2/753/4011/20   

 "01" квітня 2020 р.

 Вих № 24267/20-Вих

 

 

Позивач: Абдулгазієва Музделіфе Енверівна 

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Відповідачі: Габайдулін Марат Фаритович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдуліна Аделя Абдурашидівна

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдулін Діас Маратович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдулін Вагіз Маратович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Абдулгазієвої Музделіфе Енверівни до Габайдуліна Марата Фаритовича, Габайдуліної Аделі Абдурашидівни, Габайдуліна Діас Маратовича, Габайдуліна Вагіза Маратовича про визнання осіб таким, що втратила право користування житловим приміщенням на 11.06.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

    

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдулгазієва Музделіфе Енверівна Габайдулін Марат Фаритович <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/286/20

 2/753/4011/20   

 "01" квітня 2020 р.

 Вих № 24267/20-Вих

 

 

Позивач: Абдулгазієва Музделіфе Енверівна 

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Відповідачі: Габайдулін Марат Фаритович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдуліна Аделя Абдурашидівна

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдулін Діас Маратович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдулін Вагіз Маратович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Абдулгазієвої Музделіфе Енверівни до Габайдуліна Марата Фаритовича, Габайдуліної Аделі Абдурашидівни, Габайдуліна Діас Маратовича, Габайдуліна Вагіза Маратовича про визнання осіб таким, що втратила право користування житловим приміщенням на 11.06.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

    

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

 

 

 

 

  Абдулгазієва Музделіфе Енверівна Габайдулін Марат Фаритович <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/286/20

 2/753/4011/20   

 "11" червня 2020 р.

 Вих № 41182/20-Вих

 

Відповідачі: Габайдулін Марат Фаритович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдуліна Аделя Абдурашидівна

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдулін Діас Маратович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181

 

Габайдулін Вагіз Маратович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова 42-а, кВ. 181<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

   СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Абдулгазієвої Музделіфе Енверівни до Габайдуліна Марата Фаритовича, Габайдуліної Аделі Абдурашидівни, Габайдуліна Діас Маратовича, Габайдуліна Вагіза Маратовича про визнання осіб таким, що втратила право користування житловим приміщенням на 16.07.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

    

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

 

 

 

 

  Гуренков Георгій Захарович  Циттель Олена Володимирівна  Київська філія КП "Центр реєстраційних послуг"  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/19101/19

 2/753/3551/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36755/20-Вих

 

 

Відповідач-2: Рубштейн Андрій Андрійович

 м.Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 69, кв. 25

 

Треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг»

01044, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13

 

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович

 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

 СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  у підготовче судове засідання по справі за позовом Гуренкова Георгія Захаровича до Циттель Олени Володимирівни, Рубштейна Андрія Андрійовича, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович про витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування записів про право власності на 16.07.2020 року на 11 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

  Гуренков Георгій Захарович  Циттель Олена Володимирівна  Київська філія КП "Центр реєстраційних послуг"  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/19101/19

 2/753/3551/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36755/20-Вих

 

 

Відповідач-2: Рубштейн Андрій Андрійович

 м.Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 69, кв. 25

 

Треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг»

01044, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13

 

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович

 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

 СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  у підготовче судове засідання по справі за позовом Гуренкова Георгія Захаровича до Циттель Олени Володимирівни, Рубштейна Андрія Андрійовича, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович про витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування записів про право власності на 16.07.2020 року на 11 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

  КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО  Значко Валентина Опанасівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/17439/19

 2/753/3492/20   

 "23" березня 2020 р.

 Вих № 21510/20-Вих

 

КП «Київтеплоенерго»

02000, м. Київ, вул. Жилянська 83/53

 

Значко Валентина Опанасівна

02081, м. Київ, пр.. Григоренка 22/20, кВ. 325

 

  

 

                                               СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» до Значко Валентини Опанасівни про стягнення заборгованості  на 09.06.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик.Вик.: секретар с/з Осадчук М.І.

 

О.Р.Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/5656/20

 2/753/5350/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36711/20-Вих

 

 

Позивач: Храмєєва Юлія Павлівна

02081, м. Київ, вул. Пчілки 2-а, кв. 219

 

Відповідач: Головатий Дмитро Олегович  

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр.. Будівельників 187, кВ. 55<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Храмєєвої Юлії Павлівни до Головатого Дмитра Олеговича про стягнення аліментів на 23.06.2020 року на 15 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4048/20

 2/753/4898/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 19908/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

ПАТ «СК «УНІКА»

01032, м. Київ, вул. Саксаганського 70-а

 

Коваленко Віталій Миколайович 

м. Київ, вул. Ново-Дарницька 27, кВ. 37

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УНІКА» до Коваленка Віталія Миколайовича про відшкодування шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на 27.05.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

  Шомникова Анастасія Вікторівна  Єфіменко Андрій Анатолійович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/3647/20

 2/753/4796/20   

 "02" червня 2020 р.

 Вих № 38726/20-Вих

 

<Кому>

 

Відповідач: Єфіменко Андрій Анатолійович 

02081, м. Київ, вул. Урлівська 30, кв. 227<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Шомникової Анастасії Вікторівни до Єфіменка Андрія Анатолійовича про стягнення грошових коштів за борговою розпискою на 08.09.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.  <Реєстраційний тип документа>

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

  Лавриненко Ганна Вікторівна  Лавриненко Олег Ігорович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/250/20

 2/753/3998/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36700/20-Вих

 

Лавриненко Ганна Вікторівна

02068, м. Київ, пр.. Бажана 1-м, кв. 122

03067, м. Київ, вул. Гарматна 33, оф. 79

 

Лавриненко Олег Ігорович

02125, м. Київ, вул. Воскресенська, 16, кв. 181<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання по справі за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів на 15.07.2020 року на 12 год. 15 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/17346/19
2/753/3361/20
"27" травня 2020 р.
Вих № 39847/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Казмірчук В.В. останнім відомим місцем проживання якого є 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103-Б в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17346/19 (провадження 2/753/3361/18) за позовом Ніколаєнко Марини Миколаївни до Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" , Казмірчука Владислава Володимировича про відшкодування шкоди відбудеться 11 серпня 2020 року о 10.15 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/4635/19
2/753/3023/20
"03" червня 2020 р.
Вих № 39739/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Кузнєцова Лева Андрійовича останнім відомим місцем проживання якого є 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 9, кв.42 в судове засідання на розгляд цивільної справи № 753/4635/19 (провадження 2/753/3023/20) за первісним позовом Храпач Олександра Васильовича до Барчук Олександри Юріївни, третя особа: Служба у справах дітей Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини та зустрічним позовом заяви Барчук Олександри Юріївни до Храпача Олександра Васильовича, третя особа – Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини, яке відбудеться 07 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/19178/19
2/753/3337/20
"19" травня 2020 р.
Вих № 39919/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ніколаева Ніколая Тодорова, останнім відомим місцем проживання якого є: м.Київ, вул. Гришка, 10, кв. 140 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/19178/19 (провадження 2/753/3337/20) за позовом Столяренко Наталії Сергіївни до Ніколаева Ніколая Тодорова про стягнення аліментів на утримання дітей, яке відбудеться 18 серпня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/4635/19
2/753/3023/20
"03" червня 2020 р.
Вих № 39739/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Кузнєцова Лева Андрійовича останнім відомим місцем проживання якого є 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 9, кв.42 в судове засідання на розгляд цивільної справи № 753/4635/19 (провадження 2/753/3023/20) за первісним позовом Храпач Олександра Васильовича до Барчук Олександри Юріївни, третя особа: Служба у справах дітей Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини та зустрічним позовом заяви Барчук Олександри Юріївни до Храпача Олександра Васильовича, третя особа – Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини, яке відбудеться 07 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/4635/19
2/753/3023/20
"03" червня 2020 р.
Вих № 39738/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Коваль Марію Сергіївну останнім відомим місцем проживання якого є 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного 7-А, оф. 1 в судове засідання на розгляд цивільної справи № 753/4635/19 (провадження 2/753/3023/20) за первісним позовом Храпач Олександра Васильовича до Барчук Олександри Юріївни, третя особа: Служба у справах дітей Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини та зустрічним позовом заяви Барчук Олександри Юріївни до Храпача Олександра Васильовича, третя особа – Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини, яке відбудеться 07 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/4635/19
2/753/3023/20
"03" червня 2020 р.
Вих № 39734/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Храпач Олександра Васильовича останнім відомим місцем проживання якого є 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного 7-А, кв. 1 в судове засідання на розгляд цивільної справи № 753/4635/19 (провадження 2/753/3023/20) за первісним позовом Храпач Олександра Васильовича до Барчук Олександри Юріївни, третя особа: Служба у справах дітей Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини та зустрічним позовом заяви Барчук Олександри Юріївни до Храпача Олександра Васильовича, третя особа – Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про визначення місця проживання дитини, яке відбудеться 07 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/7774/20
2/753/5786/20
"28" травня 2020 р.
Вих № 39686/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Чуб Володимира Володимировича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Горлівська, 124/3, гуртожиток в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/7774/20 (провадження 2/753/5786/20) за позовною заявою Усольцева Євгена Вадимовича до Чуб Володимира Володимировича про стягнення заборгованості за договором позики грошових коштів, яке відбудеться 31 серпня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/7219/20
3/753/3638/20
"09" червня 2020 р.
Вих № 40277/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Потурнака Олександра Юрійовича, останнім відомим місцем проживання якого є Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 28, кв. 145 в судове засідання в якості правопорушника на розгляд адміністративної справи № 753/7219/20 (провадження 3/753/3638/20) з за вчинення адміністративного правопорушення відносно Потурнака Олександра Юрійовича за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться 16 червня 2020 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності правопорушника.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/7219/20
3/753/3638/20
"09" червня 2020 р.
Вих № 40277/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Потурнака Олександра Юрійовича, останнім відомим місцем проживання якого є Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 28, кв. 145 в судове засідання в якості правопорушника на розгляд адміністративної справи № 753/7219/20 (провадження 3/753/3638/20) з за вчинення адміністративного правопорушення відносно Потурнака Олександра Юрійовича за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться 16 червня 2020 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності правопорушника.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/8844/20
3/753/4286/20
"09" червня 2020 р.
Вих № 40296/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Гирича Богдана Вікторовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Інституцька, 11А, кв. 3 в судове засідання в якості правопорушника на розгляд адміністративної справи № 753/8844/20 (провадження 3/753/4286/20) з за вчинення адміністративного правопорушення відносно Гирича Богдана Вікторовича за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться 16 червня 2020 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності правопорушника.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/8782/20
3/753/4240/20
"09" червня 2020 р.
Вих № 40310/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Решетька Дмитра Юрійовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Бакінська, 37 Г, кв. 155 в судове засідання в якості правопорушника на розгляд адміністративної справи № 753/8782/20 (провадження 3/753/4240/20) з за вчинення адміністративного правопорушення відносно Решетька Дмитра Юрійовича за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться 16 червня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності правопорушника.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/24309/19
2/753/2240/20
"28" травня 2020 р.
Вих № 37666/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Гаврика Івана Івановича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Урлівська, 38, кв. 34 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/24309/19 (провадження 2/753/2240/20) за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Урлів Град» до Гаврика Івана Івановича про стягнення заборгованості за утримання будинку та прибудинкової території, яке відбудеться 09 липня 2020 року об 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва  

 

 

 

           

справа № 753/11130/19

провадження № 2/753/6207/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2019 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши в в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін цивільну справу за позовом заступника військового прокурора Ужгородського гарнізону в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького до Койбана Ярослава Ігоровича про відшкодування витрат за період навчання,

В С Т А Н О В И В:

У червні 2019 р. заступник військового прокурора Ужгородського гарнізону в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі по тексту - позивач) звернувся до суду з позовом до Койбана Ярослава Ігоровича (далі по тексту – Койбан Я.І., відповідач) про відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням у навчальному закладі, в загальному розмірі 66343,23 грн.

Позов обґрунтований такими обставинами. Койбан Я.І. навчався у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі по тексту - Академія) у період з 30.07.2009 по 21.06.2013. Після закінчення навчання відповідача у військовому званні «лейтенант» направлено для подальшого проходження військової служби до Мукачівського прикордонного загону (27 прикордонний загін) Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 28.08.2015 наказом начальника 27 прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України відповідача звільнено та виключено зі списків особового складу прикордонного загону та всіх видів забезпечення відповідно до п. «и» ч. 6 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту. Відповідач під час навчання в Академії перебував на повному державному забезпеченні за рахунок коштів Державного бюджету України. Всього державою в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України витрачено коштів пов’язаних з утриманням курсанта: грошове забезпечення – 13134,02 грн., речове забезпечення – 13302,02 грн., продовольче забезпечення – 22148,94 грн., медичне забезпечення – 684,23 грн., забезпечення комунальними послугами та енергоносіями – 16546,37 грн., проїзд до місця проведення канікулярної відпустки та назад – 522,65 грн. Загальна сума витрат, пов’язаних з навчанням та утриманням курсанта Койбана Я.І. в Академії за період з 30.07.2009 по 21.06.2013 складає 66343,23 грн. За таких обставин відповідач відповідно до п. 10 ст. 25 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» зазначено, що особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до пунктів «е», «є», «ж», «и» частини 6 статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 12.04.2019, постановленою на підставі ст. 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, підсудність цієї позовної заяви визначена Дарницькому районному суду м. Києва.

Ухвалою від 05.06.2019 суд відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач Койбан Я.І. повідомлявся про розгляд справи у встановленому законом порядку через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

У строк, встановлений ухвалою судді про відкриття провадження у справі, відповідачем не подано заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та письмового відзиву на позов.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені до них правовідносини.

Наказом ректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького від 30.07.2009 № 615-ос відповідач Койбан Я.І. занесений у списки особового складу курсантів академії і зарахований на всі види забезпечення за напрямком підготовки «Охорона та захист державного кордону» Національної академії Державної прикордонної служби України (а.с. 16, 17).

30.03.2010 між ректором Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького Райком В.В. та Койбаном Я.І. укладено контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України, відповідно до умов якого Койбан Я.І. добровільно вступає на військову службу (навчання) і бере на себе зобов’язання проходити військову службу (навчання) у Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького протягом строку цього контракту на умовах і в порядку, визначених Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, іншими нормативно-правовими актами щодо порядку проходження військової служби (навчання) у вищих військових навчальних закладах, та цим контрактом. Контракт укладено на час навчання (а.с. 25).

Пунктом 1 цього контракту передбачено, що у разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого військового навчального закладу на посадах офіцерського складу відшкодувати Адміністрації Державної прикордонної служби України витрати, пов’язані з утриманням у вищому військовому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України.

20.12.2012 між ректором Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького Райком В.В. та громадянином України Койбаном Я.І. укладено контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, відповідно до умов якого Койбан Я.І. добровільно вступає на військову службу за контрактом і бере на себе зобов’язання протягом дії цього контракту проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу в органах Державної прикордонної служби України на умовах і в порядку, визначених Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок проходження військової служби, та цим контрактом. Контракт укладено на п’ять років з 21.06.2013 по 20.06.2018 (а.с. 26).

Відповідно до пункту 5.2 даного контракту Койбан Я.І. зобов’язався добровільно відшкодувати витрати, пов’язані з утриманням у вищому військовому навчальному закладі відповідно до вимог статті 25 ч. 10 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», в разі дострокового розірвання контракту та при відмові від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу у Державній прикордонній службі України після закінчення академії.

22.06.2013 відповідач Койбан Я.І. виключений зі списків особового складу Академії та всіх видів забезпечення у зв’язку із закінченням навчання, і до 23.07.2013 вибув у щорічну основну відпустку, що підтверджується Витягом з наказу ректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького від 31.06.2013 № 286-вв (а.с. 18).

Наказом Західного регіонального управління 27 прикордонний загін від 28.08.2015 старшого лейтенанта Койбана Я.І., який перебував у розпорядженні начальника Західного регіонального управління (І категорії) (остання штатна посада – начальник відділення інспекторів прикордонної служби (місце дислокації н.п. Великий Бичків) відділу прикордонної служби «Солотвино» ІІІ категорії (тип Б) 27 прикордонного загону (І категорії) Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України), звільнено з військової служби за ст. 26 ч. 6 п. «и» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) (а.с. 13).

Відповідно до п. 10 ст. 25 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» зазначено, що особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до пунктів «е», «є», «ж», «и» частини 6 статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

За загальними умовами виконання зобов’язань, встановленими ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, одним з таких наслідків є відшкодування збитків.

Укладеними між Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та Койбаном Я.І. контрактами передбачено, що відмова від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого військового навчального закладу є підставою для відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням у вищому військовому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України.

За період навчання Койбана Я.І. в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького з 30.07.2009 по 21.06.2013 витрати на його утримання склали 66343,23 грн., в тому числі витрати: на грошове забезпечення – 13134,02 грн.; на продовольче забезпечення – 22148,94 грн., на речове забезпечення – 13302,02 грн., на медичне забезпечення – 689,23 грн., на оплату комунальних послуг та вартості спожитих енергоносіїв – 16546,37 грн., на проїзд до місця проведення канікулярної відпустки та назад – 522,65 грн., що підтверджується наданими позивачем розрахунками та довідками (а.с. 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Надані позивачем розрахунки суд вважає належними та допустимими доказами розміру фактичних витрат, пов’язаних з утриманням у вищому військовому навчальному закладі Койбана Я.І., оскільки вони виконані відповідно до Порядку відшкодування курсантами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 964.

Жодних доказів на спростування розрахунків позивача відповідач не надав, а відповідно до положень ст. 12, 80 ЦПК України кожна сторона повинна (зобов'язана) довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, враховуючи, що відповідач добровільно не відшкодував витрати, пов'язані з його навчанням і утриманням, позовні вимоги Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького суд вважає обґрунтованими та задовольняє їх.

З огляду на результат розгляду справи суд відповідно до вимог статті 141 ЦПК України покладає на відповідача сплачений позивачем судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 280-282ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов заступника військового прокурора Ужгородського гарнізону в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького задовольнити.

Стягнути з Койбана Ярослава Ігоровича на користь Адміністрації Державної прикордонної служби України витрати за період навчання в сумі 66 343 грн. 23 коп. та судовий збір в сумі 1 921 грн., а усього 68 264 грн. 23 коп.

Позивач (стягувач): Адміністрація Державної прикордонної служби України, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 26, код юридичної особи: 00034039.

Відповідач: Койбан Ярослав Ігорович, 25.12.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, 179а, кв. 3, рнокпп 3359602773.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Згідно з підпунктом 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень Розділу XIII ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя:

                   ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/18606/19

 2/753/722/20   

 "26" травня 2020 р.

 Вих № 37078/20-Вих

Скрипник Д.О.

02081, м. Київ, вул. Пчілки, 2-а, кв.45

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі  № 753/18606/19 за позовом Скрипник Катерини Юріївни до Скрипника Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 23.07.2020 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар с/з                                                                                       А.П. Москаленко

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/7053/20

 2/753/5623/20   

 "20" травня 2020 р.

 Вих № 35658/20-Вих

ТОВ "ПУЕЦ"

01042, м. київ, вул. Саперне поле, 14/55, оф.1004

Боринець В.А.

м. Київ, вул. Ахматової, 22, кв.596

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/7053/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший український експертний банк" до Боринця Віктора Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 09.11.2020 року об 16 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/24107/19

 2/753/473/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 35152/20-Вих

Стахеєва О.Є.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.433

Стахеєв К.Ю.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.433

Служба у справах дітей Дарницької РДА в м. Києві

 м. Київ, вул. Ялтинська, 14

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/24107/19 за позовом Стахеєвої Олександри Євгенівни до Стахеєва Кирила Юрійовича, третя особа:Служба у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 30.09.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6714/20

 2/753/5536/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33459/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач:Акціонерне товариство «Універсал Банк»

Мєшнік К.І.

04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19

 

Відповідач: Терещук Аліна Олексіївна

02068, м.Київ, вул.Михайла Драгоманова, 14, кв. 118

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6714/20 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Терещук Аліни Олексіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28.10.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                                     Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6714/20

 2/753/5536/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33459/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач:Акціонерне товариство «Універсал Банк»

Мєшнік К.І.

04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19

 

Відповідач: Терещук Аліна Олексіївна

02068, м.Київ, вул.Михайла Драгоманова, 14, кв. 118

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6714/20 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Терещук Аліни Олексіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28.10.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                                     Я.Р.Кримчук

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18367/19

провадження № 2/753/4483/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами цивільну справу за позовом Зіляєвої Зареми Єльдарівни до Мусіяна Дмитра Олександровича про стягнення аліментів на утримання дитини,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2019 Зіляєва Зарема Єльдарівна (далі по тексту – Зіляєва З.Є., позивач) звернулася до суду з позовом до Мусіяна Дмитра Олександровича (далі по тексту – Мусіян Д.О., відповідач, разом - сторони) про стягнення аліментів на утримання сина Олександра в розмірі в розмірі 1/4 частини з усіх видів його заробітку (доходу).

Позов обґрунтований такими обставинами. Позов обґрунтований такими обставинами. З 2010 р. сторони перебували у зареєстрованому шлюбі, у якому народився син Олександр, 23.12.2010 р.н., який проживає з позивачем та перебуває на її утриманні. 11.02.2014 шлюб сторін розірвано. Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Ухвалою від 02.10.2019 справу передано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.12.2019 підсудність визначено Дарницькому районному суду м. Києва.

Ухвалою від 07.02.2020 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

У строк, встановлений ухвалою судді про відкриття провадження у справі, відповідачем не подано заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та письмового відзиву на позов.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини.

З 2010 р. Мусіян Д.О. та Зіляєва З.Є. перебували у зареєстрованому шлюбі, у якому народився син Мусіян Олександр Дмитрович, 23.12.2010р.н. (а.с. 3)

Рішенням Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 30.01.2014шлюб між сторонами розірвано (а.с. 4).

З позовної заяви вбачається, що дитина проживає з позивачем і перебуває на її утриманні, а відповідач не надає матеріальної допомоги дитині.

Згідно ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (ч. 1 ст. 181 Сімейного кодексу України).

Оскільки сторони не домовились про добровільну участь батька в утриманні дитини, спір про стягнення аліментів підлягає вирішенню судом.

За приписом ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення (ч. 1 ст. 182 Сімейного кодексу України).

Відповідно до положень частини 2 зазначеної норми розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Жодних заперечень проти позову та доказів неспроможності сплачувати аліменти у заявленому позивачем розмірі відповідач не подав, а тому суд вважає цілком обґрунтованою вимогу про стягнення аліментів в розмірі 1/4 частини його заробітку.

На підставі ст. 191 Сімейного кодексу України аліменти присуджуються від дня пред'явлення позову.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, а позивачі за подання позовів про стягнення аліментів звільнені від сплати судового збору на підставі ст. 5 Закону України «Про судовий збір», суд відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України стягує з відповідача судовий збір в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Зіляєвої Зареми Єльдарівни задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Мусіяна Дмитра Олександровича на користь Зіляєвої Зареми Єльдарівни аліменти на утримання сина Мусіяна Олександра Дмитровича, 23грудня 2010р.н., в розмірі 1/4 частки з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з 18 вересня 2019 року, до досягнення дитиною повноліття.

Стягнути з Мусіяна Дмитра Олександровича в дохід держави судовий збір в сумі 840 гривні 80 копійок.

Позивач: Зіляєва Зарема Єльдарівна, 06.11.1987 р.н., адреса: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, буд. 8, кв. 150.

Відповідач: Мусіян Дмитро Олександрович, адреса: м. Сімферополь, вул. Желябова, буд. 37/6, кв. 71.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне судове рішення складене 16.03.2020.

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23423/19

провадження № 2/753/4497/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами цивільну справу за позовом Каблучка Владислава Вікторовича до Каблучко Валентини Валеріївни про розірвання шлюбу,

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2019 р. Каблучко Владислав Вікторович(далі по тексту – Каблучко В.В., позивач) звернувся до суду з позовом до Каблучко Валентини Валеріївни (далі по тексту – Каблучко В.В., відповідач, разом - сторони) про розірвання шлюбу.

Позов обґрунтований такими обставинами. Сторони перебувають у шлюбі, зареєстрованому 19.04.2013 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 173. У подружжя народилося двоє дочок: Ірина, 19.07.2009 р.н., та Марія, 24.05.2013 р.н. Протягом останніх чотирьох років сторони не знаходять порозуміння, майже не спілкуються між собою. Сторони мають різні погляди на життя, вподобання. З 2015 р. сторони не ведуть спільного господарства та не підтримують шлюбних відносин.

Ухвалою від 13.12.2019 справу передано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 23.01.2020 підсудність визначено Дарницькому районному суду м. Києва.

Ухвалою від 13.02.2020 позовну заяву Каблучка В.В. залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків.

Ухвалою від 19.03.2020 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідач, зареєстроване місце проживання якої невідоме, викликалася в судове засідання за зазначеною у позовній заяві адресі та через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, проте до суду вона не з'явилася без повідомлення причин неявки, відзив на позов не подала.

Отже зважаючи на те, що судом вжито всіх можливих та розумних заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, та неподання у встановлений судом строк заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та/або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та/або письмового відзиву на позов, справа вирішується за наявними матеріалами у відповідності з нормою частини 8 статті 178 ЦПК України.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

Каблучко В.В. та Каблучко В.В. перебувають у шлюбі, зареєстрованому19.04.2013 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 173.

Подружжя має двох дочок: Ірину, 19.07.2009 р.н., та Марію, 24.05.2013 р.н..

З позовної заяви вбачається, що з 2015 р. шлюб сторін існує формально: сторони не підтримують шлюбно-сімейних відносин та не ведуть спільного господарства.

Відповідно до положень статті 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження…є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканість… (частини 3, 4 статті 56 Сімейного кодексу України).

За приписом частини 2 статті 112 цього Кодексу суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Отже,зважаючи на те, що позивач наполягає на розірванні шлюбу, а відповідач жодних заперечень проти позову не надала, суд дійшов висновку, що між сторонами існує стійкий розлад подружніх стосунків і подальше збереження шлюбу, який наразі існує лише формально, суперечить інтересам позивача.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, який на підставі ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнений від сплати судового збору, суд відповідно до положень статті 141 ЦПК України стягує з відповідача на користь держави судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Каблучка Владислава Вікторовича задовольнити.

Шлюб, зареєстрований 19.04.2013 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 173, між Каблучком Владиславом Вікторовичем та Каблучко Валентиною Валеріївною, розірвати.

Стягнути з Каблучко Валентини Валеріївни в дохід держави судовий збір в сумі 840,80 гривень.

Позивач: Каблучко Владислав Вікторович, 16.04.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Полтавська область, Чутівський район, смт Чутове, вул. Полтавський шлях, 80, рнокпп 2859715516.

Відповідач: Каблучко Валентина Валеріївна, 19.12.1987 р.н., останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Ялта, вул. Крупська, 48, копус 2, кв. 802.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне рішення складене 25.05.2020.

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/7756/20

 2/753/5770/20   

 "26" травня 2020 р.

 Вих № 37210/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач:Дарницька районна в місті

Києві державна адміністрація

02068, м.Київ, вул.Олександра Кошиця, 11

 

Позивач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва"

02175, м.Київ, вул.Харківське шосе, 148-А

 

Відповідач: Куніцин Олександр Олександрович

02149, м.Київ, вул.Лариси Руденко, 3-Б, кв. 118

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/7756/20 за позовом Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва" до Куніцина Олександра Олександровича про зобов`язання вчинити дії, яке відбудеться 10.11.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачам;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                          Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1230/20

 2/753/4245/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36730/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Цибульська О.Ю.

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

Кульчицький О.С.

79008, м.Львів, вул. Валова, 16/4

 

Ларсен Кім Хорнбеч

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/191230/20 за позовом Цибульської Ольги Юріївни до Ларсен Кім Хорнбеч про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.07.2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк.

             

 

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1230/20

 2/753/4245/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36730/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Цибульська О.Ю.

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

Кульчицький О.С.

79008, м.Львів, вул. Валова, 16/4

 

Ларсен Кім Хорнбеч

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/191230/20 за позовом Цибульської Ольги Юріївни до Ларсен Кім Хорнбеч про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.07.2020 року об 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк.

             

 

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3458/20

провадження № 2/753/4737/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами цивільну справу за позовом Толчєєвої Єлизавети Сергіївни до Толчєєва Костянтина Вікторовича про розірвання шлюбу,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2020 р. Толчєєва Єлизавета Сергіївна (далі по тексту – Толчєєва Є.С., позивач) звернулася до суду з позовом до Толчєєва Костянтина Вікторовича (далі по тексту – Толчєєв К.В., відповідач, разом - сторони) про розірвання шлюбу.

Позов обґрунтований такими обставинами. Сторони перебувають у шлюбі, зареєстрованому 30.05.2014 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, актовий запис № 672. У подружжя дітей немає. Взимку 2015 р. відповідач умовив позивача переїхати на його батьківщину до Криму, вона погодилась, але з тією умовою, що у випадку, якщо умови проживання та загальна ситуація у Криму позивачу не сподобається, то вони повернуться до м. Києва. В квітні 2015 р. позивач втратила дитину, вважає через зміну умов проживання, тяжкий переїзд, тяжкий моральний стан. На початку квітня 2018 р. позивач повернулася до м. Києва, а відповідач залишився у Криму. З цього часу не підтримуємо ніяких стосунків, немає спільного бюджету, ні спільного господарства.

Ухвалою від 24.02.2020 суд відкрив провадження у справі та вирішив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач подав заяву про визнання позову.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

Толчєєв К.В. та Толчєєва Є.С. перебувають у шлюбі, зареєстрованому 30.05.2014 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, актовий запис № 672.

Подружжя дітей немає.

З позовної заяви вбачається, що з квітня 2018 р. шлюб сторін існує формально: сторони не підтримують шлюбно-сімейних відносин, не ведуть спільного господарства та проживають окремо.

Відповідно до положень статті 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження…є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканість… (частини 3, 4 статті 56 Сімейного кодексу України).

За приписом частини 2 статті 112 цього Кодексу суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Отже зважаючи на те, що відповідач безумовно визнав позов, і таке визнання не суперечить закону і не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, наявні підстави для задоволення позову без з'ясування і дослідження інших обставин справи.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, а відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, суд відповідно до положень статей 141, 142 ЦПК України стягує з відповідача на користь позивача 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, та повертає позивачу 50 відсотків судового збору з державного бюджету.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 279 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Толчєєвої Єлизавети Сергіївни задовольнити.

Шлюб, зареєстрований 30.05.2014 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, актовий запис № 672, між Толчєєвим Костянтином Вікторовичем та Толчєєвою Єлизаветою Сергіївною, розірвати.

Стягнути з Толчєєва Костянтина Вікторовича на користь Толчєєвої Єлизавети Сергіївни судовий збір в сумі 420,40 гривень.

Повернути Толчєєвій Єлизаветі Сергіївні ½ частину судового збору, що становить 420,40 гривень, сплаченого згідно квитанцій № 0.0.1624949217.1 від 20.02.2020.

Позивач: Толчєєва Єлизавета Сергіївна, 23.09.1987 р.н., адреса: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 8, кв. 50.

Відповідач: Толчєєв Костянтин Вікторович, 21.07.1983 р.н., адреса: АР Крим, м. Щолкіне, буд. 91/2, кв. 63.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Повне рішення складене 22.05.2020.

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/23642/19

 2/753/435/20   

 "20" травня 2020 р.

 Вих № 35599/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

 

Представник позивача: Акціонерного

товариства "Універсал Банк"

Городецький Олександр Анатолійович

04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19

 

Відповідач: Пахомовський Володимир Васильович

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач: Пахомовська Людмила Іванівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач:Пахомовська Віолета Володимирівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач: Пахомовський Валерій Володимирович

   02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

  

 

   

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/23642/19 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Пахомовського Володимира Васильовича, Пахомовської Людмили Іванівни, Пахомовської Віолети Володимирівни, Пахомовського Валерія Володимировича про усунення перешкод у користуванні власністю, яке відбудеться 03.11.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток:  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6887/20

 2/753/5584/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33464/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Приватне акціонерне товариство

«ДТЕК Київські електромережі»

04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 20

 

Відповідач: Бутенко Федір Володимирович

02121, м.Київ, вул.Грузинська, 30, кв.1

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6887/20 за позовом Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» до Бутенко Федіра Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29.10.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                                     Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6887/20

 2/753/5584/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33464/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Приватне акціонерне товариство

«ДТЕК Київські електромережі»

04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 20

 

Відповідач: Бутенко Федір Володимирович

02121, м.Київ, вул.Грузинська, 30, кв.1

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/6887/20 за позовом Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» до Бутенко Федіра Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29.10.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                                     Я.Р.Кримчук

 

 

 

   <Позивач> <відповідач> Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтера Імпекс" Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

      ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                     02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/18310/14-ц

 2-п/753/32/20   

 "28" травня 2020 р.

 Вих № 37577/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтера Імпекс"

04073,м.Київ,вул.Куренівська,15а,оф.14

Третя особа: ТОВ "Кардінал Альянс"

01030,м.Київ,вул.Лисенка,8  

 

Оголошення на сайт

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання  по цивільній справі за заявою Таскомбанк про перегляд заочного рішення за позовом публічного акціонерного товариства "Таскомбанк" до Путінцева Олександра Миколайовича, Серга Олександра Сергійовича - про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 10.06.2020 року о 15:30 год.  в приміщенні суду  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, головуючий суддя по справі Даниленко В.В.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику  - належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити до суду позивачу - відповідний лист з поясненнями по суті позовної заяви, відповідачу - відзив на позовну заяву і всі письмові докази,  що підтверджують заперечення проти позову  або  можливістю розгляду заяви за Вашої відсутності.

            Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.    

 

 

 

 Суддя Дарницького

 районного  суду м. Києва                                                      Даниленко В.В.

 

Вик.:Скромна І.О.

тел.:

   Фармагей Дарія Василівна  Кузьмін Олександр Ігорович  Служба у справах дітей та сім'ї Дарницької РДА у м. Києві  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

          ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                     02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/19186/19

 2/753/2041/20   

 "28" травня 2020 р.

 Вих № 37759/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Кузьмін О.І.

94104, Луганська обл., м. Брянка, вул.

Анінська,5, лін., 11, кв. 1

 

Оголошення на сайт

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас на розгляд цивільної справи за позовом  Фармагей Дарії Василівни до Кузьмін Олександра Ігоровича, Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація, третя особа: Служба у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про надання дозволу на реєстрацію місця проживання  малолітньої дитини без дозволу батька.

  Розгляд призначено на 10.07.2020 року о 14 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, каб. 124

Головуючий суддя: Даниленко В.В.

При собі необхідно мати паспорт.      

 

 Суддя Дарницького

 районного  суду м. Києва                                                      Даниленко В.В.

 

Вик.:Скромна І.О.

тел.:

   <Позивач> <відповідач> Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтера Імпекс" Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

      ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                     02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/18310/14-ц

 2-п/753/32/20   

 "28" травня 2020 р.

 Вих № 37577/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтера Імпекс"

04073,м.Київ,вул.Куренівська,15а,оф.14

Третя особа: ТОВ "Кардінал Альянс"

01030,м.Київ,вул.Лисенка,8  

 

Оголошення на сайт

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання  по цивільній справі за заявою Таскомбанк про перегляд заочного рішення за позовом публічного акціонерного товариства "Таскомбанк" до Путінцева Олександра Миколайовича, Серга Олександра Сергійовича - про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 10.06.2020 року о 15:30 год.  в приміщенні суду  за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, головуючий суддя по справі Даниленко В.В.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику  - належним чином оформлену довіреність та її копію.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити до суду позивачу - відповідний лист з поясненнями по суті позовної заяви, відповідачу - відзив на позовну заяву і всі письмові докази,  що підтверджують заперечення проти позову  або  можливістю розгляду заяви за Вашої відсутності.

            Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.    

 

 

 

 Суддя Дарницького

 районного  суду м. Києва                                                      Даниленко В.В.

 

Вик.:Скромна І.О.

тел.:

  Гуренков Георгій Захарович  Циттель Олена Володимирівна  Київська філія КП "Центр реєстраційних послуг"  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/19101/19

 2/753/3551/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36755/20-Вих

 

 

Відповідач-2: Рубштейн Андрій Андрійович

 м.Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 69, кв. 25

 

Треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг»

01044, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13

 

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович

 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

 СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  у підготовче судове засідання по справі за позовом Гуренкова Георгія Захаровича до Циттель Олени Володимирівни, Рубштейна Андрія Андрійовича, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович про витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування записів про право власності на 16.07.2020 року на 11 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/5656/20

 2/753/5350/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36711/20-Вих

 

 

Позивач: Храмєєва Юлія Павлівна

02081, м. Київ, вул. Пчілки 2-а, кв. 219

 

Відповідач: Головатий Дмитро Олегович  

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр.. Будівельників 187, кВ. 55<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Храмєєвої Юлії Павлівни до Головатого Дмитра Олеговича про стягнення аліментів на 23.06.2020 року на 15 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/5656/20

 2/753/5350/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36711/20-Вих

 

 

Позивач: Храмєєва Юлія Павлівна

02081, м. Київ, вул. Пчілки 2-а, кв. 219

 

Відповідач: Головатий Дмитро Олегович  

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр.. Будівельників 187, кВ. 55<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Храмєєвої Юлії Павлівни до Головатого Дмитра Олеговича про стягнення аліментів на 23.06.2020 року на 15 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4048/20

 2/753/4898/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 19908/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

ПАТ «СК «УНІКА»

01032, м. Київ, вул. Саксаганського 70-а

 

Коваленко Віталій Миколайович 

м. Київ, вул. Ново-Дарницька 27, кВ. 37

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УНІКА» до Коваленка Віталія Миколайовича про відшкодування шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на 27.05.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/250/20

 2/753/3998/20   

 "25" травня 2020 р.

 Вих № 36700/20-Вих

 

Лавриненко Ганна Вікторівна

02068, м. Київ, пр.. Бажана 1-м, кв. 122

03067, м. Київ, вул. Гарматна 33, оф. 79

 

Лавриненко Олег Ігорович

02125, м. Київ, вул. Воскресенська, 16, кв. 181<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання по справі за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів на 15.07.2020 року на 12 год. 15 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/22947/19
2/753/1669/20
"20" травня 2020 р.
Вих № 35839/20-Вих

 

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Горську Оксану Вадимівну, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. О.Мішуги, 2, кв. 266 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/22947/19 (провадження 2/753/1669/20) за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «СЕРДОЛІК» до Горської Оксани Вадимівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 червня 2020 року об 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

Вик.:Лаптєва
тел.:

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/10015/19
2/753/3810/20
"14" травня 2020 р.
Вих № 35297/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Василенко Тетяну Миколаївну останнім відомим місцем проживання якої є:14000, м.Чернігів, вул. Щорса, буд. 11, кв. 83 в підготовче судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10015/19 (провадження 2/753/3810/20) за позовом приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" до Василенко Тетяни Миколаївни, державного реєстратора-приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Личини Олени Володимирівни, Дочірнього підприємства "Дарниця-1", Мальцевої Олени Олександрівни про витребування майна з чужого незаконного володіння відбудеться 10 серпня 2020 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/3109/20

 2/753/4661/20   

 "20" травня 2020 р.

 Вих № 35570/20-Вих

 

Позивач: ТОВ «Київські енергетичні послуги»

04050, м. Київ, вул. Іллєнка 31

 

Відповідач: Кравченко Володимир Васильович 

02132, м. Київ, вул. Садова 73, Осокорки.  буд. 30

  

<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

      

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Київські енергетичні послуги» до Кравченка Володимира Васильовича про стягнення заборгованості на 20.07.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

  Вовченко Дарина Петрівна  Вовченко Анатолій Васильович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/5426/20

 2/753/5292/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 35078/20-Вих

 

Позивач: Вовченко Дарина Петрівна

02068, м. Київ, вул. Ахматової 11, кв. 168

 

Відповідач: Вовченко Анатолій Васильович

02068, м. Київ, вул. Ахматової 11, кв. 168<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Вовченко Дарини Петрівни до Вовченка Анатолія Васильовича про розірвання шлюбу на 25.06.2020 року на 09 год. 20 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

  ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів" Гаврина Тамара Леонідівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/7338/20

 2/753/5662/20   

 "15" травня 2020 р.

 Вих № 34908/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

ТОВ «Європейська агенція

з повернення боргів» 

07400, Київська обл., м. Бровари,

вул. Лісова 2, поверх 4

 

Гаврина Тамара Леонідівна 

01004, м. Київ, вул. Антоновича 17

02088, м. Київ, вул. Осьмака 17

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська агенція з повернення боргів» до Гавриної Тамари Леонідівни про стягнення заборгованості на 07.07.2020 року на 15 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва

 

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

  Букатий Дмитро Миколайович  Море Анна Костянтинівна  орган опіки та піклування Шевченківсьої РДА у м. Києві  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3121/20

 2/753/4665/20   

 "19" березня 2020 р.

 Вих № 21203/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Букатий Дмитро Миколайович

02095, м. Київ, вул. Ахматової 33, кВ. 92

 

Море Анна Костянтинівна

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, кВ. 21

 

Орган піки та піклування Шевченківської

районної у м. Києві державної адміністрації

01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка 26/4

 

Служба у справах дітей Дарницької

районної у м. Києві державної адміністрації

02096, м. Київ, вул. Ялтинська 14

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання по справі за позовом Букатого Дмитра Миколайовича до Море Анни Костянтинівни, треті особи: орган опіки та піклування Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, служба у справах дітей Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації про поновлення батьківських прав на 21.05.2020 року на 12 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:копія ухвали суду про відкриття провадження у справі (адресату № 1);

            копія ухвали суду про відкриття провадження у справі та  копія позовної заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

  Бондаренко Марина Володимирівна  Бондаренко Володимир Васильович  Бондаренко Вадим Володимирович  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1220/20

 2/753/4243/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 34899/20-Вих

 

Відповідач: Бондаренко Володимир Васильович  

66000, Одеська обл., м. Кодима,

вул. Б. Хмельницького 46

 

Третя особа: Бондаренко Вадим Володимирович

02088, м. Київ, вул. Харченка 43, кв. 72<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Бондаренко Марини Володимирівни до Бондаренка Володимира Васильовича, третя особа Бондаренко Вадим Володимирович про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою на 09.07.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

  Бондаренко Марина Володимирівна  Бондаренко Володимир Васильович  Бондаренко Вадим Володимирович  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1220/20

 2/753/4243/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 34899/20-Вих

 

Відповідач: Бондаренко Володимир Васильович  

66000, Одеська обл., м. Кодима,

вул. Б. Хмельницького 46

 

Третя особа: Бондаренко Вадим Володимирович

02088, м. Київ, вул. Харченка 43, кв. 72<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Бондаренко Марини Володимирівни до Бондаренка Володимира Васильовича, третя особа Бондаренко Вадим Володимирович про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою на 09.07.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/7338/20

 2/753/5662/20   

 "15" травня 2020 р.

 Вих № 34908/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

ТОВ «Європейська агенція

з повернення боргів» 

07400, Київська обл., м. Бровари,

вул. Лісова 2, поверх 4

 

Гаврина Тамара Леонідівна 

01004, м. Київ, вул. Антоновича 17

02088, м. Київ, вул. Осьмака 17

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська агенція з повернення боргів» до Гавриної Тамари Леонідівни про стягнення заборгованості на 07.07.2020 року на 15 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

  Вовченко Дарина Петрівна  Вовченко Анатолій Васильович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/5426/20

 2/753/5292/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 35078/20-Вих

 

Позивач: Вовченко Дарина Петрівна

02068, м. Київ, вул. Ахматової 11, кв. 168

 

Відповідач: Вовченко Анатолій Васильович

02068, м. Київ, вул. Ахматової 11, кв. 168<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Вовченко Дарини Петрівни до Вовченка Анатолія Васильовича про розірвання шлюбу на 25.06.2020 року на 09 год. 20 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва

 

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3121/20

 2/753/4665/20   

 "19" березня 2020 р.

 Вих № 21203/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Букатий Дмитро Миколайович

02095, м. Київ, вул. Ахматової 33, кВ. 92

 

Море Анна Костянтинівна

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, кВ. 21

 

Орган піки та піклування Шевченківської

районної у м. Києві державної адміністрації

01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка 26/4

 

Служба у справах дітей Дарницької

районної у м. Києві державної адміністрації

02096, м. Київ, вул. Ялтинська 14

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання по справі за позовом Букатого Дмитра Миколайовича до Море Анни Костянтинівни, треті особи: орган опіки та піклування Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, служба у справах дітей Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації про поновлення батьківських прав на 21.05.2020 року на 12 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:копія ухвали суду про відкриття провадження у справі (адресату № 1);

            копія ухвали суду про відкриття провадження у справі та  копія позовної заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

  Бондаренко Марина Володимирівна  Бондаренко Володимир Васильович  Бондаренко Вадим Володимирович  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1220/20

 2/753/4243/20   

 "18" травня 2020 р.

 Вих № 34899/20-Вих

 

Відповідач: Бондаренко Володимир Васильович  

66000, Одеська обл., м. Кодима,

вул. Б. Хмельницького 46

 

Третя особа: Бондаренко Вадим Володимирович

02088, м. Київ, вул. Харченка 43, кв. 72<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Бондаренко Марини Володимирівни до Бондаренка Володимира Васильовича, третя особа Бондаренко Вадим Володимирович про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою на 09.07.2020 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                              

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/19101/19

 2/753/3551/20   

 "26" березня 2020 р.

 Вих № 22666/20-Вих

 

 

Позивач: Гуренков Георгій Захарович

03134, м. Київ, вул. Симиренко, 27, кв. 37

 

Відповідач-1:  Циттель Олена Володимирівна

м. Полтава, вул. Ст. Халтуріна, 10, кв. 7

 

Відповідач-2: Рубштейн Андрій Андрійович

 м.Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 69, кв. 25

 

 Відповідач-3: товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація»

 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 1-3

 

Треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг»

01044, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13

 

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович  04060, м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2

 

 

  

 

 СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  у підготовче судове засідання по справі за позовом Гуренкова Георгія Захаровича до Циттель Олени Володимирівни, Рубштейна Андрія Андрійовича, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», треті особи: Київська філія Комунальних підприємств «Центр реєстраційних послуг», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гнідюк Олександр Борисович про витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування записів про право власності на 25.05.2020 року на 14 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Осадчук М.І.

  Вовченко Дарина Петрівна  Вовченко Анатолій Васильович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5426/20

 2/753/5292/20   

 "08" квітня 2020 р.

 Вих № 26257/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Вовченко Дарина Петрівна

02068, м. Київ, вул. Ахматової 11, кВ. 168

 

Вовченко Анатолій Васильович

02068, м. Київ, вул. Ахматової 11, кВ. 168

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Вовченко Дарини Петрівни до Вовченка Анатолія Васильовича про розірвання шлюбу на 18.05.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/22555/19

 2/753/3793/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26388/20-Вих

 

 

Адвокат Паллістер Марка Джеймс –

Панов Віталій Сергійович

04078, м. Київ, вул. Паркова 69-а

 

Чечіль Аліна Григорівна   

40108, м. Дніпро, вул. Поштова, 137-А, кв. 8

  

 

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання по справі за позовом Паллістер Марка Джеймса до Чечіль Аліни Григорівни про встановлення факту сумісного проживання та визнання право власності на ½ об’єктів нерухомості на 04.05.2020 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

   Додаток: копія ухвали про відкриття провадження від 17.01.2020 та копія позовної заяви з додатками ( адресату 2).

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Осадчук  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6720/20

 2/753/5542/20   

 "04" травня 2020 р.

 Вих № 32548/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

АТ «Універсал Банк»

04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19

 

Дємідов Дмитро Євгенович  

02140, м. Київ, вул. Гмирі 1/2, кВ. 76

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дємідова Дмитра Євгеновича про стягнення заборгованості на 08.07.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/6427/20

 2/753/5497/20   

 "23" квітня 2020 р.

 Вих № 31976/20-Вих

Позивач: Макарчук Олена Вікторівна

49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 6, 3-й поверх

 

Відповідач: Лопан Віктор Андрійович

298600, м. Ялта, вул. Мічуріна, 16 

 

Лопан Ірина Геннадіївна

298600, АР Крим, м. Ялта, с. Лівадія, вул. Батуріна, 32<Куди>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  у підготовче судове засідання по справі за позовом акарчук Олени Вікторівни до Лопана Віктора Андрійовича, третя особа Лопан Ірина Геннадіївна про стягнення грошових коштів на 02.06.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження у справі (адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія позовної заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6418/20

 2/753/5490/20   

 "28" квітня 2020 р.

 Вих № 30777/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Кубарєва Ольга Володимирівна

02081, м. Київ, вул. Урлівська 36, кВ. 232

 

Никонюк Володимир Михайлович

02140, м. Київ, пр.. Бажана 28-б, кВ. 103

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Кубарєвої Ольги Володимирівни до Никонюка Володимира Михайловича про збільшення розміру аліментів на неповнолітню дитину на 03.06.2020 року на 09 год. 40 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

  Храмєєва Юлія Павлівна  Головатий Дмитро Олегович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5656/20

 2/753/5350/20   

 "30" квітня 2020 р.

 Вих № 31749/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Храмєєва Юлія Павлівна

02081, м. Київ, вул. Пчілки 2-а, кВ. 219

 

Головатий Дмитро Олегович  

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр.. Будівельників 187, кВ. 55

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Храмєєвої Юлії Павлівни до Головатого Дмитра Олеговича про стягнення аліментів на 25.05.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/3348/20

 2/753/4728/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33471/20-Вих

 

Відповідач: Цилицинський Олександр В’ячеславович 

Луганська обл., м. Алчевськ,

вул. Леніна 71, кв. 121<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Цилицинської Наталії Олексіївни до Цилицинського Олександра В’ячеславовича про розірвання шлюбу на 23.06.2020 року на 13 год. 45хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.  

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

  <Реєстраційний тип документа>

 

 

 

 

 

  Цилицинська Наталія Олексіївна  Цилицинський Олександр В'ячеславович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/3348/20

 2/753/4728/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33471/20-Вих

 

Відповідач: Цилицинський Олександр В’ячеславович 

Луганська обл., м. Алчевськ,

вул. Леніна 71, кв. 121<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Цилицинської Наталії Олексіївни до Цилицинського Олександра В’ячеславовича про розірвання шлюбу на 23.06.2020 року на 13 год. 45хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.  

 

Суддя Дарницького районного                                                             О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

  <Реєстраційний тип документа>

 

 

 

  Храмєєва Юлія Павлівна  Головатий Дмитро Олегович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5656/20

 2/753/5350/20   

 "30" квітня 2020 р.

 Вих № 31749/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Храмєєва Юлія Павлівна

02081, м. Київ, вул. Пчілки 2-а, кВ. 219

 

Головатий Дмитро Олегович  

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр.. Будівельників 187, кВ. 55

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Храмєєвої Юлії Павлівни до Головатого Дмитра Олеговича про стягнення аліментів на 25.05.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

  Кубарєва Ольга Володимирівна  Никонюк Володимир Михайлович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6418/20

 2/753/5490/20   

 "28" квітня 2020 р.

 Вих № 30777/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Кубарєва Ольга Володимирівна

02081, м. Київ, вул. Урлівська 36, кВ. 232

 

Никонюк Володимир Михайлович

02140, м. Київ, пр.. Бажана 28-б, кВ. 103

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Кубарєвої Ольги Володимирівни до Никонюка Володимира Михайловича про збільшення розміру аліментів на неповнолітню дитину на 03.06.2020 року на 09 год. 40 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/6427/20

 2/753/5497/20   

 "23" квітня 2020 р.

 Вих № 31976/20-Вих

Позивач: Макарчук Олена Вікторівна

49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 6, 3-й поверх

 

Відповідач: Лопан Віктор Андрійович

298600, м. Ялта, вул. Мічуріна, 16 

 

Лопан Ірина Геннадіївна

298600, АР Крим, м. Ялта, с. Лівадія, вул. Батуріна, 32<Куди>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  у підготовче судове засідання по справі за позовом акарчук Олени Вікторівни до Лопана Віктора Андрійовича, третя особа Лопан Ірина Геннадіївна про стягнення грошових коштів на 02.06.2020 року на 13 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження у справі (адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія позовної заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6720/20

 2/753/5542/20   

 "04" травня 2020 р.

 Вих № 32548/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

АТ «Універсал Банк»

04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19

 

Дємідов Дмитро Євгенович  

02140, м. Київ, вул. Гмирі 1/2, кВ. 76

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дємідова Дмитра Євгеновича про стягнення заборгованості на 08.07.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

 

МТСБУ  Тер-Оганесов Григорій Вартанович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/7047/20

 2/753/5620/20   

 "12" травня 2020 р.

 Вих № 33737/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

МТСБУ 

01033, м. Київ, вул. Тарасівська 19-б, оф. 9

 

Тер-Оганесов Григорій Вартанович 

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе 168-г, кВ. 55

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Тер-Оганесова Григорія Вартановича про відшкодування шкоди в порядку регресу на 16.07.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

 

  Паллістер Марк Джеймс  Чечіль Аліна Григорівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/22555/19

 2/753/3793/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26388/20-Вих

 

 

Адвокат Паллістер Марка Джеймс –

Панов Віталій Сергійович

04078, м. Київ, вул. Паркова 69-а

 

Чечіль Аліна Григорівна   

40108, м. Дніпро, вул. Поштова, 137-А, кв. 8

  

 

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання по справі за позовом Паллістер Марка Джеймса до Чечіль Аліни Григорівни про встановлення факту сумісного проживання та визнання право власності на ½ об’єктів нерухомості на 04.05.2020 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

   Додаток: копія ухвали про відкриття провадження від 17.01.2020 та копія позовної заяви з додатками ( адресату 2).

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Осадчук  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

Бондаренко Марина Володимирівна  Бондаренко Володимир Васильович  Бондаренко Вадим Володимирович  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/1220/20

 2/753/4243/20   

 "12" лютого 2020 р.

 Вих № 15489/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Бондаренко Марина Володимирівна

02088, м. Київ, вул. Харченка 43, кВ. 72

 

Бондаренко Володимир Васильович  

66000, Одеська обл., м. Кодима,

вул. Б. Хмельницького 46

 

Бондаренко Вадим Володимирович

02088, м. Київ, вул. Харченка 43, кВ. 72

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Бондаренко Марини Володимирівни до Бондаренка Володимира Васильовича, третя особа Бондаренко Вадим Володимирович про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою на 18.05.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/177/20

 2/753/3968/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 26075/20-Вих

адвокат Шевченко М.О.

01030, м. Київ, вул. Франка, 42, оф.2

Соя О.В.

м. Київ, пр-т. Бажана, 7, кв.42

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/17144/19 за позовом Шевченко В.С. до Сої О.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24.09.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/3126/20

 2/753/4668/20   

 "04" травня 2020 р.

 Вих № 31850/20-Вих

Коток М.О.

02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 47, кв.148

Коток А.А.

04128, м. Київ, вул. Щербакова, 61-а, кв.72

 

  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас, в засідання у цивільній справі  №753/3126/20 за позовом Коток Марії Олексіївни до Коток Андрія Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться 03.06.2020 року о 11 год. 00 хв.  в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Скуретар с/з

Москаленко А.П.

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10567/19

провадження № 2/753/1491/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Трусової Т.О. з секретарем судового засідання Кримчук Я.Р., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» до Ченцової Олени Ігорівни про відшкодування в порядку регресу витрат, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування,

В С Т А Н О В И В:

У травні 2019 р. Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» (далі по тексту – ПрАТ «СГ «ТАС», позивач) звернулося до суду з позовом до Ченцової Олени Ігорівни (далі по тексту – Ченцова О.І., відповідач) про відшкодування в порядку регресу витрат, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування, в розмірі 95000 грн.

Позов обґрунтований такими обставинами. 10.03.2017 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Тойота, д.н.з. АА 4443 НР, під керуванням Ченцової О.І. та Хюндай, д.н.з. АА 6169 РМ, під керуванням Коваленко О.В. Постановою суду відповідача визнано винною у настанні даної дорожньо-транспортної пригоди та у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Цивільна відповідальність при використанні керованого відповідачем транспортного засобу була застрахована ПрАТ «СГ «ТАС» згідно договору обов'язкового страхування власників наземних транспортних засобів від 10.03.2017 № АК/5543977. За заявою потерпілої Коваленко О.В. на підставі страхового акту та відповідно до норм статті 38 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» позивач виплатив страхове відшкодування в розмірі 95000 грн. З огляду на те, що відповідач керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, у позивача відповідно до положень статті 38 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» виникло право на подання до неї регресного позову.

Ухвалою від 26.06.2019 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін в судове засідання.

Представник позивача Синельніков М.О. подав клопотання про розгляд справи у його відсутність та не заперечував проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач Ченцова О.І., зареєстроване місце проживання якої невідоме, викликалася в судове засідання шляхом направлення їй судової повістки за зазначеною у позовній заяві адресою та через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, проте до суду вона не з'явилася без повідомлення причин неявки, відзив на позов не подала.

Зважаючи на викладене, суд відповідно до положень статей 280, 281 ЦПК України ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Нез’явлення сторін є підставою для розгляду справи без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

10.03.2017 між ПрАТ «СГ «ТАС» (страховиком) та Бондаренком С.О. (страхувальником) укладено договір обов'язкового страхування власників наземних транспортних засобів, згідно якого було застраховано відповідальність власників (водіїв) автомобіля Тойота, д.н.з. АА 4443 НР, з лімітом відповідальності за шкоду, заподіяну майну, в розмірі 100 000 грн., за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю, - в розмірі 200 000 грн. та нульовою франшизою, що підтверджується полісом № АК/5543977.

10.03.2017 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Тойота, д.н.з. АА 4443 НР, під керуванням Ченцової О.І. та Хюндай, д.н.з. АА 6169 РМ, під керуванням Коваленко О.В.

Постановою Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2018 встановлено, що Ченцова О.І. порушила п.п. 2.9 а), 12.1, 13.1 ПДР України, що спричинило пошкодження зазначених транспортних засобів та керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Вказаною постановою суд закрив провадження у справі про притягнення Ченцової О.І. до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130, ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі по тексту - КпАП України) у зв’язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

03.11.2017 потерпіла Коваленко О.В. звернулася до позивача із заявою про виплату страхового відшкодування.

Позивач визнав дорожньо-транспортну пригоду за участі застрахованого автомобіля страховим випадком, на виконання умов договору страхування у встановленому порядку оцінив завдану шкоду та здійснив виплату потерпілій страхового відшкодування в розмірі 95000 грн., що підтверджується звітом про визначення вартості матеріального збитку з додатками, страховим актом від 17.11.2017 № 25131В/40/2017, розрахунком суми страхового відшкодування та платіжним дорученням від 20.11.2017 № 46318 на суму 95000 грн.

Підставою заявлених позивачем вимог є положення ст. 38 України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі по тексту – Закон 1961-IV).

Так, за приписом абзацу в) підпункту 38.1 пункту 38.1 ст. 38 Закону 1961-IV страховик після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, якщо він керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Частина 6 статті 82 ЦПК України визначає, що постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, є обов'язковою для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалена постанова суду, в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Постановою суду провадження у справі про притягнення Ченцової О.І. до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130, ст. 124 КпАП України закрите на підставі пункту 7 статті 247 КпАП України, у зв’язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

З правового аналізу вказаної норми вбачається, що її застосування можливе лише у випадку наявності вини особи у вчиненні правопорушення, адже у разі відсутності вини особи в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту 1 частини першої статті 247 КпАП України – через відсутність події і складу адміністративного правопорушення, відтак така обставина як закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 КпАП України, не є реабілітуючою, тобто не є обставиною, яка спростовує факт наявності вини особи.

Така правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 07.02.2018 у справі № 910/18319/16 та від 16.04.2019 у справі № 927/623/18.

16.02.2018 позивач направив відповідачу письмову вимогу щодо компенсації в порядку регресу витрат, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування, проте вказана вимога залишилася без реагування.

Отже, зважаючи на встановлені обставини та вищенаведені положення цивільного закону, суд вважає обґрунтованими і доведеними вимоги ПрАТ «СГ «ТАС» до Ченцової О.І. про стягнення в порядку регресу витрат, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування, в сумі 95000 грн.

З огляду на результат розгляду справи суд відповідно до вимог статті 141 ЦПК України покладає на відповідача сплачений позивачем судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 280-282 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Приватного акціонерного товариства «Страхова Група «ТАС» задовольнити.

Стягнути з Ченцової Олени Ігорівни на користь Приватного акціонерного товариства «Страхова Група «ТАС» витрати, пов'язані з виплатою страхового відшкодування, в сумі 95000 гривень та судовий збір в сумі 1921 гривень, а усього 96921 гривень.

Позивач: Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», адреса місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 65, ідентифікаційний код 30115243.

Відповідач: Ченцова Олена Ігорівна, 25.02.1984 р.н., остання відома адреса місця проживання: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 19-А, кв. 21, рнокпп 3073609421.

Рішення суду набирає законної сили, якщо після закінчення строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку протягом тридцяти днів з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Суддя:

справа № 753/3792/20

провадження № 3/753/2135/20

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

                               

"20" березня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Тамара Олександрівна, розглянувши адміністративну справу про притягнення Решетняка Івана Сергійовича, 4 червня 1993 року народження, працюючого в Збройних силах України, проживаючого за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Гераськівка, вул. 40 років Перемоги, до адміністративної відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2020 року приблизно об 11-30 год. в м. Києві на перехресті вул. Волго-Донська – провул. І. Качуровського Решетняк І.С. керуючи автомобілем «ВАЗ», д.н.з. ВВ 3778 ЕС, в порушення п. 2.3 б), 12.1, 12.3, 16.1 ПДР України не був уважним, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та не надав перевагу в русі автомобілю «Ніссан», д.н.з. АА 9890 ХВ, під керуванням водія Трошина О.В., який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортих засобів, після чого здійснив наїзд на перешкоду (бордюрний камінь), що призвело до пошкодження транспортних засобів.

Відтак Решетняк І.С. своїми діями скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Решетняк І.С. до суду не з’явився і пояснення не надав. Винність Решетняка І.С. у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КпАП України, доводиться даними, які містяться у протоколі про адміністративне правопорушення (а.с. 1), протоколі огляду місця ДТП зі схемою ДТП (а.с. 2), поясненнях учасників пригоди (а.с. 3, 4).

Враховуючи обставини, за яких було скоєне адміністративне правопорушення, дані про особу правопорушника, та відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, вбачаю підстави для накладення на Решетняка І.С. стягнення у виді штрафу, передбаченому для даного виду правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” з Решетняка І.С. підлягає стягненню судовий збір в розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. 279, 280, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” суддя

П О С Т А Н О В И В :

Решетняка Івана Сергійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн.

Стягнути з Решетняка Івана Сергійовича на користь держави судовий збір в розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 грн.

Строк пред’явлення постанови до виконання - три місяці з дня її винесення.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена прокурором, особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва.

Суддя:

  Цибульська Ольга Юріївна  Ларсен Кім Хорнбеч  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1230/20

 2/753/4245/20   

 "21" квітня 2020 р.

 Вих № 28855/20-Вих

Цибульська О.Ю.

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

Ларсен Кім Хорнбеч

02121, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-а, кв.49

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/191230/20 за позовом Цибульської Ольги Юріївни до Ларсен Кім Хорнбеч про розірвання шлюбу, яке відбудеться 22.05.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

 

 

  Сєростанова Ксенія Олегівна  Сєростанов Юрій Владиславович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/5965/20

 2/753/5392/20   

 "21" квітня 2020 р.

 Вих № 28849/20-Вих

Сєростанова К.О.

10024, м. Житомир, вул. І. Сльоти, 50-а

Сєростанов Ю.В.

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 1-е, кв.3

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/17144/19 за позовом Сєростанової Ксенії Олегівни до Сєростанова Юрія Владиславовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 04.08.2020 року об 12 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4510/20

 2/753/5049/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26470/20-Вих

адвокат Волошенко О.В.

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 169, оф.10

Тютюнник І.П.

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 174, кв.138

Тютюнник Л.С.

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 174, кв.138

ПН КМНО Дашевська Г.О.

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 180/21, кв.175

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/17144/19 за позовом Іванова Олександра Анатолійовича до Тютюнник Ігоря Петровича, Тютюнник Любові Степанівни, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дашевська Ганна Леонідівна, про визнання недійсним договору дарування, яке відбудеться 15.09.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачуам та треті особі.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1780/20

 2/753/4370/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26424/20-Вих

адвокат Василенко К.П.

04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4-б

Сечко С.В.

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 9-а, оф.369

ТОВ " А.С.А. Груп"

03151, м. київ, вул. Волинська, 55-а

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/11425/19 за позовом Туранської Людмили Василівни до Сечко Сергія Володимировича, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю  "А.С.А. ГРУП", про стягнення незпідставно набутих грошових коштів, яке відбудеться 12.08.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу та третій особі;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4955/20

 2/753/5179/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26398/20-Вих

ОСББ "Бажана 12"

0272, м. Київ, пр-т. Бажана, 12

Довгопол Т.А.

02072, м. Київ, пр-т. Бажана, 12, кв.231

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/11425/19 за позовом Об'єднання співвласників багатоквартиного будинку "Бажана 12" до Довгопол Тетяни Анатоліївни про стягнення внесків, яке відбудеться 29.09.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/4565/20

 2/753/5065/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26218/20-Вих

адвокат Єрмоленко О.О.

02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 15, кв.8

ФОП Кас'янова Є.В.

04208, м. Київ, пр-т. Правди, 88, кв.101

ТОВ "Корал Тревел"

01054, м. Київ, вул. Воровського, 24

ГУ Держпродспожив служби в м. Києві

04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/11425/19 за позовом Смєлова Валерія Вікторовича до Фізичної особи-підприємця Кас'янової Єлизавети Володимирівни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Корал Тревел", третя особа: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, про захист прав споживача, стягнення коштів та відшкодування маральної шкоди за невиконання договору про надання туристичних послуг, яке відбудеться 28.09.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачам та третій особі.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

<>  Каблучко Владислав Вікторович  Каблучко Валентина Валеріївна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва м. Київ  вул. Кошиця  5-А

 

Справа № 753/23423/19

Номер рядка звіту 68

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"19" березня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., перевіривши виконання вимог ст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Каблучко Владислава Вікторовича до Каблучко Валентини Валеріївни про розірвання шлюбу,

 

ВСТАНОВИВ:

 

У грудні 2019 р. Каблучко Владислав Вікторович звернувся до суду з позовом до Каблучко Валентини Валеріївни про розірвання шлюбу.

Зважаючи на те, що позовна заява подана з додержанням вимог ст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду, і підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження, відсутні, суд вбачає підстави для відкриття провадження у справі.

Зважаючи на категорію та незначну складність справи, характер спірних правовідносин, обсяг та характер доказів у справі і невелику кількість учасників справи, суд дійшов висновку про розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями175, 187, 274, 277- 279 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Каблучко Владислава Вікторовича до Каблучко Валентини Валеріївни про розірвання шлюбу.

Призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Встановити відповідачу десятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали для подачі заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Роз’яснити, що у разі неподання такої заяви відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Роз'яснити відповідачу, що він має право подати відзив на позов (ст. 178 ЦПК) разом з доказами, що підтверджують заперечення проти позову, у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали. До відзиву додаються докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

В разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз'яснити позивачу, що він має право у десятиденний строк з дня одержання відзиву подати відповідь на відзив  із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 179 ЦПК).

У разі подачі позивачем відповіді на відзив відповідач має право у десятиденний строк з дня одержання відповіді на відзив подати заперечення із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 180 ЦПК).

Роз’яснити сторонам, що вони мають право подати клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін: відповідач - у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали, а позивач -  у п’ятиденний строк з дня отримання відзиву.

Роз’яснити учасникам справи їх права та обов’язки (ст. 43 ЦПК України): 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Учасники судового процесу повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ст. 44 ЦПК України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності.

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

 

Суддя:                     

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/16831/19

 2/753/872/20   

 "06" квітня 2020 р.

 Вих № 25046/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Клименко Б.С.

03035, м. Київ, пров. Енергетиків,14

 

Приватний нотаріус КМНО Маковецька О.П.

01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 15, кв.11

 

Долгунь Л.А.

м. Київ, пр-т. Свободи, 3, кв.205

 

Короткова Н.М.

02068, м. Київ, вул.Вербицького, 10-а, кв.205

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/16831/19 за позовом Короткової Наталії Миколаївни до Клименка Бориса Степановича, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського округу Маковецька Оксана Петрівна про визнання недійсним договору міни, яке відбудеться 21.09.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Секретар судових засідань                                                                                    Я.Р.Кримчук

 

 

  ПАТ СК "Уніка"  Дуда Сергій Олександрович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/6424/20

 2/753/5495/20   

 "05" травня 2020 р.

 Вих № 32394/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Приватне акціонерне товариство

"Страхова компанія" Уніка"

01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 70-А

 

Відповідач:Дуда Сергій Олександрович

02121,  м.Київ, пр-т.Бажана, 9-Б, кв.65  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в засідання у справі  № 753/6424/20 за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Уніка" до Дуда Сергія Олександровича про відшкодування шкоди, яке відбудеться 27.10.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви – відповідачу.

 

 

 

секретар с/з                                                                 Я.Р.Кримчук

 

 

 

  Меркулова Марія Миколаївна  Меркулов Ігор Борисович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19812/19

 2/753/692/20   

 "28" квітня 2020 р.

 Вих № 30672/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Меркулова М.М.

м. Київ, пров. Поліський, 7/1, кв.59

Меркулов І.Б.

м. Київ, пров. Поліський, 7/1, кв.59

  

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/19812/19 за позовом Меркулової Марії Миколаївни до Меркулова Ігоря Борисовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 13.08.2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар судових засідань                                                             Я.Р.Кримчук

 

 

 

<>  Янікова Євгенія Ігорівна  Яніков Валерій Валентинович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва м. Київ  вул. Кошиця  5-А

 

Справа № 753/3709/20

Номер рядка звіту 68

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

 

"09" квітня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., перевіривши виконання вимог ст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Янікової Євгенії Ігорівни до Янікова Валерія Валентиновича про розірвання шлюбу,

 

ВСТАНОВИВ:

 

У лютому 2020 р. Янікова Євгенія Ігорівна звернулася до суду з позовом до Янікова Валерія Валентиновича про розірвання шлюбу.

Зважаючи на те, що позовна заява подана з додержанням вимог ст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду, і підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження, відсутні, суд вбачає підстави для відкриття провадження у справі.

Зважаючи на категорію та незначну складність справи, характер спірних правовідносин, обсяг та характер доказів у справі і невелику кількість учасників справи, суд дійшов висновку про розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями175, 187, 274, 277- 279 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Янікової Євгенії Ігорівни до Янікова Валерія Валентиновича про розірвання шлюбу.

Призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Встановити відповідачу десятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали для подачі заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Роз’яснити, що у разі неподання такої заяви відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Роз'яснити відповідачу, що він має право подати відзив на позов (ст. 178 ЦПК) разом з доказами, що підтверджують заперечення проти позову, у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали. До відзиву додаються докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

В разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз'яснити позивачу, що він має право у десятиденний строк з дня одержання відзиву подати відповідь на відзив  із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 179 ЦПК).

У разі подачі позивачем відповіді на відзив відповідач має право у десятиденний строк з дня одержання відповіді на відзив подати заперечення із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 180 ЦПК).

Роз’яснити сторонам, що вони мають право подати клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін: відповідач - у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали, а позивач -  у п’ятиденний строк з дня отримання відзиву.

Роз’яснити учасникам справи їх права та обов’язки (ст. 43 ЦПК України): 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Учасники судового процесу повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ст. 44 ЦПК України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності.

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

 

Суддя:                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<>  Одарчук Олена Сергіївна  Одарчук Назарій Володимирович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва м. Київ  вул. Кошиця  5-А

 

Справа № 753/2676/20

Номер рядка звіту 68

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"10" квітня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., перевіривши виконання вимог ст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Одарчук Олени Сергіївни до Одарчука Назарія Володимировича про розірвання шлюбу,

 

ВСТАНОВИВ:

 

У лютому 2020 р. Одарчук Олена Сергіївна звернулася до суду з позовом до Одарчука Назарія Володимировича про розірвання шлюбу.

Зважаючи на те, що позовна заява подана з додержанням вимог ст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду, і підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження, відсутні, суд вбачає підстави для відкриття провадження у справі.

Зважаючи на категорію та незначну складність справи, характер спірних правовідносин, обсяг та характер доказів у справі і невелику кількість учасників справи, суд дійшов висновку про розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями175, 187, 274, 277- 279 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Одарчук Олени Сергіївни до Одарчука Назарія Володимировича про розірвання шлюбу.

Призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Встановити відповідачу десятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали для подачі заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Роз’яснити, що у разі неподання такої заяви відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Роз'яснити відповідачу, що він має право подати відзив на позов (ст. 178 ЦПК) разом з доказами, що підтверджують заперечення проти позову, у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали. До відзиву додаються докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

В разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз'яснити позивачу, що він має право у десятиденний строк з дня одержання відзиву подати відповідь на відзив  із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 179 ЦПК).

У разі подачі позивачем відповіді на відзив відповідач має право у десятиденний строк з дня одержання відповіді на відзив подати заперечення із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 180 ЦПК).

Роз’яснити сторонам, що вони мають право подати клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін: відповідач - у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали, а позивач -  у п’ятиденний строк з дня отримання відзиву.

Роз’яснити учасникам справи їх права та обов’язки (ст. 43 ЦПК України): 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Учасники судового процесу повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ст. 44 ЦПК України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності.

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

 

Суддя:                                                              

 

  Стрєлкова Раїса Миколаївна  Стрєлков Андрій Петрович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17830/19

 2/753/603/20   

 "23" квітня 2020 р.

 Вих № 29342/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Стрєлков А.П.

02140, м. Київ, вул. Гмирі, 9, кв.14

 

Стрєлкової Раїса Миколаївна

30057, Хмельницька область, Славутський район, с.Дяків, вул.Перемоги, 59  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/17830/19 за позовом Стрєлкової Раїси Миколаївни до Стрєлкова Андрія Петровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 24.07.2020 року об 16 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар судових засідань                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

  Жуковська Ганна Іванівна  АТ "К.Енерго"  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17987/19

 2/753/635/20   

 "23" квітня 2020 р.

 Вих № 29317/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Жуковська Г.І.

03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17

АТ "К.Енерго"

85612, Донецька обл., Мар"їнський р-н., м. Курахове, вул. Енергетиків, 34

КП виконавчого органу Київради(КМДА) "Київтеплоенерго"

01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5

  

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/17987/19 за позовом Жуковської Ганни Іванівни до Акціонерного товариства "К.Енерго" Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" про визнання договору розірваним, яке відбудеться 06.10.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

 

 

 

  Жуковська Ганна Іванівна  АТ "К.Енерго"  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17987/19

 2/753/635/20   

 "23" квітня 2020 р.

 Вих № 29317/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Жуковська Г.І.

03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17

АТ "К.Енерго"

85612, Донецька обл., Мар"їнський р-н., м. Курахове, вул. Енергетиків, 34

КП виконавчого органу Київради(КМДА) "Київтеплоенерго"

01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5

  

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/17987/19 за позовом Жуковської Ганни Іванівни до Акціонерного товариства "К.Енерго" Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" про визнання договору розірваним, яке відбудеться 06.10.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Секретар судових засідань                                                              Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/22003/15

 2/753/1532/20   

 "13" квітня 2020 р.

 Вих № 27133/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 Відповідач-2: Князєв Андрій Миколайович

Київська обл., Білоцерківський район, від. "Селекційне", вул. Радянська, 5, кв. 2

02225, м.Київ, вул. Т.Драйзера, 20, кв.63

 

 Третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  

02000, м.Київ, вул.Ялтинська, 14

 

Позивачу: Публічне акціонерне товариство «Мегабанк»

61002, м.Харків, вул. Алчевських, 30

 

Відповідач-1: Князєва Оксана Петрівна

01008, м.Київ, вул.А.Ахматової, 37, кв. 50

 

 СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

    

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас в судове засідання по справі № 753/22003/15 за позовом акціонерного товариства «Мегабанк» до Князєвої Оксани Петрівни, Князєва Андрія Миколайовича, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення, яке відбудеться 31.08.2020 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127, головуючий суддя по справі Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

    

Додаток: копія ухвали на 1 арк.

 

         Секретар с/з

 

Я.Р.Кримчук

 

 

  ПАТ АБ "Укргазбанк"  Гур'євських Сергій Володимирович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19956/19

 2/753/712/20   

 "13" квітня 2020 р.

 Вих № 26989/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

 

Представник позивача Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк»  Мала Віра Володимирівна

03087, м.Київ, вул.Єреванська

 

Відповідач: Гур’євських Сергій Володимирович

м.Севастополь, вул.Гоголя, 20-А, корп. КУ "СЦУБГ"

 

Відповідач: Гур’євських Тетяна Григорівна

  м.Севастополь, вул.Гоголя, 20-А, корп. КУ "СЦУБГ"

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/19956/19 за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до Гур’євських Сергія Володимировича, Гур’євських Тетяни Григорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 06.10.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10763/19

 2/753/6129/19   

 "21" листопада 2019 р.

 Вих № 85304/19-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідачу Сирцовій В.О.

02068, м. Київ, пр-т П. Григоренка, 7-А, кв. 103.

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 755/10763/19 за позовом Дугіної Лариси Григорівни до Сирцової Валерії Олександрівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 06.04.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

 

Секретар с/з                                                                 Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 766/20928/18

провадження № 2/753/1300/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Трусової Т.О. з секретарем судового засідання Москаленко А.П.,

учасники справи:

позивач – Зібров Іван Аркадійович,

відповідач – Зіброва Антоніна Леонідівна,

розглянув в судовому засіданні в м. Києві в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Зіброва Івана Аркадійовича до Зібрової Антоніни Леонідівни про розірвання шлюбу,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває справа за позовом Зіброва Івана Аркадійовича (далі по тексту – Зібров І.А., позивач) до Зібрової Антоніни Леонідівни (далі по тексту – Зіброва А.Л., відповідач) про розірвання шлюбу.

Позов обґрунтований такими обставинами. Сторони перебувають у шлюбі, зареєстрованому 29.04.2009 Відділом реєстрації актів цивільного стану Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі, актовий запис № 103. Неповнолітніх дітей, що перебувають на утриманні подружжя немає. Сторони проживали разом до середини листопада 2016 р. Фактичні шлюбні відносини між сторонами припинені 16.11.2016, з цього часу проживають окремо та не ведуть спільного господарства. Причина припинення фактичних шлюбних відносин постійні сварки, скандали, відсутність взаєморозуміння, недовіра з боку позивача.

Позивач подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Відповідач викликалася в судове засідання повісткою, за останнім відомим місцем її реєстрації, та через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, проте до суду вона не з'явилася без повідомлення причин неявки, відзив на позов не подала.

За таких обставин суд відповідно до положень статей 280, 281 ЦПК України ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, оскільки позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Нез’явлення сторін є підставою для розгляду справи без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини.

Зібров І.А. та Зіброва А.Л. перебувають у шлюбі, зареєстрованому 29.04.2009 Відділом реєстрації актів цивільного стану Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі, актовий запис № 103.

Неповнолітніх дітей у сторін немає.

З позовної заяви вбачається, що з листопада 2016 р. шлюб сторін існує формально: сторони не підтримують шлюбно-сімейних відносин, не ведуть спільного господарства, проживають окремо.

Відповідно до положень статті 24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження…є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканість… (частини 3, 4 статті 56 Сімейного кодексу України).

За приписом частини 2 статті 112 цього Кодексу суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Отже, зважаючи на те, що позивач наполягає на розірванні шлюбу, а відповідач жодних заперечень проти позову не надала, суд дійшов висновку, що між сторонами існує стійкий розлад подружніх стосунків і подальше збереження шлюбу, який наразі існує лише формально, суперечить інтересам позивача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 280-282 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Зіброва Івана Аркадійовича задовольнити.

Шлюб, зареєстрований 29.04.2009 Відділом реєстрації актів цивільного стану Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі, актовий запис № 103, між Зібровим Іваном Аркадійовичем та Зібровою Антоніною Леонідівною, розірвати.

Позивач: Зібров Іван Аркадійович, зареєстрований за адресою: м. Севастополь, вул. Блюхера, буд. 9-А, рнокпп 3039201878.

Відповідач: Зіброва Антоніна Леонідівна, зареєстрована за адресою: м. Севастополь, вул. Блюхера, буд. 11, рнокпп 3140600760.

Рішення суду набирає законної сили, якщо після закінчення строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку протягом тридцяти днів з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Суддя:

Повне рішення складене 12.03.2020.

  Шкелко Катерина Борисівна  приватний нотаріус Косенко Оксана Олександрівна  ТОВ ФК "Стандарт Капітал"  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/22170/18

 2/753/1235/20   

 "06" квітня 2020 р.

 Вих № 25055/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

ТОВ "ФК "Стандарт Кепітал"

01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4, н/п №53

 

Радченко Олександр Валерійович

м. Київ, вул. Вербицького, 17-В, кв. 47

 

Шевчук Іван Петрович

35552, Рівенська обл., Радивилівський р-н., Підлипки, вул.Набережна, 25

 

ПН КМНО Косенко Оксана Олександрівна

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 16, оф. 50

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  в підготовче засідання у цивільній справі № 753/22170/18 за позовом Шкелко Катерини Борисівни до приватного нотаріуса Київського міського нотарільного округу Косенко Оксани Олександрівни, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал», Радченко Олександр Валерійовича про визнання протиправним та скасування рішення, яке відбудеться 21.09.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Скуретар с/з

Кримчук Я.Р.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 755/16244/19

 2/753/4804/20   

 "27" квітня 2020 р.

 Вих № 30162/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Моторно (транспортне) страхове бюро України

б-р Русанівський, 8, м. Київ, 02154

Ратушний С.І.

 

Відповідач - Турко В.Г.

адреса проживання відповідно до позовної заяви -

вул. Липківського, 30, кв. 63, м. Київ,  03035

адреса останнього відомого місця реєстрації -

б-р Гашека, 8-А, кв. 50, м. Київ, 02160

  

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Моторно (транспортного) страхового бюро України до Турко Анатолія Григоровича про відшкодування шкоди в порядку регресу.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 04 серпня 2020 року на 10.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали, копія позовної заяви з додатками (відповідачу на адресу останнього відомого місця реєстрації).

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля

063-795-20-32

  Болотський Юрій Олександрович  Софієнко Леся Степанівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/15585/19

 2/753/1290/20   

 "16" квітня 2020 р.

 Вих № 28104/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідач - Софієнко Л.С.

останнє відоме місце реєстрації -

вул. С. Крушельницької, 5, кв. 92, м. Київ, 02140

відома з позовної заяви адреса -

вул. Григоровича, 5, кв. 2, м. Львів, 79005

l.s.sofienko@gmail.com

l.sofyienko@gmail.com

l.sofyenko@gmail.com

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

 

Представник відповідача - Паршин А.І.

вул. Інститутська, 18-Б, кв. 16, кім. 7, м. Київ, 01021

 

Відповідач - Компанія "Леамар Анштальт"

адреса представництва в Україні -

вул. В.Житомирська, 6/11, м. Київ, 01011

 

Представник третьої особа - Таран М.І.

особисто та для передачі третій особі - "ЕрголенсЕнтерпрайзісЛімітед"

вул. Хорива, 39-41, оф. 83, м. Київ, 04071

 

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Болотського Юрія Олександровича до Софієнко Лесі Степанівни, Компанії Леамар Анштальт про визнання договорів відступлення прав вимоги недійсними.

 

Повідомляємо, що підготовче судове засідання відкладено  на 14 квітня 2020 року на 09.30 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля          

 

  Спільне українсько-великобританське ТОВ "Нива Переяславщини" Сибірякова Тетяна Валеріївна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/21259/19

 2/753/1812/20   

 "30" квітня 2020 р.

 Вих № 31329/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - ТОВ "Нива Переяславщини"

вул. Привокзальна, 2, с. Переяславське, Переясбав-Хмельницький р-н, Київська обл, 08420

 

Відповідач - Сибірякова Т.В.

зареєстроване місце проживання -

вул. Центральна, 11,  с. Старокозаче,

Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл, 67730

останнє відоме місце проживання -

вул. Ревуцького, 42-Б, кв. 41, м. Київ, 02149

 

  

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Спільного українсько-великобританського товариства з обмеженою відповідальністю "Нива Переяславщини" до Сибірякової Тетяни Валеріївни про відшкодування шкоди.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 13 липня 2020 року на 15.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію ухвали від 27.04.2020, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля   

    

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/15349/19

 2/753/1206/20   

 "27" квітня 2020 р.

 Вих № 30342/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідач - Москальов Ю.А.

б-р Шахтобудівельників, 6, кв. 49, м. Донецьк

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Айгістової Діани Саідовни до Москальова Юрія Аркадійовича про розірвання шлюбу.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 20 травня 2020 року на 12.30 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля    

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/14673/19

 2/753/997/20   

 "17" квітня 2020 р.

 Вих № 28544/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивачу - ТОВ "ВЕЛЛФІН"

вул. Героїв Севастополя, 48, м. Київ, 03061

 

Відповідачу - Зайцев М.І.

пр-т Гузара, 30/28, кв. 125, м. Київ, 03065

 

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "Веллфін" до Зайцева Михайла Ігоровича про стягнення заборгованості.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 07 липня 2020 року на 12.00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали від 05 серпня 2019 року, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали,  копія позовної заяви з додатками (відповідачу).

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля    

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/15993/19

 2/753/1515/20   

 "05" травня 2020 р.

 Вих № 32147/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - Холодний В.Д.

пр-т Бажана, 9-Д, кв. 32, м. Київ, 02121

 

Відповідач - Дорошенко О.В.

вул. 187 км, буд. 6, кв. 6, м. Херсон, 73000

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Холодного Валерія Дмитровича до Дорошенко Олексія Васильовича про стягнення заборгованості по орендній платі.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено  на 23 червня 2020 року на 11.00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля    

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10269/19

 2/753/716/20   

 "29" квітня 2020 р.

 Вих № 31210/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідачу - Гаврильченко Т.А.

вул. Княжий Затон, 15, кв. 110, м. Київ, 02095

 

Третій особі - Дарницький районний у м. Києві ВДРАЦС ГТУЮ у м. Києві

02099, м. Київ, вул. Заслонова, 16.

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Атеш Хасана до Гаврильченко Тетяни Анатоліївни, третя особа Дарницький районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві про визнання батьківства та внесення змін в актовий запис про народження дитини.

 

Повідомляємо, що підготовче судове засідання відкладено на 13 травня 2020 року на 14.00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду до суду, при собі необхідно мати  документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             Доля М.А.    

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3257/20

 2/753/4700/20   

 "05" травня 2020 р.

 Вих № 32218/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - Соколова О.І.

вул. Урлівська, 30, кв. 372, м. Київ, 02055

 

Відповідач - Борисенко Л.М.

вул. Урлівська, 30, кв. 372, м. Київ, 02055

 

Третя особа - Дарницький РВ ДМС України в  м. Києві

пр-т Бажана, 3А, м. Київ

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Соколової Ольги Ігорівни до Борисенко Людмили Михайлівни, третя особа: Дарницький районний відділ Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

 

Повідомляємо, що підготовче судове засідання відкладено на 23 червня 2020 року на 09.30 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             Марія Доля    

 

 

 

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/3452/20
2/753/4735/20
"30" квітня 2020 р.
Вих № 31392/20-Вих


Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Алькаралех Аля, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Б.Гмирі, 9-В, кв. 268 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/3452/20 (провадження 2/753/4735/20) за позовом Ситнік Світлани Петрівни до Алькаралех Аля про розірвання шлюбу, яке відбудеться 25 червня 2010 року об 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Помічник судді Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Лаптєва
тел.:

Я.А. Семенченко

 

 

 

  Шомникова Анастасія Вікторівна  Єфіменко Андрій Анатолійович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3647/20

 2/753/4796/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 19866/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Шомникова Анастасія Вікторівна

02093, м. Київ, вул. Хвильового 1, кВ. 90

 

Єфіменко Андрій Анатолійович 

02081, м. Київ, вул. Урлівська 30, кВ. 227

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Шомникової Анастасії Вікторівни до Єфіменка Андрія Анатолійовича про стягнення грошових коштів за борговою розпискою на 02.06.2020 року на 09 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

  Паллістер Марк Джеймс  Чечіль Аліна Григорівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/22555/19

 2/753/3793/20   

 "09" квітня 2020 р.

 Вих № 26388/20-Вих

 

 

Адвокат Паллістер Марка Джеймс –

Панов Віталій Сергійович

04078, м. Київ, вул. Паркова 69-а

 

Чечіль Аліна Григорівна   

40108, м. Дніпро, вул. Поштова, 137-А, кв. 8

  

 

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання по справі за позовом Паллістер Марка Джеймса до Чечіль Аліни Григорівни про встановлення факту сумісного проживання та визнання право власності на ½ об’єктів нерухомості на 04.05.2020 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Осадчук  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 318/2494/19

 2/753/4822/20   

 "11" березня 2020 р.

 Вих № 19005/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Іваник Наталія Іванівна

71304, Запорізька обл., м. Кам’янка-

Дніпровська, вул. Центральна 238, корп. А

71304, Запорізька обл., м. Кам’янка-

Дніпровська, вул. Щаслива 91-а

 

Іваник Валентин Леонідович 

99011, АР Крим, м. Севастополь,

пр. Острякова 198-б, кВ. 92

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Іваник Наталії Іванівни до Іваника Валентина Леонідовича про стягнення аліментів на 30.04.2020 року на 12 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4956/20

 2/753/5180/20   

 "02" квітня 2020 р.

 Вих № 25492/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Дарницького району м. Києва»

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе 148-а

 

Мушкіна Людмила Миколаївна

02088, м. Київ, вул. Харченка 49, кВ. 3

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» до Мушкіної Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості на 09.06.2020 року на 12 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

  МТСБУ  Літвінцев Олег Кирилович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/20722/19

 2/753/3720/20   

 "13" лютого 2020 р.

 Вих № 11713/20-Вих

 

Позивач: Моторне (транспортне) страхове бюро України

 02154, м. Київ, б-р Русанівський, 8

 

Відповідач: Літвінцев Олег Кирилович

 м. Київ, вул. А. Ахматової, 30, кв. 319<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

   СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Літвінцева Олега Кириловича  про відшкодування в порядку регресу витрат, пов'язаних із здійсненням регламентної виплати потерпілому на 29.04.2020 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

  ПАТ СК "АРКС"  Расторгуєва Єлизавета Олексіївна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/23808/19

 2/753/1/20   

 "26" лютого 2020 р.

 Вих № 14952/20-Вих

 

Позивач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРКС"

 04070, м. Київ, вул.Іллінська, 8

 

Відповідач: Расторгуєва Єлизавета Олексіївна 

02175,  м. Київ, Харківське шосе, 58, кв. 76<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

   СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АРКС" до Расторгуєвої Єлизавети Олексіївни  про відшкодування матеріальної шкоди, завданої в результаті ДТП в порядку суброгації на 20.05.2020 року на 09 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. <Виконавець>  

 

 

  ПАТ СК "АРКС"  Расторгуєва Єлизавета Олексіївна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/23808/19

 2/753/1/20   

 "02" січня 2020 р.

 Вих № 108/20-Вих

 

 Позивач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРКС"

 04070, м. Київ, вул.Іллінська, 8

 

Відповідач: Расторгуєва Єлизавета Олексіївна 

02175,  м. Київ, Харківське шосе, 58, кв. 76<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АРКС" до Расторгуєвої Єлизавети Олексіївни  про відшкодування матеріальної шкоди, завданої в результаті ДТП в порядку суброгації на 26.02.2020 року на 11 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження у справі (адресату № 1);

                            копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

 

 

Суддя Дарницького  районного                                          О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

  ПАТ "АК "Київводоканал"  Окоманюк Володимир Валентинович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/23723/19

 2/753/2/20   

 "25" лютого 2020 р.

 Вих № 14905/20-Вих

 

Відповідач: Окоманюк Володимир Валентинович 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 4, кв. 118<Куди>

<Примітки>

<Короткий зміст>

 

  

 

   СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Приватного акціонерного товариства  "Акціонерна компанія "Київводоканал"  до Окоманюка Володимира Валентиновича про стягнення боргу за житлово- комунальні послуги на 14.05.2020 року на 09 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Суддя Дарницького  районного                                                           О.Р. ЛУЖЕЦЬКА

суду м. Києва                                                                                                         

 

Вик.: секретар с/з  Григораш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

  Паллістер Марк Джеймс  Чечіль Аліна Григорівна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/22555/19

 2/753/3793/20   

 "11" березня 2020 р.

 Вих № 18932/20-Вих

 

Відповідач: Чечіль Аліна Григорівна  

52005, м. Дніпро, вул. Журавлина 14

Дніпропетровська обл., Дніпровський район, сщ/рада Ювілейна, "Дніпровець, садівниче товариство, земельна ділянка 77

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Ранет" садівниче товариство", ОК, будинок 113

пр. М. Бажана, 10, кв. 441<Куди>

 

  

 

  СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання по справі за позовом Паллістер Марка Джеймса до Чечіль Аліни Григорівни про встановлення факту сумісного проживання та визнання право власності на ½ об’єктів нерухомості на 09.04.2020 року на 11 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язаназа першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Вик.: секретар с/з Григораш Н.М.

 

 

О.Р.Лужецька

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/162/20

 2/753/3958/20   

 "17" лютого 2020 р.

 Вих № 14851/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Департаменту патрульної поліції

03048, м. Київ, вул. Ернста 3

 

Гордійчук Андрій Володимирович  

02096, м. Київ, вул. Привокзальна 14-а, кв. 173

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі за позовом Департаменту патрульної поліції до Гордійчука Андрія Володимировича про відшкодування шкоди на 30.04.2020 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А зал. 103.

            Явка учасників справи є обов`язковою! При собі необхідно мати паспорт! А представнику належним чином оформлену довіреність!

            Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

            Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

            Додаток:  копія ухвали суду про відкриття провадження(адресату № 1);

                              копія ухвали суду про відкриття  провадження у справі та  копія заяви з додатками (іншим адресатам).

    

 

 

 

         Суддя Дарницького          районного суду м. Києва

 

Вик. Федотов  

тел.:

 

О.Р.Лужецька

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/4902/20
2/753/5160/20
"16" квітня 2020 р.
Вих № 28040/20-Вих

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Чуйка Івана Ігоровича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, пр.-т. М. Бажана, 1-а, кв.131, в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/4902/20 (провадження 2/753/5160/20) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Комфорт Сервіс» до Чуйка Івана Ігоровича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яке відбудеться 23 червня 2020 року о 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Лаптєва
тел.:

О.Ф. Сирбул


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/17853/19
2/753/3690/20
"07" квітня 2020 р.
Вих № 28116/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Данілова Віталія Вікторовича, останнім відомим місцем проживання якого є АР Крим, Красноперекопський р-н, с. Совхозне, вул. Ювілейна, 5, кв. 17 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17853/19 (провадження 2/753/3690/20) за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Данілова Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 09 вересня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/13417/19
2/753/2877/20
"31" березня 2020 р.
Вих № 29438/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ляшок Євгенія Володимировича останнім відомим місцем проживання якого є м.Київ, вул. Вербицького, 6-А, кв. 44 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/13417/19 (провадження 2/753/2877/20) за позовом Омельченко Ольги Борисівни, яка діє в інтересах Омельченко Тихона Тарасовича та Омельченко Даніїла Тарасовича до Ляшок Євгенія Володимировича, третя особа Омельченко Тарас Юрійович про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою відбудеться 09 червня 2020 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/19178/19
2/753/3337/20
"22" квітня 2020 р.
Вих № 29348/20-Вих

 

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ніколаева Ніколая Тодорова, останнім відомим місцем проживання якого є: м.Київ, вул. Гришка, 10, кв. 140 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/19178/19 (провадження 2/753/8176/19) за позовом Столяренко Наталії Сергіївни до Ніколаева Ніколая Тодорова про стягнення аліментів на утримання дітей, яке відбудеться 19 травня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/10015/19
2/753/3810/20
"21" квітня 2020 р.
Вих № 29065/20-Вих
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Василенко Тетяну Миколаївну останнім відомим місцем проживання якої є:14000, м.Чернігів, вул. Щорса, буд. 11, кв. 83 в підготовче судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10015/19 (провадження 2/753/3810/20) за позовом приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" до Василенко Тетяни Миколаївни, державного реєстратора-приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Личини Олени Володимирівни, Дочірнього підприємства "Дарниця-1", Мальцевої Олени Олександрівни про витребування майна з чужого незаконного володіння відбудеться 14 травня 2020 року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/21805/19

 2/753/2432/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 19184/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Горшеніна Анжеліка Анатоліївна

АР Крим, м. Керч, вул. Цибізова, 4, кв. 32

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/21805/19, (провадження 2/753/2432/20) за позовом Горшеніна Дмитра Анатолійовича до Горшеніної Анжеліки Анатоліївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 29 квітня 2020 року о 16 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

Додаток: копія ухвали.

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/16068/19

 2/753/1583/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 19158/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Цибулько Марина Миколаївна

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 12, кв. 96

   

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 753/16068/19, (провадження 2/753/1583/20) за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Цибулько Марини Миколаївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02 червня 2020 року о 15 год 30 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

    

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ярмантович Оксана Василівна  Ярмантович Станіслав Володимирович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/20737/19

 2/753/2349/20   

 "11" березня 2020 р.

 Вих № 18319/20-Вих

   Ярмантович Станіслав Володимирович

АР Крим. м. Алушта, вул. Б. Хмельницького, 1, кв. 13

 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в  судове засідання  в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/20737/19, (провадження 2/753/2349/20 )за позовом Ярмантович Оксана Василівна до Ярмантовича Станіслава Володимировича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон та тимчасово окуповану територію неповнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 29 квітня 2020 о 15 год 30 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

 

Секретар с/з:                                                                                                            Ю.О. Черепуха 

 

 

  <Позивач> <відповідач> <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3706/20

 6/753/382/20   

 "20" березня 2020 р.

 Вих № 21227/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

ТОВ "ФК""Довіра та Гарантія"

04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6, офіс 34

 

ПАТ "Родовід Банк"

04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3

 

Самврська Г.В.

95034, Крим, Сімферополь, вул. Лермонтова, 17

 

Самарський В.А

95034, Крим, Сімферополь, вул. Лермонтова, 17

  

Судова повістка - повідомлення

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд заяви ТОВ "ФК""Довіра та Гарантія" про заміну виконавчого провадження по цивільній справі 123/2454/13-ц, відбудеться 21 травня 2020 року о «09» год. «30» хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 120, під головуванням судді Каліушко Ф.А.

Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце проведення судовго засідання не перешкоджає розгляду заяви.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відповідний лист з поясненнями по суті заяви та можливістю розгляду заяви за Вашої відсутності.

 

 

   

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

  359/415/18

  2/753/1381/20   

  "10" квітня 2020 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

  <Реєстраційний тип>

Яковлева В.М. (представник відповідачів Ничик В.М., Ничик В.Г., Ничик В.В., Ничик О.О., Ничик Н.О.)

01033, м. Київ, вул. Саксагагського, 67

  

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

03115, м. Київ, вул. Серпова, 3/14   

Твардовська Дарія Дмитрівна

Твардовський Вадим Володимирович

02125, м. Київ, вул. А.Навої, 65, кв. 67

Хасьянова Олексндра Дмитрівна

Хасьянова Оксана Вікторівна

Хасьянов Дмитро Анатолійович

м. Київ, вул. Бальзака, 88-а, кв. 349

Ларін Михайло Ісаєвич

Ларін Олександр Михайлович

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 61, кв. 92

Сасько Наталія Миколаївна

02160, м. Київ, пр. Возз'єднання, 5-б, кв. 73

Грищенко Юрій Сергійович

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. С.Разіна, 3

Ільченко Яна Василівна

Ільченко Роман Олексійович

08842, Київська обл., Миронівський район,

с. Владиславка, вул. Леніна, 32

Лупаца Тетяна Михайлівна

08854, Київська обл., Миронівський район, с. Микитяни, вул. Тракторна, 24

Курка Тетяна Миколаївна

09550, Київська обл., Таращанський район, с. В.Березянка

Оникієнко Віра Іванівна

08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 1, кв. 18

Бабенко Володимир Володимирович

Бабенко Володимир Олексійович

Бабенко Тетяна Миколаївна

91493, Луганська обл., смт. Ювілейне, вул. Молодіжна, 13

Бабенко Наталія Юріївна

92613, Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Октябрська, 1-а

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 359/415/18, (провадження 2/753/1381/20) за позовом першого заступника прокурора Київської області діючого в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Твардовської Дарії Дмитрівни, Твардовського Вадима Володимировича, Хасьянової Олександри Дмитрівни, Хасьянової Оксани Вікторівни, Хасьянова Дмитра Анатолійовича, Ларіна Михайла Ісаєвича, Ларіна Олександра Михайловича, Сасько Наталії Миколаївни, Грищенка Юрія Сергійовича, Ільченко Яни Василівни, Ільченка Романа Олексійовича, Лупаци Тетяни Михайлівни, Курки Тетяни Миколаївни, Ничика Володимира Миколайович, Ничик Віри Григорівни, Ничика Вячеслава Володимировича, Ничик Олени Олександрівни, Ничик Наталії Олександрівни, Оникієнко Віри Іванівни, Бабенко Володимира Володимировича, Бабенко Володимира Олексійовича, Бабенко Наталії Юріївни, Бабенко Тетяни Миколаївни, Головного територіального управління юстиції в Київській області, комунального підприємства Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району «Благоустрій Крюківщини», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство», Київська міська рада про визнання недійсним наказів та рішень про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, яке відбудеться 16 жовтня 2020 року о 10 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18791/19

 2/753/1969/20   

 "24" лютого 2020 р.

 Вих № 13910/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Кобиляцький Володимир Миколайович

м. Київ, вул. О. Мишуги, 3, кв. 182  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ    

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/18791/19, (провадження 2/753/1969/20) за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Кобиляцького Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12 травня 2020 року о 12 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

    

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17857/19

 2/753/1897/20   

 "27" лютого 2020 р.

 Вих № 15006/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Нечай Андрій Вікторович

АР Крим, м. Красноперекопськ,

Мікрорайон 1, буд. 30, кв. 23

 

Нечай Ірина Миколаївна

АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Чапаєва, 27, кв. 45  

 

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 753/17857/19, (провадження 2/753/18597/20) за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «Укргазбанк» до Нечай Андрія Вікторовича, Нечай Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26 травня 2020 року о 12 год 50 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20437/19

 2/753/2299/20   

 "27" лютого 2020 р.

 Вих № 15072/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Приходько Олег Олександрович

02055, м. Київ, вул. А. Ахматової. 25, кв. 29  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 753/20437/19, (провадження 2/753/2299/20) за позовомЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «ІЗУМРУД-3» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА до Приходька Олега Олександровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 27 травня 2020 року о 16 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18441/18

 2/753/874/20   

 "08" квітня 2020 р.

 Вих № 25989/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Петрасюк Павло Павлович

Російська Федерація, ул. Эловая Алея, 60, кв. 15

(на сайт) 

 

Шемякін Олег Володимирович

04208, м. Київ, проспект Правди, 80-в, кв. 43

 

Музика Володимир Володимирович (представник відповідача Шемякіна О.В.)

м. Чернігів, вул. Червоногвардійська, 14, кв. 26

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче судове засідання в якості відповідача у цивільній справі №753/18441/18 (№2/753/874/20) за позовом ТОВ "Фінансова Компанія Горизонт" до Шемякіна Олега Володимировича, Петрасюк Павла Павловича, про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 24 вересня 2020 року об 12-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

    

 

Додаток: копія ухвали.

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 635/7101/19

 2/753/2389/20   

 "27" лютого 2020 р.

 Вих № 15177/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Шеремет Сніжана Вікторівна

62404, Харківська обл., Харківський р-н., с. Кулиничі, вул. Садова, 14

м. Київ, вул. Драгоманова, 2-Б, кв. 31

м. Київ, вул. Срібнокільська, 1, кв. 31  

         

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 635/7101/19, (провадження 2/753/2389/20) за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Шеремет Сніжани Вікторівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02 червня 2020 року о 15 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/12538/16-к
1-кп/753/80/20
"17" квітня 2020 р.
Вих № 28275/20-Вих

Для розміщення на веб-порталі
судової влади України
Дарницького районного суду м. Києва

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Галичого Володимира Олексійовича, 18.01.1948 р.н., зареєстрованого за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Лізи Чайкіної, 18, місце проживання у АР Крим, м. Севастополь, проспект Жовтневої революції, 22/26 та м. Київ, вул. Привокзальна, 8, кв. 172, в судове засідання, яке відбудеться 15.06.2020 року об 10 год. 30 хв. у приміщенні приміщенні суду за адресою м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Ваша явка до суду обов’язкова. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А.В., суддів Коляденко П.Л.., Просалової О.М.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва


А.В.Скуба

 

 

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/4952/20
2/753/5177/20
"13" квітня 2020 р.
Вих № 26958/20-Вих


Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Катаєва Олександра Михайловича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Бориспільська, 28-Б, кв. 25 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/4952/20 (провадження 2/753/5177/20) за позовом Катаєвої Дар’ї Анатоліївни до Катаєва Олександра Михайловича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 20 травня 2020 року об 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького О.Ф. Сирбул
районного суду м. Києва

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17315/19
провадження № 2/753/3353/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" квітня 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді МИЦИК Ю.С.
при секретарі ПУГАЧ Д.С.
за участю сторін не з’явилися

розглянувши в порядку загального позовного провадження у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Ліщук Лідії Денисівни до Ліщука Василя Івановича про розірвання шлюбу,-

ВСТАНОВИВ:
Позивач звернулася до суду з позовом до відповідача Ліщука Василя Івановича про розірвання шлюбу, підсудність справи визначена Дарницькому районному суду м. Києва ухвалою Київського апеляційного суду від 22.08.2019.
Ухвалою суду від 24.12.2019 відкрито провадження у даній справі та призначено її до розгляду в порядку загального позовного провадження в підготовче судове засідання.
В підготовче судове засідання позивач не з’явилася, однак надала заяву про розгляд справи за її відсутності.
Відповідач в підготовче судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі. Клопотання про відкладення розгляду справи та інших заяв з процесуальних питань від нього до суду не надходило. Відзив відповідачем не подано.
Під час провадження в підготовчому судовому засіданні вивчено матеріали справи та вирішенні питання визначені ст. 197 ЦПК України.
Враховуючи вищевикладене та керуючись стст. 197-200 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Призначити справу за позовом Ліщук Лідії Денисівни до Ліщука Василя Івановича про розірвання шлюбу до розгляду по суті на 20 травня 2020 року о 09 год. 45 хв., закривши підготовче засідання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ МИЦИК Ю.С.

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/17315/19
2/753/3353/20
"02" квітня 2020 р.
Вих № 25968/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ліщук Василя Івановича останнім відомим місцем проживання якого є АРК Крим, м. Керч, вул. Айвозовського, 132 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17315/19 (провадження 2/753/3353/20) за позовом за позовом Ліщук Лідії Денисівни до Ліщука Василя Івановича про розірвання шлюбу відбудеться 20 травня 2020 року о 09.45 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик.Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/17469/19
2/753/3431/20
"26" березня 2020 р.
Вих № 22620/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Копач Наталію Валеріївну, останнім відомим місцем проживання якої є: м.Київ, вул. О.Пчілки, 3-А, кв. 152 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/1746919 (провадження 2/753/3431/20) акціонерного товариства "ОТП Банк" до Копач Наталії Валеріївни, Кірічко Вадима Івановича про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 27 серпня 2020 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик.Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/13417/19
2/753/2877/20
"31" березня 2020 р.
Вих № 25384/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ляшок Євгенія Володимировича останнім відомим місцем проживання якого є м.Київ, вул. Вербицького, 6-А, кв. 44 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/13417/19 (провадження 2/753/2877/20) за позовом Омельченко Ольги Борисівни, яка діє в інтересах Омельченко Тихона Тарасовича та Омельченко Даніїла Тарасовича до Ляшок Євгенія Володимировича, третя особа Омельченко Тарас Юрійович про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою відбудеться 08 червня 2020 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/10461/18
2/753/1774/20
"02" квітня 2020 р.
Вих № 25209/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Козій Юлію Павлівну останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. Урлівська, 36, кв. 322, в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10461/18, (провадження 2/753/1774/20 за позовом Мироненка Олександра Васильовича до Козій Юлії Павлівни, третя особа: Виконавчий комітет Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, про оспорювання батьківства та виключення відомостей з актового запису про народження, яке відбудеться 06 травня 2020 року о 12 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 

  Ярова Надія Іванівна  Яровий Сергій Григорович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/15896/19

 2/753/1476/20   

 "01" квітня 2020 р.

 Вих № 24146/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідач - Яровий С.Г.

Відповідач - Ярова Н.Г.

Відповідач - Ярова А.С.

вул. Бориспільська, 12-В, кв. 71, м. Київ, 02099

  

 

    

    

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Ярової Надії Іванівни до Ярового Сергія Григоровича, Ярової Ніни Григорівни, Ярової Анжеліки Сергіївни, про усунення перешкод у користуванні та володінні житлом шляхом визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 09 червня 2020 року на 11.00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля

 

 

 

  КП "Центр обслуговування споживачів Шевченківського району м. Києва"  Шульга Олена Миколаївна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 761/6011/18

 2/753/1488/20   

 "27" березня 2020 р.

 Вих № 23084/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - КП "ЦОС Шевченківського р-ну"

вул. Кирпоноса 10/8, м. Київ, 03190

Представник - Бєлкін К.О.

 

Відповідач - Шульга О.М.

вул. Ахматової, 41, кв. 52, м. Київ, 02095

вул. Білоруська, 15-А, м. Київ, 04119

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Комунального підприємства "Центр обслуговування споживачів Шевченківського району" до Шульги Олени Миколаївни про стягнення зборгованості.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 09 червня 2020 року на 09.30 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/15585/19

 2/753/1290/20   

 "05" березня 2020 р.

 Вих № 17072/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідач - Софієнко Л.С.

останнє відоме місце реєстрації -

вул. С. Крушельницької, 5, кв. 92, м. Київ, 02140

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

 

Відповідач - Компанія "Леамар Анштальт"

адреса представництва в Україні -

вул. В.Житомирська, 6/11, м. Київ, 01011

  

 

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Болотського Юрія Олександровича до Софієнко Лесі Степанівни, Компанії Леамар Анштальт про визнання договорів відступлення прав вимоги недійсними.

 

Повідомляємо, що підготовче судове засідання відкладено  на 14 квітня 2020 року на 09.30 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля         

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20939/17

 2/753/308/20   

 "24" березня 2020 р.

 Вих № 21698/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - Слюсаренко Т.І.

вул. Драгоманова, 6/1, кв. 28, м. Київ, 02068

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

 

Відповідач - ПАТ "ПУМБ"

вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070

  

 

    

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Слюсаренко Тетяни Іллівни до Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» про захист прав споживачів, стягнення депозитного вкладу, нарахованих відсотків та штрафних санкцій.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 11 червня 2020 року на 10.00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

Одночасно позивачу роз’яснюємо, що, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 257 ЦПК України  у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                              М.А.Доля

 

 

 

 

  МТСБУ  Ригованов Руслан Олександрович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4130/20

 2/753/4933/20   

 "01" квітня 2020 р.

 Вих № 24192/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - Моторно (транспортне) страхове бюро України

б-р Русанівський, 8, м. Київ, 02154

 

Відповідач - Ригованов Р.О.

адреса відповідно до позовної заяви -

вул. Ревуцького, 24/4, кв. 142, м. Київ, 02068

  

 

    

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Моторно (транспортного) страхового бюро України до Ригованова Руслана Олександровича про відшкодування шкоди.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 02 червня 2020 року на 15.30 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачу).

 

Секретар судового засідання                                                                             Марія Доля

 

 

 

  ТДВ СК "Ю. ЕС. АЙ." Півнюк Артем Григорович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/4193/20

 2/753/4961/20   

 "01" квітня 2020 р.

 Вих № 24190/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - ТОВ "Ю.ЕС.АЙ."

пр-т Героїв Сталінграду, 4, корпус 6-А, м. Київ, 04210

 

Відповідач - Півнюк А.Г.

вул. Вербицького, 6-А, кв. 203, м. Київ, 02068

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Ю.ЕС.АЙ" до Півнюка Артема Григоровича про відшкодування шкоди.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 02 червня 2020 року на 15.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачу).

 

Секретар судового засідання                                                                             Марія Доля

 

 

 

 

  КП "УЖГ" Петрова Зінаїда Миколаївна <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/4061/20

 2/753/4903/20   

 "07" квітня 2020 р.

 Вих № 25345/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - Дарницька РДА в м. Києві

02068, м. Київ, вул. Кошиця, 11.

 

Позивач - КП «Керуюча компанія

з обслуговування житлового фонду

Дарницького району м. Києва»

Вул. Харківське шосе, 148-А, м. Київ, 2091

 

Відповідач - Петрова З.М.

адреса відповідно до позовної заяви -

вул. Вербицького, 19, кв. 110, м. Київ, 02121

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" до Петрової Зінаїди Миколаївни про зобов"язання припинини дії.

 

Повідомляємо, що підготовче судове засідання призначено на 09 червня 2020 року на 15.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачу).

 

Секретар судового засідання                                                                              Марія Доля

 

 

 

  Давигора Олена Павлівна  Вертхейм Ніколас Мауріц  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/962/20

 2/753/4201/20   

 "07" квітня 2020 р.

 Вих № 25318/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідач - Вертхейм Ніколас Мауріц

вул. Драгоманова, 31-В, кв. 156, м. Київ, 02068

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

 

    

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Давигори Олени Павлівни до Вертхейм Ніколас Мауріц про позбавлення права користування житловим приміщенням.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 23 червня 2020 року на 10.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля    

 

 

  АТ КБ "ПРИВАТБАНК"  Леоненков Денис Олександрович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3657/20

 2/753/4801/20   

 "07" квітня 2020 р.

 Вих № 25362/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивачу - АТ КБ "Приватбанк"

вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро,49094

 

Відповідач - Леоненков Д.О.

остання відома адреса місця реєстрації -

пр-и Григоренка, 38-А, кв. 278, м. Київ, 02140

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

 

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Леоненкова Дениса Олександровича про стягнення заборгованості.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 04 червня 2020 року на 16.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачу).

 

Секретар судового засідання                                                                             Марія Доля

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5086/20

 2/753/5227/20   

 "06" квітня 2020 р.

 Вих № 25218/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - ОСББ "Добробут"

вул. Харківське шосе, 56, к. 469, м. Київ, 02175

 

Відповідач - Куценко Т.П.

вул. Харківське шосе, 56, кв. 657, м. Київ, 02175

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Об"єднання співвласників багатоквартирного будинку "Добробут" до Куценко Тетяни Петрівни про стягнення заборгованості.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 11 червня 2020 року на 09.30 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачу).

 

Секретар судового засідання                                                                             Марія Доля

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/15800/19

 2/753/1322/20   

 "12" березня 2020 р.

 Вих № 18651/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач - Карагедова Л.П.

вул. Ахматової, 46, кв. 72, м. Київ, 02068

 

Відповідач - Карагедов К.В.

вул. Ахматової, 46, кв. 72, м. Київ, 02068

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Карагедової Лідії Павлівни до Карагедова Костянтина Володимировича про розірвання шлюбу.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 23 квітня 2020 року на 16.30 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля         

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/3631/20

 2/753/4790/20   

 "06" квітня 2020 р.

 Вих № 25253/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Представник позивача - Чепурда П.І.

особисто та для передачі позивачу - Гиря Б.С.

вул. В.Житомирська, 21, оф. 3, м. Київ, 01001

 

Відповідач - Гиря Н.В.

вул. Олійника, 19, кв. 126, м. Київ, 02068

 

Відповідач - Терпіловський О.Д.

вул. Олійника, 19, кв. 126, м. Київ, 02068

 

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

  

    

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Гирі Богдана Станіславовича до Гирі Надії Василівни, Терпіловського Олександра Дмитровича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 04 червня 2020 року на 17.00 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачам).

 

Секретар судового засідання                                                                              Марія Доля

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/15235/19

 2/753/1196/20   

 "01" квітня 2020 р.

 Вих № 24109/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Відповідач -  Вішер О.Ю.

вул. Харківське шосе, 166, кв. 118, м. Київ, 02091

+ оголошення на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

 за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/

  

 

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Шостак Галини Дмитрівни до Вішер Оксани Юріївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

 

Повідомляємо, що  судове засідання відкладено на 26 травня 2020 року на 16.00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко М.О.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля    

 

 

               ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3190/20

 2/753/4676/20   

 "12" березня 2020 р.

 Вих № 18357/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивачу - Нурулліна Р. Ш.

вул. Палубна, 12, кв. 33, м. Одеса, 65049

 

Відповідачу - Акінін І.Є.

вул. Бориспільська, 26-з, кв. 45, м. Київ, 02093

 

Третя особа - ГКЕУ ЗСУ

вул. Генерала Воробйова, 13-А, м. Київ, 03049

  

 

СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Нурулліна Рауфа Шайхулловича до Акініна Івана Євгеновича, третя особа: Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних сил України, про визнання особи такою,що втратила право користувння житловим приміщенням.

 

Повідомляємо, що  судове засідання призначено на 27 квітня 2020 року на 13.45 годин. Розгляд відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 107, суддя Заставенко Марина Олександрівна.

 

У разі Вашої явки до суду, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,  представнику – належним чином оформлені повноваження.

 

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Одночасно надсилаємо копію позовної заяви з додатками та копію ухвали про відкриття провадження у справі, для відома.

 

               Додаток: копія ухвали (кожному адресату), копія позовної заяви з додатками (відповідачу та третій особі).

 

Секретар судового засідання                                                                             М.А.Доля

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/1804/16-к
1-кп/753/30/20
"07" квітня 2020 р.
Вих № 25792/20-Вих


Для оголошення на сайті
"Судова влада України"
Обвинуваченому Ільїну Едуарду Миколайовичу,
04.05.1968 р.н.
зареєстрованому за адресою:
Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Юних Ленінців, 5 – А, кв. 94
проживав у м. Києві по вул. Лятошинського, 8, кв. 43

Повідомлення (кримінальна справа (кримінальне провадження))
Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014000000001233 за обвинуваченням Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України призначене 12 травня 2020 року о 11 год. 00 хв., в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Ваша явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та виклик до суду. У разі Вашої неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Поважні причини неприбуття на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військової події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини , які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 18.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5- А.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Мельничук
П.Л. Коляденко

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32
753/23473/19
2/753/405/20
"31" березня 2020 р.
Вих № 23612/20-Вих
Коротов Сергій Євгенович
85702, Донецька обл., м. Волноваха,
сел. Октябрське, вул. Донецька,7


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЮ РІШЕННЯ СУДУ ПРО СПРАВІ №753/23473/19
НА САЙТІ "СУДОВА ВЛАДА"

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про те, що 30.03.2020 позовні вимоги по цивільній справі
№753/23473/19 за позовом Левченко Маріанни Павлівни до Коротова Сергія Євгеновича, Дорошенко Катерини Валеріївни про визнання договору дарування квартири недійсним, визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та визнання права власності на квартиру задоволено.
Визнано недійсним Договір дарування квартири від 18.07.2008, укладений щодо квартири під номером 55 (п'ятдесят п'ять) в будинку під номером 8 (вісім) по вулиці Л. Руденко місті Києві, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоришиним О.П., зареєстровано в реєстрі за № 14568; Договір купівлі-продажу квартири від 12.09.2018, укладений між Коротовим Сергієм Євгеновичем, РНОКПП 2360817459 та Дорошенко Катериною Валеріївною РНОКПП 3217419727, щодо квартири під номером 55 (п'ятдесят п'ять) в будинку під номером і (вісім) по вулиці Л. Руденко в місті Києві, що складається з однієї кімнати, загальною площею 36,8 (тридцять шість цілих вісім десятих) кв.м., житловою площею 19 (дев'ятнадцять) кв.м., який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округ; Шупенею О.М., зареєстровано в реєстрі за № 236, бланк НМХ № 061938;скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 4296934І від 12.09.2018 15:53:29 щодо права власності Дорошенко Катерини Валеріївни, РНОКПП 3217419727, на квартиру під номером 55 (п’ятдесят п'ять) в будинку під номером 8 (вісім) по вулиці Л. Руденко в місті Києві, що складається з однієї кімнати, загальною площею 36.8 (тридцять шість цілих вісім десятих) кв.м.. житловою площею 19 (дев'ятнадцять) кв.м., номер запису про право власності 27885341).Визнано за Левченко Маріанною Павлівною, РНОКПП 2459521128. право власності на квартиру під номером 55 (п'ятдесят п'ять) в будинку під номером 8 (вісім) по вулиці Л. Руденко місті Києві, що складається з однієї кімнати, загальною площею 36.8 (тридцять шість цілих вісім десятих) кв.м., житловою площею 19 (дев’ятнадцять) кв.м.
Стягнуто з Коротова Сергія Євгеновича, РНОКПП 2360817459. та Дорошенко Катерині Валеріївни РНОКПП 3217419727 солідарно на користь Левченко Маріанни Павлівни, РНОКПП 2459521128 витрати по сплаті судового збору в розмірі 6 057.24 грн.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Секретар с/з О.В. Гаврилюк

 

 

 

   Алякін Олексій Олександрович  Хольченков Антон Володимирович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                     02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/18518/17

 2/753/1563/20   

 "03" лютого 2020 р.

 Вих № 7736/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Хольченков Володимир Миколайович

м. Київ, пр-т Бажана, 10 кв. 189

 

Хольченкова Галина Валентинівна

м. Київ, пр-т Бажана, 10 кв. 189

 

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання в якості правонаступника відповідача у цивільній справі № 753/18518/17 за позовом Алякіна Олексія Олександровича до Хольченкова Антона Володимировича про стягнення заборгованості за договором позики, яке відбудеться 14.05.2020 о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику додатково - належним чином оформлену довіреність та її копію.

Роз'яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Додаток: ухвала на 1 арк.

 

          Секретар с/з

 

Кримчук Я.Р.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3960/20

 2/753/4877/20   

 "02" квітня 2020 р.

 Вих № 24635/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представник позивача: Українець Тетяна Анатоліївна

02068, м.Київ, вул.Кошиця, 7-А, оф.8

 

Відповідач:Хаюк Олександр Володимирович

02140, м.Київ, просп. Григоренка, 36, кв. 562

 

Третя особа: Акціонерне товариство

"Страхова компанія "Країна"

04176, м.Київ, вул.Електриків, 29А  

 

    

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/3960/20 за позовом Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "ПЗУ України" до Хаюк Олександра Володимировича, третя особа: Акціонерне товариство "Страхова компанія "Країна" про відшкодування завданої майнової шкоди, яке відбудеться 15.09.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу та третій особі.

 

Секретар с/з                                                              Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/2621/20

 2/753/4537/20   

 "02" квітня 2020 р.

 Вих № 24609/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Румянцев Сергій Юрійович

02096, м.Київ, вул.Юрія Пасхаліна, 12, кв. 15

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/2621/20 за позовом Румянцевої Катерини Михайлівни до Румянцева Сергія Юрійовича про визнання особи такою, що втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 09.09.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                              Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/3731/20

 2/753/4830/20   

 "02" квітня 2020 р.

 Вих № 24574/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Товариство з обмеженою

відповідальністю "Новобудова"

03028, м.Київ, вул.Саперно-Слобідська, 10

 

Відповідач:Дода Ніна Федорівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 31-Б, кв.208 

 

    

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/3731/20 за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Новобудова" до Дода Ніни Федорівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.09.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                              Я.Р.Кримчук

 

 

 

Справа № 753/3126/20

Номер рядка звіту 67

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

 

"25" березня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., перевіривши виконання вимог ст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Коток Марії Олексіївни до Коток Андрія Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів,

 

ВСТАНОВИВ:

 

У лютому 2020 р. Коток Марія Олексіївна звернулася до суду з позовом до Коток Андрія Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Зважаючи на те, що позовна заява подана з додержанням вимог ст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду, і підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження, відсутні, суд вбачає підстави для відкриття провадження у справі.

Зважаючи на категорію та незначну складність справи, характер спірних правовідносин, обсяг та характер доказів у справі і невелику кількість учасників справи, суд дійшов висновку про розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями175, 187, 274, 277- 279 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Коток Марії Олексіївни до Коток Андрія Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Встановити відповідачу десятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали для подачі заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Роз’яснити, що у разі неподання такої заяви відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Роз'яснити відповідачу, що він має право подати відзив на позов (ст. 178 ЦПК) разом з доказами, що підтверджують заперечення проти позову, у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали. До відзиву додаються докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

В разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз'яснити позивачу, що він має право у десятиденний строк з дня одержання відзиву подати відповідь на відзив  із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 179 ЦПК).

У разі подачі позивачем відповіді на відзив відповідач має право у десятиденний строк з дня одержання відповіді на відзив подати заперечення із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 180 ЦПК).

Роз’яснити сторонам, що вони мають право подати клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін: відповідач - у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали, а позивач -  у п’ятиденний строк з дня отримання відзиву.

Роз’яснити учасникам справи їх права та обов’язки (ст. 43 ЦПК України): 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Учасники судового процесу повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ст. 44 ЦПК України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності.

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

 

Суддя:                                                              

 

 

<>  Толчєєва Єлизавета Сергіївна  Толччєв Костянтин Вікторович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва м. Київ  вул. Кошиця  5-А

 

Справа № 753/3458/20

Номер рядка звіту 68

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"24" лютого 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., перевіривши виконання вимог ст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Толчєєвої Єлизавети Сергіївни до Толчєєва Костянтина Вікторовича про розірвання шлюбу,

 

ВСТАНОВИВ:

 

У лютому 2020 р. Толчєєва Єлизавета Сергіївна звернувся до суду з позовом до Толчєєва Костянтина Вікторовича про розірвання шлюбу.

Зважаючи на те, що позовна заява подана з додержанням вимог ст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду, і підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження, відсутні, суд вбачає підстави для відкриття провадження у справі.

Зважаючи на категорію та незначну складність справи, характер спірних правовідносин, обсяг та характер доказів у справі і невелику кількість учасників справи, суд дійшов висновку про розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями175, 187, 274, 277- 279 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Толчєєвої Єлизавети Сергіївни до Толчєєва Костянтина Вікторовича про розірвання шлюбу.

Призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Встановити відповідачу десятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали для подачі заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Роз’яснити, що у разі неподання такої заяви відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Роз'яснити відповідачу, що він має право подати відзив на позов (ст. 178 ЦПК) разом з доказами, що підтверджують заперечення проти позову, у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали. До відзиву додаються докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

В разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз'яснити позивачу, що він має право у десятиденний строк з дня одержання відзиву подати відповідь на відзив  із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 179 ЦПК).

У разі подачі позивачем відповіді на відзив відповідач має право у десятиденний строк з дня одержання відповіді на відзив подати заперечення із зазначенням своїх пояснень, міркувань і аргументів щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення (ст. 180 ЦПК).

Роз’яснити сторонам, що вони мають право подати клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін: відповідач - у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії цієї ухвали, а позивач -  у п’ятиденний строк з дня отримання відзиву.

Роз’яснити учасникам справи їх права та обов’язки (ст. 43 ЦПК України): 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Учасники судового процесу повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ст. 44 ЦПК України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності.

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

 

Суддя:                                                              

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18779/19

 2/753/623/20   

 "25" березня 2020 р.

 Вих № 22360/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивачу: Акціонерному товариству Комерційний банк "ПРИВАТБАНК"

49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

 

 Відповідачу:Красюк Інни Володимирівни

01001, м.Київ, вул.Тростянецька, 49, кв. 92  

 

    

   СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/18779/19 за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" до Красюк Інни Володимирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02.09.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10802/19

 2/753/1088/20   

 "25" березня 2020 р.

 Вих № 22264/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Відповідачу Масаровій Т.Ф.

02140, м. Київ, вул. Мишуги, 12, кв. 271

 

Представник позивача Матвійчук В.В.

03186, м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 47, кв. 39

    

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 755/10802/19 за позовом Дубовик Юлії Анатоліївни до Масарової Тетяни Федорівни про відшкодування майнової шкоди, яке відбудеться 26.08.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

 

         Скуретар с/з

Кримчук Я.Р.

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10802/19

 2/753/1088/20   

 "25" березня 2020 р.

 Вих № 22264/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Відповідачу Масаровій Т.Ф.

02140, м. Київ, вул. Мишуги, 12, кв. 271

 

Представник позивача Матвійчук В.В.

03186, м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 47, кв. 39

    

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 755/10802/19 за позовом Дубовик Юлії Анатоліївни до Масарової Тетяни Федорівни про відшкодування майнової шкоди, яке відбудеться 26.08.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

 

 

         Скуретар с/з

Кримчук Я.Р.

 

 

 

  Департамент патрульної поліції  Столяр Роман Миколайович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/16835/19

 2/753/7556/19   

 "11" грудня 2019 р.

 Вих № 90410/19-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представнику позивача:

Радей Олександру Андрійовичу

03048, м.Київ, вул. Федора Ернста, 3

 

Відповідачу: Столяр Роману Миколайовичу

м.Київ, вул.70 річчя Жовтня, кв.22

03164, м.Київ, вул. Наумова, 66, кв.330

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/16835/19 за позовом Департаменту патрульної поліції до Столяр Романа Миколайовича про відшкодування завданої майнової шкоди, яке відбудеться 05.02.2020 року об 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – представнику позивача, відповідачу за першою адресою;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу за другою адресою.

 

Секретар с/з                                                                Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18626/19

 2/753/725/20   

 "25" березня 2020 р.

 Вих № 22130/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Двірник Ю.Б.

02059, м. Київ, вул. Драгоманова, 2, кв.117

Мартинов М.С.

02059, м. Київ, вул. Драгоманова, 2, кв.117

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/18626/19 за позовом Двірник Юлії Борисівни до Мартинова Михайла Сергійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 17.08.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар судових засідань                                                                   Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17769/19

 2/753/595/20   

 "16" березня 2020 р.

 Вих № 19247/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Дідківський Сергій Володимирович

02140, м.Київ, вул.Б.Гмирі, 1/2, кв. 213  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас, як відповідача, в судове засідання у цивільній справі  № 753/17769/19 за позовом Бондара Андрія Максимовича до Дідківського Сергія Володимировича про стягнення боргу, яке відбудеться 27.08.2020 року о 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвал від 02.10.2019 р. та від 28.10.2019 р., копія позовної заяви з додатками

 

 

Секретар с/з

 

Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10932/19

 2/753/1102/20   

 "05" березня 2020 р.

 Вих № 17089/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Мажучак Ярослава Василівна  

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/10932/19 за позовом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві до Мажучак Ярослави Василівни про стягнення коштів, яке відбудеться 04.06.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками.

 

Секретар судових засідань                                                                                Я.Р.Кримчук

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/17003/19
2/753/3056/20
"07" квітня 2020 р.
Вих № 25500/20-Вих

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Антонюк Юрія Петровича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б, кв. 88 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17003/19 (провадження 2/753/3056/20) за позовом Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» до Антонюк Юрія Петровича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яке відбудеться 26 травня 2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Лаптєва
тел.:

О.Ф. Сирбул

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                     02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 753/18367/19

 2/753/4483/20   

 "25" лютого 2020 р.

 Вих № 14258/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Зіляєва З.Е.

м. Київ, вул. Мішуги, 8, кв.150

Мусіян Д.О.

м. Сімферополь, вул. Желябова, 37/6, кв.71

 

 

 

 

   Дарницький районний суд м. Києва надсилає для відома копію ухвали від 07 лютого 2020 р.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – першому адресату;

                копія ухвали на 1 арк., позовна заява з додатками – другому адресату.

 

Суддя Дарницького                                                                                 Трусова Т.О.

районного  суду м. Києва

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/17546/17

 2/753/1561/20   

 "30" березня 2020 р.

 Вих № 23518/20-Вих

ТОВ "Аргамак"

м. Київ, вул. Вишняківська, 13, оф.1

ПП "Нива-В.Ш"

21000, м. Вінниця, вул. Кропивницького, 12/1

ТОВ "Інтеракс22"

02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 22-

ВДВС Подільського району м. Києві ЦМУ МЮ

04208, м. Київ, пр-т. Гонгадзе, 5-6

Аніпенко І.В.

Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Спортивна, 36

Возний П.В.

м. Київ, вул. Райдужна, 63, кв.53

Кірсанов С.Г.

м. Донецьк, вул. Матьокіна, 5, кв.29

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас  в судове засідання у цивільній справі № 753/5581/18 (провадження № 2/753/1561/20) за позовом Олейнікова Валерія Павловича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аргамак», треті особи: приватне підприємство «Нива-В.Ш.», відділ державної виконавчої служби Подільського районного управління юстиції у м. Києві, Аніпенко Ігор Вячеславович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чигрін Андрій Олегович, ТОВ "Інтеракс 22", Возний П.В., Подцепкін М.С.,  Кірсанов С.Г. про визнанн незаконним та скасування свідоцтва про право власності на майно, витребування майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності на 28.07.2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суд наголошує, що в судовому засідання  19.02.2020 суд ухвалив (протокольно) залучити до участі у справі у якості третіх осіб: Кірсанова С.Г., ТОВ "Інтеракс22", Подцепкіна М.С., Возного П.В. на надає їм додатковий 30-денний строк для подачі пояснень щодо позову.

 

         Секретар с/з

А.П. Москаленко.

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/2091/20

 2-о/753/206/20   

 "17" березня 2020 р.

 Вих № 19766/20-Вих

адвокат Сідлецький В.Д.

01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33, оф.12

Саєнко І.А.

02140, м. Київ, вул. Чавдар, 1, кв.120

Служба у справах дітей Дарницької РДА в м. Києві

Луганський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Луганській обл.

93400, Луганська обл., м. Сєвєродронецьк, вул. Федоренко, 10

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/2091/20 за заявою Корміліцина Іллі Андрійовича, заінтересовані особи: Саєнко Ірина Анатоліївна, Служба у справах дітей Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Луганський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області, про усиновлення (удочеріння), яке відбудеться 14.05.2020 року об 12 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – заявнику;

                копія ухвали на 1 арк., копія заяви з додатками – заінтересованим особам.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

  АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"  Уніковська Ірина Анатоліївна  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/2423/20

 2/753/4488/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 18991/20-Вих

АТ КБ "Приватбанк"

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

Уніковська І.А.

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 31-в, кв.149

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/2423/20 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Уніковської Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 11.08.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Османова Ельвіна Аділ'євна  Мустафін Максим Юрійович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/22615/19

 2/753/543/20   

 "13" березня 2020 р.

 Вих № 18940/20-Вих

Османова Е.А.

м. Київ, вул. Чавдар, 19, кв.146

Мустафін М.Ю.

02140, м. Київ, вул. Ващенко , 7, кв.58

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/22615/19 за позовом Османової Ельвіни Аділ'євни до Мустафіна Максима Юрійовича про поділ спільного майна подружжя та визнання прававласності, яке відбудеться 03.06.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками та копію виправленої позовної заяви – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/252/20

 2/753/3999/20   

 "12" березня 2020 р.

 Вих № 18694/20-Вих

АТ КБ "Приватбанк"

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

Качмола А.Ю.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.361

 

   СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/252/20 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Качмоли Антона Юрійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 03.06.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/178/20

 2/753/3969/20   

 "12" березня 2020 р.

 Вих № 18681/20-Вих

ФОП Гура М.С.

04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18

Шарикін В.Г.

02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 7, кв.111

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/178/20 за позовом Фізичної особи-підприємця Гура Максима Станіславовича до Шарикіна Віктора Геннадійовича про стягнення суми боргу за договором оренди, яке відбудеться 05.06.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/2235/20

 2/753/4455/20   

 "12" березня 2020 р.

 Вих № 18657/20-Вих

АТ КБ 2Приватбанк"

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

Борейко О.Б.

м. Київ, вул. Зрошувальна, 3-а (гуртожиток)

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/2235/20 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Борейко Олександра Борисовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 11.08.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                                            А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/23406/19

 2/753/418/20   

 "12" березня 2020 р.

 Вих № 18582/20-Вих

Подвезько Л.Ф.

61058, м. Харків, вул. Данилевського, 10, кв.73

Державний реєстратор прав на нерухоме майно - приватний нотаріус КМНО Стрельченко О.В.

02000, м. Київ, вул. А. Малишко, 1

Булах А.В.

02121, м. Київ, вул. Декабристів, 5, кв.274

Булах В.В.

02121, м. Київ, вул. Декабристів, 5, кв.274

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у підготовче засідання у цивільній справі № 753/23406/19 за позовом Таранець Оксани Вікторівни до Подвезько Лариси Федорівни, державного реєстратора прав на нерухоме майно - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Стрельченко Олена Володимирівна , треті особи: Булах Андрій Вікторович, Булах Віталій Вікторович, про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме майно, яке відбудеться 02.06.2020 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу та третім особам.

 

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/19362/19

 2/753/678/20   

 "11" березня 2020 р.

 Вих № 18254/20-Вих

Грицай О.І.

01026, м. Київ, вул. Мартиросяна, 2/6, кв.51

Ходаківський А.М.

02096, м. Київ, вул. Харківське шосе, 21, кв.178

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/19362/19 за позовом Грицай Ольги Ігорівни до Ходаківського Андрія Михайловича про стягнення додаткових витрат на дитину, яке відбудеться 29.04.2020 року об 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/21023/18
2/753/2977/20
"06" квітня 2020 р.
Вих № 25193/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Мартинюка Святослава Ігоровича, останнім відомим місцем проживання якого є 07500, Київська обл., Баришівський р-н., смт. Баришівка, вул. Пархоменка-34, буд. 20, к. 19 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/21023/18 (провадження 2/753/4262/19) за позовом Ольшанської Людмили Іванівни до Державного реєстратора Київської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» Вітько Маріанни Мирсаєтівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору – Акціонерне товариство «Правекс Банк», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПФМ Акцент», Мартинюк Святослав Ігорович, про визнання протиправною дії та скасування реєстраційної дії, яке відбудеться 10 сепрня 2020 року о 12 год 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/21023/18
2/753/2977/20
"06" квітня 2020 р.
Вих № 25196/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Державного реєстратора Київської філії КП "Реєстрація нерухомості" Вітько Маріанну Мирсаєтівну, останнім відомим місцем проживання якого є 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 131, прим. 3 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/21023/18 (провадження 2/753/2977/20) за позовом Ольшанської Людмили Іванівни до Державного реєстратора Київської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» Вітько Маріанни Мирсаєтівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору – Акціонерне товариство «Правекс Банк», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПФМ Акцент», Мартинюк Святослав Ігорович, про визнання протиправною дії та скасування реєстраційної дії, яке відбудеться 10 серпня 2020 року о 12 год 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/13828/19
2/753/2311/20
"02" квітня 2020 р.
Вих № 24428/20-Вих

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Янковського Сергія Валерійовича, останнім відомим місцем проживання якого є Київська область, м.Ірпінь, вул. Капітана Зайцева, 9 в підготовче судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/13828/19 (провадження 2/753/2311/20) за позовом Журавля Вадима Володимировича до Янковського Сергія Валерійовича про захист прав споживачів, яке відбудеться 25 червня 2020 року об 14 год. 10 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Лаптєва
тел.:

О.Ф. Сирбул

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/21305/18
2/753/1922/20
"01" квітня 2020 р.
Вих № 24249/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Яриш Світлану Миколаївну останнім відомим місцем проживання якої є02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 13, кв. 3 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/21305/18 (провадження 2/753/1528/18) за позовом Акціонерного товариства «Альфа-Банк"до Гуляєвої Алли Миколаївни, Яриш Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості відбудеться 26 серпня 2020 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С..


Ю.С. Мицик

 

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/17424/19
2/753/3111/20
"01" квітня 2020 р.
Вих № 23973/20-Вих


Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Балобіну Ірину Миколаївну, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, просп. Григоренка, 22/20 кв.560 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17424/19 (провадження 2/753/7685/19) за позовом Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» до Балобіної Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24 червня 2020 року об 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.

    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Лаптєва
тел.:

О.Ф. Сирбул

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/12354/18
2/753/2470/20
"20" березня 2020 р.
Вих № 20958/20-Вих

Оголошення на офіційному веб-сайті про виклик до суду
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ковальчук Ніну Петрівну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. Урлівська, 30, кв. 311 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/12354/19 (провадження 2/753/2470/20) за позовом Гонтаренко Олени Михайлівни та Гонтаренка Юрія Адольфовича до Ковальчук Ніни Петрівни, третя особа: Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Урлівка", про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок залиття квартири, яке відбудеться 17 червня 2020 року об 14 год. 10 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 222.
    У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Лаптєва
тел.:

О.Ф. Сирбул

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

657/4/20
2/753/4684/20
"24" березня 2020 р.
Вих № 22021/20-Вих
Нікітін Анатолій Миколайович
АР Крим, м. Армянськ,
вул. Сімферопольська,29


ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про те, що 24.03.2020 по справі №657/4/20 ухвалено рішення відповідно до якого розірвано шлюб між Нікітіною Іриною Павлівною та Нікітіним Анатолієм Миколайовичем, який зареєстрований 16.11.2011 Армянським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 61.
Секретар с/з О.В. Гаврилюк

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

657/4/20
2/753/4684/20
"24" березня 2020 р.
Вих № 22021/20-Вих
Нікітін Анатолій Миколайович
АР Крим, м. Армянськ,
вул. Сімферопольська,29


ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про те, що 24.03.2020 по справі №657/4/20 ухвалено рішення відповідно до якого розірвано шлюб між Нікітіною Іриною Павлівною та Нікітіним Анатолієм Миколайовичем, який зареєстрований 16.11.2011 Армянським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 61.
Секретар с/з О.В. Гаврилюк

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

657/4/20
2/753/4684/20
"24" березня 2020 р.
Вих № 22021/20-Вих
Нікітін Анатолій Миколайович
АР Крим, м. Армянськ,
вул. Сімферопольська,29


ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про те, що 24.03.2020 по справі №657/4/20 ухвалено рішення відповідно до якого розірвано шлюб між Нікітіною Іриною Павлівною та Нікітіним Анатолієм Миколайовичем, який зареєстрований 16.11.2011 Армянським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 61.
Секретар с/з О.В. Гаврилюк

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

657/4/20
2/753/4684/20
"24" березня 2020 р.
Вих № 22021/20-Вих
Нікітін Анатолій Миколайович
АР Крим, м. Армянськ,
вул. Сімферопольська,29


ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про те, що 24.03.2020 по справі №657/4/20 ухвалено рішення відповідно до якого розірвано шлюб між Нікітіною Іриною Павлівною та Нікітіним Анатолієм Миколайовичем, який зареєстрований 16.11.2011 Армянським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 61.
Секретар с/з О.В. Гаврилюк

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/16660/15-ц
6/753/454/20
"23" березня 2020 р.
Вих № 21285/20-Вих
Мустафаєв Нежат Наріманович
м. Сімферополь, вул. Істідат,10

ОГОЛОШЕННЯ на сайт "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний повідомляє про те, що 23.03.2020 по справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», стягувач: Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРУМ», боржник: Мустафаєв Нежат Наріманович про заміну сторони стягувача його правонаступником по цивільній справі № 753/16660/15 за позовом Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРУМ» до Мустафаєва Нежата Нарімановича про стягнення заборгованості постановлено ухвалу відповідно до якої замінено сторону на правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».


Секретар с/з

О.В. Гаврилюк

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 359/415/18

 2/753/1381/20   

 "29" січня 2020 р.

 Вих № 6888/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

03115, м. Київ, вул. Серпова, 3/14    

Твардовська Дарія Дмитрівна

Твардовський Вадим Володимирович

02125, м. Київ, вул. А.Навої, 65, кв. 67

Хасьянова Олексндра Дмитрівна

Хасьянова Оксана Вікторівна

Хасьянов Дмитро Анатолійович

м. Київ, вул. Бальзака, 88-а, кв. 349

Ларін Михайло Ісаєвич

Ларін Олександр Михайлович

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 61, кв. 92

Сасько Наталія Миколаївна

02160, м. Київ, пр. Возз'єднання, 5-б, кв. 73

Грищенко Юрій Сергійович

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. С.Разіна, 3

Ільченко Яна Василівна

Ільченко Роман Олексійович

08842, Київська обл., Миронівський район,

с. Владиславка, вул. Леніна, 32

Лупаца Тетяна Михайлівна

08854, Київська обл., Миронівський район, с. Микитяни, вул. Тракторна, 24

Курка Тетяна Миколаївна

09550, Київська обл., Таращанський район, с. В.Березянка

Оникієнко Віра Іванівна

08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 1, кв. 18

Бабенко Володимир Володимирович

Бабенко Володимир Олексійович

Бабенко Тетяна Миколаївна

91493, Луганська обл., смт. Ювілейне, вул. Молодіжна, 13

Бабенко Наталія Юріївна

92613, Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Октябрська, 1-а

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 359/415/18, (провадження 2/753/1381/20) за позовом першого заступника прокурора Київської області діючого в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Твардовської Дарії Дмитрівни, Твардовського Вадима Володимировича, Хасьянової Олександри Дмитрівни, Хасьянової Оксани Вікторівни, Хасьянова Дмитра Анатолійовича, Ларіна Михайла Ісаєвича, Ларіна Олександра Михайловича, Сасько Наталії Миколаївни, Грищенка Юрія Сергійовича, Ільченко Яни Василівни, Ільченка Романа Олексійовича, Лупаци Тетяни Михайлівни, Курки Тетяни Миколаївни, Ничика Володимира Миколайович, Ничик Віри Григорівни, Ничика Вячеслава Володимировича, Ничик Олени Олександрівни, Ничик Наталії Олександрівни, Оникієнко Віри Іванівни, Бабенко Володимира Володимировича, Бабенко Володимира Олексійовича, Бабенко Наталії Юріївни, Бабенко Тетяни Миколаївни, Головного територіального управління юстиції в Київській області, комунального підприємства Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району «Благоустрій Крюківщини», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство», Київська міська рада про визнання недійсним наказів та рішень про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, яке відбудеться 10 квітня 2020 року о 10 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20343/19

 2/753/2279/20   

 "07" лютого 2020 р.

 Вих № 9690/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Скворцов Ігор Володимирович

м. Луганськ, вул. Українська, 46  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/20343/19, (провадження 2/753/2279/20) за позовом Скворцової Катерини Євгенівни до Скворцова Ігоря Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 02 квітня 2020 року о 09 год 50 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19627/19

 2/753/2210/20   

 "10" лютого 2020 р.

 Вих № 9881/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Казарян Гасмік

04070, м. Київ, вул. Волоська, 11-а  

 

Казарян Гасмік

02095, м. Київ, вул. Княжий ЗАтон, 11, кв. 211  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 753/19627/19, (провадження 2/753/2210/20) за позовом  Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» до Казарян Гасмік Георгіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 квітня 2020 року о 11 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

    

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20343/19

 2/753/2279/20   

 "07" лютого 2020 р.

 Вих № 9690/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Скворцов Ігор Володимирович

м. Луганськ, вул. Українська, 46  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/20343/19, (провадження 2/753/2279/20) за позовом Скворцової Катерини Євгенівни до Скворцова Ігоря Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 02 квітня 2020 року о 09 год 50 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/2500/20

 3/753/1682/20   

 "11" лютого 2020 р.

 Вих № 10398/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Сергієнко Р.М.

Луганська  область, м. Стаханов, вул. Комсомольська, 28, кв. 2

(сайт)  

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

          Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання на розгляд адміністративного матеріалу відносно Сергієнко Романа Миколайовича за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться 02 березня 2020 року о 14 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

          Ваша явка є обов'язковою. При собі необхідно мати паспорт.

 

         

    

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/2501/20

 3/753/1683/20   

 "11" лютого 2020 р.

 Вих № 10380/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Сергієнко Р.М.

Луганська  область, м. Стаханов, вул. Комсомольська, 28, кв. 2

(сайт)  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

          Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання на розгляд адміністративного матеріалу відносно Сергієнко Романа Миколайовича за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться 02 березня 2020 року о 14 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

          Ваша явка є обов'язковою. При собі необхідно мати паспорт.

 

         

    

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

  Альохін Христина Андріївна  Альохін Олександр Ігорович  служба у спрвах дітей Дніпровської РДА у м. Києві  Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10951/19

 2/753/1105/20   

 "11" лютого 2020 р.

 Вих № 10533/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Альохін Олександр Ігорович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 2, кв. 224  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в  судове засідання  в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/10951/19, (провадження 2/753/1105/20) за позовом Альохіної Христини Андріївни до Альохіна Олександра Ігоровича, за участю третьої особи, яка не заявляє вимог на предмет спору – Служби у справах дітей Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 25 березня 2020 року о 09 год 30 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

 

   

 

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/5116/18

 2/753/757/20   

 "19" лютого 2020 р.

 Вих № 12692/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Ткаченко Сергій Сергійович

93200, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Харківська, 7, кв. 60  

(сайт)  

  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в підготовче судове засідання у цивільній справі  № 753/5116/18,  (провадження 2/753/757/20) за позовом Гуренкова Георгія Захаровича до Бикової Євгенії Анатоліївни, Ткаченка Сергія Сергійовича, товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», Болховітін О.І., треті особи: Київська філія комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Задорожний О.С., Гулій Р.О. про витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування записів про право власності на 24 квітня 2020 року о 11 год. 00. хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

    

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18791/19

 2/753/1969/20   

 "24" лютого 2020 р.

 Вих № 13910/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Кобиляцький Володимир Миколайович

м. Київ, вул. О. Мишуги, 3, кв. 182  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ    

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/18791/19, (провадження 2/753/1969/20) за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Кобиляцького Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12 травня 2020 року о 12 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату.

    

 

         Секретар с/з

Расулова А.А.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17857/19

 2/753/1897/20   

 "27" лютого 2020 р.

 Вих № 15006/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Нечай Андрій Вікторович

АР Крим, м. Красноперекопськ,

Мікрорайон 1, буд. 30, кв. 23

 

Нечай Ірина Миколаївна

АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Чапаєва, 27, кв. 45  

 

    

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 753/17857/19, (провадження 2/753/18597/20) за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «Укргазбанк» до Нечай Андрія Вікторовича, Нечай Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26 травня 2020 року о 12 год 50 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/20437/19

 2/753/2299/20   

 "27" лютого 2020 р.

 Вих № 15072/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Приходько Олег Олександрович

02055, м. Київ, вул. А. Ахматової. 25, кв. 29  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 753/20437/19, (провадження 2/753/2299/20) за позовомЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «ІЗУМРУД-3» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА до Приходька Олега Олександровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 27 травня 2020 року о 16 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 635/7101/19

 2/753/2389/20   

 "27" лютого 2020 р.

 Вих № 15177/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Шеремет Сніжана Вікторівна

62404, Харківська обл., Харківський р-н., с. Кулиничі, вул. Садова, 14

м. Київ, вул. Драгоманова, 2-Б, кв. 31

м. Київ, вул. Срібнокільська, 1, кв. 31  

         

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

 

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 635/7101/19, (провадження 2/753/2389/20) за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Шеремет Сніжани Вікторівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02 червня 2020 року о 15 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

 

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/2240/20
2/753/4458/20
"17" лютого 2020 р.
Вих № 13914/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Хмарського Олексія Андрійовича, останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Драгоманова, 25, кв. 117 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/2240/20 (провадження 2/753/4458/20) за позовною заявою Кірімової Тетяни Леопольдівни до Хмарського Олексія Андрійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 04 червня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/2551/20
2/753/4518/20
"17" лютого 2020 р.
Вих № 13907/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Першина Бориса Вікторовича, останнім відомим місцем проживання якого є 02088, м. Київ, вул. Лютнева, 10 (Бортничі) в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/2551/20 (провадження 2/753/4518/20) за позовною заявою Моторного (транспортного) страхового бюро України до Першина Бориса Вікторовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, яке відбудеться 01 червня 2020 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

295/14356/19
2/753/374/20
"03" березня 2020 р.
Вих № 16491/20-Вих

Стеблецький Юрій Степанович
10000, м. Житомир,
вул. Скульптора Оліскевича,30

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ОСОБИ
НА САЙТІ "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний суд м. Києва викликає Стеблецького Юрія Степановича, зареєстрованого за адресою: 10000, м. Житомир, вул. Скульптора Оліскевича,30 у судове засідання по цивільній справі№ 295/14356/19 за позовом Добриніної Марини Михайлівни до Стеблецького Юрія Анатолійовича, третя особа: Орган опіки та піклування Житомирської міської ради про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 30 березня 2020 року о 14-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 224, суддя Комаревцева Л.В.
При собі необхідно мати паспорт.
Секретар с/з О.В. Гаврилюк

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/1360/20
2/753/4271/20
"18" лютого 2020 р.
Вих № 13894/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Федоренко Маргариту Анатоліївну, останнім відомим місцем проживання якої є м. Київ, вул. Драгоманова, 23Б, кВ. 105 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/1360/20 (провадження 2/753/4271/20) за позовною заявою Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Федоренко Маргарити Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04 червня 2020 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

 

753/2770/20
2/753/4591/20
"21" лютого 2020 р.
Вих № 16487/20-Вих


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Навицького Кирила Валентиновича, останнім відомим місцем проживання якого є Республіка Білорусь, Мінська обл., м. Солігорськ, вул. Жовтнева, 81, кв. 35 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/2770/20 (провадження 2/753/4591/20) за позовною заявою Навицької Олени Сергіївни до Навицького Кирила Валентиновича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26 травня 2020 року о 13 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Самойленко
тел.:

Ю.С. Мицик


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/19651/19
2/753/3372/20
"24" лютого 2020 р.
Вих № 15712/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Крамаренка Михайла Володимировича, останнім відомим місцем проживання якого є Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Річкова, 4а, кв. 14 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/19651/19 (провадження 2/753/3372/20) за позовом Крамаренко Юлії Сергіївни до Крамаренка Михайла Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 24 квітня 2020 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

 

 

Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач
тел.:

Ю.С. Мицик

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/1143/20
2/753/4226/20
"04" березня 2020 р.
Вих № 16764/20-Вих

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Іванченко Станіслава Миколайовича останнім відомим місцем проживання якго є 26542, Кіровоградська область, Голованівський район, с. Свірневе, вул. Садова, 6 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/1143/20 (провадження 2/753/4226/20) за позовом Іванченко Ольги Андріївни до Іванченка Станіслава Миколайовича про збільшення розміру аліментів на неповнолітню дитину відбудеться 28 квітня 2020 року о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик.Пугач


Ю.С. Мицик

 


ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32

753/23473/19
2/753/405/20
"04" березня 2020 р.
Вих № 16926/20-Вих

Коротов Сергій Євгенович
85702, Донецька обл., м. Волноваха,
сел. Октябрське, вул. Донецька,7


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ВІДПОВІДАЧА
НА САЙТІ "СУДОВА ВЛАДА"
Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання в порядку загального позовного провадження у цивільній справі №753/23473/19 за позовом Левченко Маріанни Павлівни до Коротова Сергія Євгеновича, Дорошенко Катерини Валеріївни про визнання договору дарування квартири недійсним, визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та визнання права власності на квартиру, яке відбудеться 30 березня 2020 року о 15-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 224, суддя Комаревцева Л.В.
При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

Секретар с/з О.В. Гаврилюк


:

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/7440/19
2/753/3665/20
"03" березня 2020 р.
Вих № 16808/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Неймет Андрія Васильовича останнім відомим місцем проживання якого єм. Київ, вул. Лісова, 58, п/б (Бортничі) в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/7440/19 (провадження 2/753/3665/20) за позовом приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» до Неймет Андрія Васильовича про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди відбудеться 26 березня 2020 року о 09.45 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач


Ю.С. Мицик

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/17315/19
2/753/3353/20
"03" березня 2020 р.
Вих № 16246/20-Вих

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Ліщук Василя Івановича останнім відомим місцем проживання якого є АРК Крим, м. Керч, вул. Айвозовського, 132 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/17315/19 (провадження 2/753/3353/20) за позовом за позовом Ліщук Лідії Денисівни до Ліщука Василя Івановича про розірвання шлюбу відбудеться 02 квітня 2020 року о 09.45 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик.Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/11913/19
2/753/2814/20
"05" березня 2020 р.
Вих № 16972/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Демченко Миколу Івановича останнім відомим місцем проживання якого є м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 7-А, кв. 144 в судове засідання в якості позивача на розгляд цивільної справи № 753/11913/19 (провадження 2/753/2814/20) за позовом Демченко Миколи Івановича до Державного господарського об'єднання Концерну "Техносервіс", Міністерство оборони України про скасування наказу про відсторонення, яке відбудеться 20 травня 2020 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 214.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності позивача


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С..


Ю.С. Мицик

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,
тел.: (044) 575-90-29, тел.-факс: (044) 575-90-32


753/9906/19
2/753/3804/20
"27" лютого 2020 р.
Вих № 15249/20-ВихОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
 
   Дарницький районний суд м. Києва викликає Мірошник Маргариту Миколаївну останнім відомим місцем проживання якої є м.Київ, вул. О.Мишуги, 3, кв. 268 в судове засідання в якості відповідача на розгляд цивільної справи № 753/9906/19 (провадження 2/753/3804/20) за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Мірошник Маргарити Миколаївни про стягнення заборгованості відбудеться 14 травня 2020 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 214, головуючий суддя по справі Мицик Ю.С.
    В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.


Суддя Дарницького районного суду м. Києва

Вик. Пугач Д.С.


Ю.С. Мицик

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/23955/19

 2/753/464/20   

 "11" січня 2020 р.

 Вих № 1174/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Новобудова"

03028, м.Київ, вул.Саперно-Слобідська, 10

 

Відповідач: Шамро Наталія Валеріївна

02121, м.Київ, вул.Бажана, 5-Г, кв. 55  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судовее засідання у цивільній справі № 753/23955/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Новобудова" до Шамро Наталії Валеріївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12.05.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10710/19

 2/753/1068/20   

 "20" лютого 2020 р.

 Вих № 13069/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Деміра Таріка  

  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в підготовче засідання у цивільній справі № 753/10710/19 за позовом Демір Іванни Валеріївни до Деміра Таріка про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться 24.07.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар с/з                                                                 Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6380/18

провадження № 2/753/1274/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Трусової Т.О.,

секретар судового засідання Кримчук Я.Р.,

учасники справи:

позивач – Григоренко Ірина Олександрівна,

представник позивача – Литвиненко Я.О.,

відповідач – Григоренко Максим Анатолійович,

третя особа - орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,

представник третьої особи – Касянчук М.В.,

розглянув в судовому засіданні в м. Києві в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Григоренко Ірини Олександрівни до Григоренка Максима Анатолійовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів,

В С Т А Н О В И В:

6 квітня 2018 р. Григоренко Ірина Олександрівна (далі по тексту – Григоренко І.О., позивач) звернулася до суду з позовом до Григоренка Максима Анатолійовича (далі по тексту – Григоренко М.А., відповідач, разом – сторони) про позбавлення батьківських прав відносно дочки Ольги та стягнення аліментів на її утримання в розмірі ¼ частки з усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, починаючи з 06.04.2018, і до досягнення дитиною повноліття.

Позов обґрунтований такими обставинами. 28.09.2006 шлюб сторін розірвано. Від цього шлюбу позивач виховує дочку Григоренко Ольгу, 17 вересня 2002 року народження, батьком якої є Григоренко М.А. Дитина проживає з позивачем та перебуває на її утриманні. З липня 2007 р. відповідач зник з життя дитини, жодного разу не відвідав її, не виявив наміру участі у вихованні та розвитку, навчанні підготовці до самостійного життя, не забезпечує харчуванням, медичним доглядом, лікуванням, не спілкується з нею, не виявляє інтересу до її внутрішнього світу, не створює умов для отримання освіти, грошові кошти на утримання дочки добровільно не сплачує. Позивач не чинить жодних перешкод у спілкуванні батька з дитиною, проте відповідач не виявляє бажання виконувати покладені на нього обов’язки як на батька. Позивач сама особисто займається вихованням та навчанням дитини, а також її утриманням, забезпечує житлом, одягом, їжею, гідними умовами життя, піклується про її духовний, фізичний, розумовий розвиток, дбає про її здоров’я. Позивач є внутрішньо переміщеною особою із зони проведення антитерористичної операції. У серпні 2007 р. внаслідок проведення антитерористичної операції, з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, позивач разом з дочкою покинули своє місце проживання та перемістились до м. Києва. Відповідач залишився на окупованій території у м. Донецьку, прийняв громадянство Російської Федерації та перебуває на військовій службі. З дочкою відповідач не спілкується, не телефонує їй, не вітає з днем народження, не цікавиться її життям, фізичним, духовним та моральним її розвитком.

Ухвалою від 07.06.2018 суд відкрив провадження у справі та вирішив розглядати справу в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою (протокольною) від 16.07.2018 суд закрив провадження у справі та призначив справу до розгяду по суті.

В судовому засіданні позивач підтримала позовні вимоги та підтвердила обставини викладені в позовній заяві.

Григоренко О., яку суд заслухав в судовому засіданні, підтримала позов та пояснила, що з 2003 р. батько проживає окремо, жодної участі у її вихованні не приймає, а з моменту виїзду з м. Донецька в 2004 р. вони жодного разу не бачились. Їх спілкування обмежується лише привітаннями по телефону з днем народження.

Мати позивача Дубініна В.С. підтвердила, що з моменту припинення шлюбно-сімейних відносин сторін, відповідач не приймає жодної участі у житті дочки, фінансовоо не допомагає. Більше того два роки назад, коли виникла потреба у придбанні дитині лікувального корсету відповідач відмовив у наданні коштів, на звернення надати згоди на виїзд дитини за кордон на оздоровлення теж відповів відмовою.

Відповідач Григоренко М.А., місце проживання якого зареєстроване на тимчасово окупованій території, викликався в судове засідання через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, проте до суду він не з'явився без повідомлення причин неявки, відзив на позов не подав.

Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надав до суду висновок про доцільність позбавлення Григоренка М.А. батьківських прав відносно дочки Ольги.

Представник третьої особи Касянчук М.В. подала заяву про підтримання висновку органу опіки та піклування та розгляд справи за її відсутності.

За таких обставин суд відповідно до положень статей 280, 281 ЦПК України ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, оскільки позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Заслухавши позивача та дослідивши матеріали справи, оцінивши в сукупності надані суду докази, суд встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Григоренко І.О. та Григоренко М.А. перебували у зареєстрованому шлюбі.

17.09.2002 у подружжя народилася дочка Григоренко Ольги Максимівни (а.с. 11).

28.09.2006 шлюб сторін розірвано (а.с. 12).

З пояснень позивача вбачається, що вона з дочкою мешкала у м. Донецьку, але у зв'язку з військовими діями на сході України вимушено переїхали до Криму, а потім до м. Києва. Відповідач же залишився проживати на тимчасово окупованій території.

У м. Києві позивач з дитиною зареєстровані як тимчасово переміщені особи і проживають за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 2-Д, кв. 430 (а.с 13, 14).

Відповідно до положень статей 150, 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя та утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Судом встановлено, що позивач належним чином виконує свої материнські обов'язки: надає дочці матеріальне утримання, піклується про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, створила належні житлові умови для її повноцінного виховання і розвитку, що підтверджується даними характеристики ліцею № 303 суспільно-природничого профілю Дарницького району м. Києва (а.с. 15), актом обстеження житлово-побутових умов проживання дитини від 09.10.2018, складеного спеціалістами Служби у справах дітей Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації.

Натомість відповідач майже п’ять років з дитиною не спілкується, жодної участі у її житті та вихованні не приймає, не піклується про її здоров'я, фізичний духовний та моральний розвиток, аліментів не сплачує.

Доказів, які б свідчили про намагання відповідача приймати участь у вихованні і утриманні дочки чи створення йому перешкод у спілкуванні з нею, суду не надано, до органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини він не звертався.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного Кодексу України мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини.

Виходячи зі змісту статті 164 Сімейного Кодексу України в сукупності з іншими нормами сімейного законодавства позбавлення батьківських прав з підстав ухилення від виконання обов'язків по вихованню дитини є крайнім заходом впливу на осіб, які не виконують батьківських обов'язків.

Орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надав до суду висновок про доцільність позбавлення відповідача батьківських прав відносно дочки Ольги.

Вказаний висновок суд покладає в обґрунтування рішення як такий, що відповідає внутрішньому переконанню суду і базується на оцінці сукупності досліджених доказів, які дають підстави вважати, що відповідач свідомо ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків.

На думку суду позбавлення відповідача батьківських прав не суперечить також інтересам дитини, оскільки відсутність будь-якої участі батька у його житті є фактором, що травмує дитячу психіку, а збереження батьківства може привести до одержання відповідачем в майбутньому майнових та особистих немайнових прав, заснованих на спорідненості з дитиною, що, враховуючи ухилення його від виконання батьківських обов'язків, призведе до порушення прав та інтересів дитини.

Вирішуючи вимоги про стягнення аліментів, суд керується відповідними положеннями сімейного законодавства.

Так, за приписом статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а згідно частини 2 статті 166 цього Кодексу особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Частиною 1 статті 181 Сімейного кодексу України визначено, що способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (частина 3 статті 181 Сімейного кодексу України).

З огляду на те, що відповідач добровільно не приймає участі в утриманні дитини, суд вважає обґрунтованою вимогу про стягнення аліментів у розмірі 1/4 частки з усіх видів його заробітку (доходу).

На підставі статті 191 Сімейного кодексу України аліменти присуджуються від дня пред'явлення позову.

Оскільки рішення ухвалюється на користь позивача, суд відповідно до вимог статті 141 ЦПК України присуджує позивачу з відповідача судові витрати, які складаються з судового збору, сплаченого за вимогу про позбавлення батьківських прав.

Позивачі за подання позовів про стягнення аліментів звільнені від сплати судового збору на підставі статті 5 Закону України «Про судовий збір», а тому суд стягує з відповідача судовий збір в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 280-282, 352, 354 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Григоренко Ірини Олександрівни задовольнити повністю.

Позбавити Григоренка Максима Анатолійовича батьківських прав по відношенню до неповнолітньої дочки Григоренко Ольги Максимівни, 17 вересня 2002 року народження.

Стягнути з Григоренка Максима Анатолійовича на користь Григоренко Ірини Олександрівни аліменти на утримання дочки Григоренко Ольги Максимівни, 17 вересня 2002 року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з 6 квітня 2018 року, до досягнення дитиною повноліття.

Допустити негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів в межах суми платежу за один місяць.

Стягнути з Григоренка Максима Анатолійовича на користь Григоренко Ірина Олександрівна судові витрати в сумі 704,80 гривень.

Стягнути з Григоренка Максима Анатолійовича в дохід держави судовий збір в сумі 768,40 гривень.

Позивач: Григоренко Ірина Олександрівна, 09.04.1980 р.н., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Мартовська, буд. 3, кв. 6, проживає за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 2-Б, кв. 430, р.н.о.к.п.п. 2931903369.

Відповідач: Григоренко Максим Анатолійовича, 07.02.1979 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пр-т Семашко, буд. 30, кв. 44, р.н.о.к.п.п. 2889203911.

Рішення суду набирає законної сили, якщо після закінчення строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку протягом тридцяти днів з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Згідно з пп. 15.5 п. 15 частини першої Перехідних положень Розділу XIII ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя:

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17941/19

 2/753/625/20   

 "05" лютого 2020 р.

 Вих № 8827/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Реалістейт-Інвест»

03143, м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 150-Г, офіс 6

 

 Відповідач: Котюшко Артем Валентинович

м.Київ, вул.Ревуцького, 11-Г. кв. 103  

 

    

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/17941/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Реалістейт-Інвест» до Котюшка Артема Валентиновича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 23.07.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

  Левіна Лариса Анатоліївна  Долгінський Вадим Володимирович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/16873/19

 2/753/898/20   

 "05" лютого 2020 р.

 Вих № 8788/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представнику позивача

Юдіну Володимиру Сергійовичу

180005, м.Черкаси, бул. Шевченка, 346

 

Відповідачу

Долгінському Вадимиру Володимировичу

м.Київ вул.Чавдар, 18, кв. 18

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/16873/19 за позовом Левіної Лариси Анатоліївни до Долгінського Вадима Володимировича про поділ спільного сумісного майна подружжя, яке відбудеться 10.06.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/343/20

 2/753/4046/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8726/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач:Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські Електромережі"

04050, м.Київ, вул.Мечникова, 31

 

Відповідач:Середа Олена Олександрівна

02081, м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 19, кв. 60  

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/343/20 за позовом Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" до Середи Олени Олександрівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 09.06.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/21370/19

 2/753/442/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8696/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представник позивача: Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АРКС» (правонаступник Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування») в особі Волчек Наталія Миколаївна

02217, м.Київ., вул. М.Закревського, 9

 

Відповідач: Цуцкірідзе Міхеіла

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 40/3, кв. 88 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/21370/19 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АРКС» (правонаступник Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування») до Цуцкірідзе Міхеіла про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яке відбудеться 09.06.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

 

 

  Скрипник Катерина Юріївна  Скрипник Дмитро Олександрович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18606/19

 2/753/722/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8566/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивачу: Скрипник Катерині Юріївні

02096, м.Київ, вул.Харківське шосе, 21/4, кв. 18

 

Відповідач: Скрипник Дмитро Олександрович

02081, м.Київ, вул.О.Пчілки, 2-А, кв. 45

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі  № 753/18606/19 за позовом Скрипник Катерини Юріївни до Скрипника Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26.05.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19853/19

 2/753/699/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8549/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Мустафін Юрій Абрарутдінович

02140, м.Київ, вул.Григорія Ващенка, 7, кв. 58

 

Відповідач:Мустафін Максим Юрійович

02140, м.Київ, вул.Григорія Ващенка, 7, кв. 58

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі  № 753/19853/19 за позовом Мустафін Юрія Абрарутдіновича до Мустафін Максима Юрійовича про визнання права власності, яке відбудеться 02.06.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/18071/19

 2/753/655/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8497/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Позивач:Постемський Олександр Ігорович

02097, м.Київ, вул. Милославська, 8-А, кв. 14

 

Відповідач: Подвезько Віталій Іванович

61166, м.Харків, вул.Данилевського, 10, кв. 73

 

Третя особа: Приватний нотаріус КМНО

Стрельченко Олена Володимирівна 

02000, м.Київ, вул. Андрія Малишка, 1

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі  № 753/18071/19 за позовом Постемського Олександра Ігоровича до Подвезько Віталія Івановича, третя особа: Приватний нотаріус КМНО Стрельченко Олена Володимирівна про визнання недійсною та скасування державної реєстрації права власності, яке відбудеться 02.06.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачам та третім особам.

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/22292/19

 2/753/485/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8405/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

 Позивач: Чумак Антон Юрійович

02232, м.Київ, вул.Данькевича, 15, кв. 189

 

Відповідач: Чумак Алла Іванівна

02055, м.Київ, пр-т. Петра Григоренка, 13-Б, кв. 32

 

Відповідач: Публічного акціонерного товариства "Акціонерниц комерційний банк "Київ"

01030, м.Київ, вул..Богдана Хмельницького, 16-22

 

Треті особи: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерниц комерційний банк "Київ" Караченцев Артем Юрійович

04070, м.Київ, вул..Сагайдачного, 17

 

Треті особи:Головне територіальне управління

юстиції у м.Києві

01001, м.Київ, пров.Музейний, 2-Д

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/22292/19 за позовом Чумак Антона Юрійовича до Чумак Анлли Іванівни, Публічного акціонерного товариства "Акціонерниц комерційний банк "Київ", треті особи: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерниц комерційний банк "Київ" Караченцев Артем Юрійович, Головне територіальне управління юстиції у м.Києві про зняття арешту з майна, яке відбудеться 27.05.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачам та третім особам.

 

Секретар с/з                                                               Я.Р.Кримчук

 

  ПАТ "СК "Колоннейд Україна"  Горбань Сергій Владиславович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17764/19

 2/753/593/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8340/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Представнику позивача: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Колоннейд Україна» в особі Хмелюка Олександра Вікторовича

03062, м.Київ, пр-т. Перемоги, 65, корп. Б. офіс 455, ТОВ "ІТС Моторс"

 

Відповідачу: Горбань Сергій Владиславович

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 44-А, кв. 165

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/17764/19 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Колоннейд Україна» до Горбаня Сергія Владиславовича про відшкодування матеріальних збитків завданих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбудеться 27.05.2020 року об 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/449/20

 2/753/4115/20   

 "04" лютого 2020 р.

 Вих № 8317/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивачу: Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Авангпрд-Добробут"

02140, м.Київ, пр-т. Бажана, 1-М

 

Відповідачу: Моспан Олександру Володимировичу

02140, м.Київ, пр-т. Бажана, 1-М, кв. 311

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі  № 753/449/20 за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Авангпрд-Добробут" до Моспан Олександра Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28.05.2020 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

  копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                Я.Р.Кримчук

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12448/19

провадження № 2/753/6493/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Трусової Т.О.,

секретар судового засідання Кримчук Я.Р.,

учасники справи:

позивач – орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,

представник позивача – Козлюк Л.І.,

відповідач – Клочко Тетяна Олександрівна,

відповідач – Клочко Олександр Ігорович,

розглянув в судовому засіданні в м. Києві в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом органу опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації до Клочко Тетяни Олександрівна, Клочка Олександра Ігоровича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів,

В С Т А Н О В И В:

21.06.2019 орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (далі по тексту – Дарницька РДА, позивач) звернувся до суду з позовом до Клочко Тетяни Олександрівни та Клочка Олександра Ігоровича (далі по тексту – Клочко Т.О., Клочко О.І., відповідачі) про позбавлення їх батьківських прав відносно малолітніх дітей Клочко Анастасії Олександрівни, Клочко Ольги Олександрівни, Клочка Андрія Олександровича, Клочка Данила Олександровича та стягнення аліментів на їх утримання в розмірі 1/2 частки з усіх видів їх заробітку (доходу), але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Позов обґрунтований такими обставинами.

Від зареєстрованого шлюбу Клочко Т.О. та Клочко О.І. мають чотирьох дітей: сина Данила, 08.05.2012 р.н., дочку Анастасію, 11.06.2013 р.н., дочку Ольгу, 28.06.2015 р.н. та сина Андрія, 06.08.2016 р.н. З листопада 2016 р. діти перебувають на обліку у Службі у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації. Протягом 2017 р. сім'я Клочко знаходилася під соціальним супроводом, спеціалістами надавався комплекс соціальних послуг, проводилась мотиваційна робота стосовно підвищення виховання та батьківського потенціалу батьків, надавалися консультації щодо формування стереотипів позитивної поведінки та ведення здорового способу життя. З відповідачами постійно проводились профілактичні бесіди, проводилось обстеження умов проживання дітей. Встановлено, що умови для проживання дітей не створені: відсутнє харчування, в кімнаті необхідно зробити ремонт, діти брудні, немає холодильника, в квартирі постійно перебувають сторонні чоловіки в стані алкогольного сп'яніння. Після тривалої роботи із відповідачами протягом 2018 р. умови проживання змінились на краще, основні потреби дітей були задоволені, умови проживання дещо покращились. Діти були влаштовані на цілодобове перебування до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Дарницького району (далі по тексту - Центр) з наданням відповідачам дозволу на відвідування дітей, проте після зустрічей дітей з матір'ю у них погіршувався психологічний стан. У Анастасії з'являвся тимчасовий енурез та погіршувався емоційний стан, у Данила спостерігалися негативні емоційні стани і некерованість, Тетяна постійно брехала дітям щодо ситуації, яка склалася в сім'ї. Діти були дезорієнтовані. У 2018 р. умови проживання дітей погіршились: відсутні засоби особистої гігієни, постільна білизна брудна, в кімнатах антисанітарні умови, діти брудні, відсутні продукти харчування. Діти проживали разом з матір'ю, а місце проживання та перебування їх батька невідоме. Батько дітей не бере участь у їх вихованні та не надає матеріальної допомоги на їх утримання. До Дарницької РДА почали надходити звернення від громадян (сусідів), які скаржились на Клочко Т.О., яка не доглядає за дітьми належним чином, вживає алкогольні напої, діти часто голодні, брудні, виглядають хворобливими. Після відібрання дітей Клочко Т.О. до Дарницької РДА не з'являлась та не цікавилась подальшою їх долею. Останній раз Клочко Т.О. була з дітьми у лікаря в квітні 2018 р. Проведені з Клочко Т.О. профілактичні бесіди позитивного результату не дали, вона не створила дітям належні умови для проживання, вихованням та утриманням дітей не займалася, офіційно не працює, не отримує соціальних виплат, не має засобів для існування, має пагубні звички, не влаштувала дітей до школи та дитячого садочку.

Ухвалою від 29.08.2019 суд відкрив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку загального позовного провадження в підготовче судове засідання.

04.11.2019 суд закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті.

Від Служби у справах дітей Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації надійшла заява про розгляд справи за відсутності її представника.

Відповідачі викликалися до суду шляхом направлення судових повісток за зареєстрованим місцем їх проживання, проте в судове засідання вони не з'явилися без повідомлення причин неявки, відзив на позов не подали.

Зважаючи на неявку відповідачів в судове засідання та неподання ними відзиву на позов, суд відповідно до положень статей 280, 281 ЦПК України ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, оскільки представник позивача не заперечує проти такого вирішення справи.

Нез’явлення сторін є підставою для розгляду справи без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

23.12.2011 Клочко О.І. та Клочко Т.О. зареєстрували шлюб.

У подружжя народилося четверо дітей: син Данило, 08.05.2012 р.н., дочка Анастасія, 11.06.2013 р.н., дочка Ольга, 28.06.2015 р.н. та син Андрій, 06.08.2016 р.н. (а.с. 8, 9, 10, 11).

31.10.2016 директор Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району м. Києва звернувся до керівника Служби у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації з листом, у якому повідомив, що за адресою: м Київ, вул. Декабристів, 10, кв. 92, проживає багатодітна сім'я Клочко, у якій четверо дітей, проте належні умови для їх проживання та виховання не створені, а саме: у квартирі постійно не прибрано, відсутня праска, немає холодильника, пральна машина не працює; недостатньо білизни та одягу для дітей; старші діти сплять на дивані утрьох, а молодша займає дитяче ліжко, білизна на якому брудна; старші діти при неодноразовому відвідуванні ходять голі та босі; на столі дитячий посуд з несвіжими залишками їжі; у квартирі прусаки, мухи, брудна постіль та палас. При неодноразовому запрошенні відвідати амбулаторію для обстеження та антропометрії молодшої дитини мати не з'являлась жодного разу. Молодша дитина Клочко Андрій народився глибоко недоношеним з вагою 1200 г. і знаходився на довготривалому виходжуванні в «Охматдит». 26.10.2016 при відвідуванні сім'ї Клочко в квартирі знаходились сторонні люди в нетверезому стані, на дивані в кімнаті, де перебувають діти, спить стороння людина в нетверезому стані, зі слів матері, якийсь родич. Мати дітей з запахом алкоголю. На момент відвідування в квартирі брудно, розкидано брудні дитячі речі, на ліжечку та на дивані дитячі екскременти, прокисла суміш в пляшечці маленького Андрія, старші діти без одягу. Мати при опитуванні не змогла надати відповідь, скільки разів вона годувала дітей (а.с. 12).

01.12.2016 Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією прийняте розпорядження про тимчасове влаштування малолітніх дітей до будинку дитини, одночасно батьків попереджено про можливість позбавлення їх батьківських прав щодо малолітніх дітей у разі невідвідування дітей в державному закладі та ухилення від виконання своїх обов'язків по їх вихованню (а.с. 13).

Згідно даних висновків про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток Клочка Данила та Клочко Анастасії та їх психолого-педагогічних характеристик, наданих Київським міським будинком дитини, діти мають низку захворювань, у них спостерігається педагогічна занедбаність, знижений рівень мислення та самоконтролю (а.с. 27, 28).

У 2017 р. мати дітей Клочко Т.О. звернулася до Служби у справах дітей Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з проханням про повернення дітей (а.с. 14).

27.04.2017 на засіданні комісії з питань захисту прав дітей було прийнято позитивне рішення щодо повернення дітей батькам для спільного проживання та виховання (а.с. 15).

Після повернення дітей в сім'ю мати спочатку намагалась вести здоровий спосіб життя, не зловживала алкогольними напоями, забезпечила задовільні умови проживання дітей, а батько продовжував вживати алкогольні напої, постійної роботи не знайшов (а.с. 17, 18, 19).

24.07.2017 відповідач Клочко О.І., перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння біля станції метро Харківська на пр-ті Бажана в м. Києві, вчинив спробу самогубства - хотів зістрибнути з мосту на проїжджу частину дороги, при цьому на місці події перебувала відповідач Клочко Т.О. теж у стані алкогольного сп'яніння та четверо їх дітей. Працівники поліції, які прибули на місце події, встановили, що діти тривалий час перебували на сонці, були брудними, голодними, зневодненими, роздягненими та без взуття. Дітей разом матір'ю було доставлено до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, та відносно останньої складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про дану подію начальник Дарницького УП ГУНП у м. Києві повідомив Службу у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в м. Києві (а.с. 19).

25.07.2017 виходом за місцем проживання відповідачів було встановлено, що батьки не забезпечують дітей належним доглядом, а саме: квартира потребує прибирання, у дітей відсутнє достатнє харчування,діти у брудному одязі, на тілі молодшого хлопчика сліди від укусів комах та попрілості, що відображено у відповідному акті обстеження умов проживання (а.с. 24).

У вересні 2017 р. старші діти Данило та Анастасія були зараховані на цілодобове перебування до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Благодійної організації «Фонд «Асперн».

За результатами  спостереження за дітьми психолог Центру надала висновок, з якого вбачається, що психологічний стан дітей після їх відвідування матір'ю погіршувався -  у Анастасії з'являвся тимчасовий енурез та погіршується емоційний стан, у Данила також спостерігалися негативні емоційні стани і некерованість. На думку психолога такі прояви пов'язані з тим, що мати не виконує своїх обіцянок забрати дітей додому, у зв'язку з чим у них виникає внутрішній конфлікт (а.с. 27).

Проведеними у листопаді 2017 р. та у січні 2018 р. обстеженням умов проживання дітей встановлено відсутність дитячого харчування, наявність у квартирі тарганів, необхідність проведення ремонту житла (а.с. 25, 26).

Останнє обстеження умов проживання дітей проведене 24.04.2019 та встановлено, що холодильник та телевізор не працюють, санітарно-гігієнічний стан приміщення незадовільний, в квартирі сморід, дитячі речі та постільна білизна брудні, велика кількість тарганів, продуктів харчування мало (а.с. 30).

11.06.2019 Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація прийняла розпорядження № 483 про негайне відібрання малолітніх дітей від батьків у зв'язку з безпосередньою загрозою для їх життя та здоров'я (а.с. 34).

Встановлені судом обставини свідчать про те, що відповідачі ведуть антисоціальний спосіб життя та не забезпечили дітям належні умови проживання, виховання, навчання, необхідного харчування та медичного догляду.

Відповідно до положень статей 150, 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя та утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

За приписом пункту 2 частини 1 статті 164 цього Кодексу мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини.

На підставі оцінки викладених у позовній заяві доводів і аргументів та наданих позивачем доказів суд дійшов до переконання, що сім'я відповідачів є явно неблагополучною, і мати, і батько ведуть антисоціальний спосіб життя та свідомо нехтують своїми батьківськими обов'язками, а середовище, у якому змушені проживати їх діти, не є стійким, безпечним і спокійним.

Враховуючи очевидність того факту, що перебування дітей у соціально-неблагополучній атмосфері становить загрозу для їх життя та здоров'я і в подальшому перешкоджатиме їх нормальному розвитку і вихованню, суд визнає обґрунтованою вимогу про позбавлення відповідачів батьківських прав.

Відповідно до положень частини 2 статті 166 Сімейного кодексу України особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Оскільки відповідачі добровільно не приймають участі в утриманні своїх чотирьох дітей, суд вважає обґрунтованою вимогу про стягнення з них аліментів в розмірі 1/2 частки з усіх видів їх заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на кожну дитину.

На підставі статті 191 Сімейного кодексу України суд присуджує аліменти від дня пред'явлення позову.

Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Позивача звільнено від сплати судового збору на підставі статті 3 Закону України «Про судовий збір», а тому суд вбачає підстави для стягнення з відповідачів судового збору в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 280-282, 352, 354 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов органу опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації задовольнити повністю.

Позбавити Клочко Тетяну Олександрівну та Клочка Олександра Ігоровича батьківських прав по відношенню до малолітнього сина Клочка Данила Олександровича, 8 травня 2012 року народження.

Позбавити Клочко Тетяну Олександрівну та Клочка Олександра Ігоровича батьківських прав по відношенню до малолітньої дочки Клочко Анастасії Олександрівни, 11 червня 2013 року народження.

Позбавити Клочко Тетяну Олександрівну та Клочка Олександра Ігоровича батьківських прав по відношенню до малолітнього дочки Клочко Ольги Олександрівни, 28 червня 2015 року народження.

Позбавити Клочко Тетяну Олександрівну та Клочка Олександра Ігоровича батьківських прав по відношенню до малолітнього сина Клочка Андрія Олександровича, 6 серпня 2016 року народження.

Стягнути з Клочко Тетяни Олександрівни аліменти на утримання дітей: сина Клочка Данила Олександровича, 8 травня 2012 року народження, дочки Клочко Анастасії Олександрівни, 11 червня 2013 року народження, дочки Клочко Ольги Олександрівни, 28 червня 2015 року народження, сина Клочка Андрія Олександровича, 6 серпня 2016 року народження, в розмірі 1/2 частки з усіх видів її заробітку (доходу), але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину, щомісячно, починаючи з 21 червня 2019 року, до досягнення дітьми повноліття.

Стягнути з Клочка Олександра Ігоровича аліменти на утримання дітей: сина Клочка Данила Олександровича, 8 травня 2012 року народження, дочки Клочко Анастасії Олександрівни, 11 червня 2013 року народження, дочки Клочко Ольги Олександрівни, 28 червня 2015 року народження, сина Клочка Андрія Олександровича, 6 серпня 2016 року народження, в розмірі 1/2 частки з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину, щомісячно, починаючи з 21 червня 2019 року, до досягнення дітьми повноліття.

Допустити негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів в межах суми платежу за один місяць.

Стягнути з Клочко Тетяни Олександрівни та Клочка Олександра Ігоровича судовий збір в розмірі 768,40 грн. з кожного на користь держави.

Позивач: орган опіки та піклування в особі Служби у справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, код ЄДРПОУ 37448223, адреса: м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 14.

Відповідач: Клочко Тетяна Олександрівна, 20.02.1988 р.н., паспорт серії ТТ № 292181, виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 12.06.2015, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 10, кв. 92.

Відповідач: Клочко Олександр Ігорович, 04.06.1987 р.н., паспорт серії ЕН № 418919, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 17.05.2006, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Партизанської Комуни, буд. 15, кв. 7.

Рішення суду набирає законної сили, якщо після закінчення строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку протягом тридцяти днів з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Згідно з пп. 15.5 п. 15 частини першої Перехідних положень Розділу XIII ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя:

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/10710/19

 2/753/1068/20   

 "28" січня 2020 р.

 Вих № 6359/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Демір Тарік  

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в підготовче засідання у цивільній справі № 753/10710/19 за позовом Демір Іванни Валеріївни до Деміра Таріка про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться 11.02.2020 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

 

Секретар с/з                                                                 Я.Р.Кримчук

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/23642/19

 2/753/435/20   

 "11" січня 2020 р.

 Вих № 1236/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представник позивача: Акціонерного

товариства "Універсал Банк"

Городецький Олександр Анатолійович

04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19

 

Відповідач: Пахомовський Володимир Васильович

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач: Пахомовська Людмила Іванівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач:Пахомовська Віолета Володимирівна

02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

Відповідач: Пахомовський Валерій Володимирович

   02068, м.Київ, вул.Драгоманова, 14-А, кв. 36

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/23642/19 за позовом Акціонерного товариства "Універсал Банк" до Пахомовського Володимира Васильовича, Пахомовської Людмили Іванівни, Пахомовської Віолети Володимирівни, Пахомовського Валерія Володимировича про усунення перешкод у користуванні власністю, яке відбудеться 13.05.2020 року о 140 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/23910/19

 2/753/460/20   

 "11" січня 2020 р.

 Вих № 1228/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Позивач: Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Урлів Град"

02181, м.Київ, вул.Урлівська, 38

 

Відповідач: Базилевський Богдан Борисович

02081, м.Київ, вул.Урлівська, 38, кв. 302  

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/23910/19 за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Урлів Град" до Базилевського Богдана Борисовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.05.2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачам.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/19956/19

 2/753/712/20   

 "11" січня 2020 р.

 Вих № 1216/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представник позивача Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк»  Мала Віра Володимирівна

03087, м.Київ, вул.Єреванська

 

Відповідач: Гур’євських Сергій Володимирович

м.Севастополь, вул.Гоголя, 20-А, корп. КУ "СЦУБГ"

 

Відповідач: Гур’євських Тетяна Григорівна

  м.Севастополь, вул.Гоголя, 20-А, корп. КУ "СЦУБГ"

 

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання у цивільній справі № 753/19956/19 за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до Гур’євських Сергія Володимировича, Гур’євських Тетяни Григорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 08.04.2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачам.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 753/17240/19

 2/753/996/20   

 "11" січня 2020 р.

 Вих № 1189/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Представник позивача: Гонда Олег Юрійович

08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул. Першотравнева, 24-В, кв. 47

 

Відповідач: Сердюк Юлії Валентинівни 

02068, м.Київ, вул. Анни Ахматової, 7/15, кв. 191

 

    

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/17240/19 за позовом Полозюкова Євгена Олексійовича до Сердюк Юлії Валентинівни про поділ майна подружжя, яке відбудеться 12.05.2020 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу.

 

Секретар с/з                                                                                                       Я.Р.Кримчук

 

 

 

 

  Костюк Юлія Михайлівна  Костюк Володимир Леонідович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/1113/20

 2/753/4218/20   

 "19" лютого 2020 р.

 Вих № 12543/20-Вих

 

Костюк Володимир Леоніжович

03048, м. Київ, вул. Ф.Ернста, 16-А, кв. 69

 

 

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання в порядку спрощеного позовного провадження у цивільній справі №753/1113/20 (№2/753/4218/20) за позовом  Костюк Юлії Михайлівни до Костюк Володимира Леонідовича про стягнення аліментів, яке выдкладено на 16 березня 2020 року о 12-30 год . в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити  заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

 

 

 

Секретар с/з                       

Каганович Юрій Миколайович   <третя особа>  Дарницький районний суд міста Києва   м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

  753/731/20

  2/753/4164/20   

  "19" лютого 2020 р.

 Вих №  <Вихідний № (авт.)>

 

 

Каганович Юрій Миколайович

02068, м. Київ, вул. М.Драгоманова, 14, кв. 118

 

 

  

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання в порядку спрощеного позовного провадження у цивільній справі №753/731/20 (№2/753/4164/20) за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Каганович Юрія Миколайовича, про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відкладено на 16  березня 2020  року о 10-30 год . в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 216, суддя Цимбал І.К.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити  заяву про можливість розгляду справи за Вашої відсутності.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

 

Секретар с/з                                                                                   М.М.Остапчук

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 359/415/18

 2/753/1381/20   

 "29" січня 2020 р.

 Вих № 6888/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

 

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

03115, м. Київ, вул. Серпова, 3/14    

Твардовська Дарія Дмитрівна

Твардовський Вадим Володимирович

02125, м. Київ, вул. А.Навої, 65, кв. 67

Хасьянова Олексндра Дмитрівна

Хасьянова Оксана Вікторівна

Хасьянов Дмитро Анатолійович

м. Київ, вул. Бальзака, 88-а, кв. 349

Ларін Михайло Ісаєвич

Ларін Олександр Михайлович

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 61, кв. 92

Сасько Наталія Миколаївна

02160, м. Київ, пр. Возз'єднання, 5-б, кв. 73

Грищенко Юрій Сергійович

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. С.Разіна, 3

Ільченко Яна Василівна

Ільченко Роман Олексійович

08842, Київська обл., Миронівський район,

с. Владиславка, вул. Леніна, 32

Лупаца Тетяна Михайлівна

08854, Київська обл., Миронівський район, с. Микитяни, вул. Тракторна, 24

Курка Тетяна Миколаївна

09550, Київська обл., Таращанський район, с. В.Березянка

Оникієнко Віра Іванівна

08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 1, кв. 18

Бабенко Володимир Володимирович

Бабенко Володимир Олексійович

Бабенко Тетяна Миколаївна

91493, Луганська обл., смт. Ювілейне, вул. Молодіжна, 13

Бабенко Наталія Юріївна

92613, Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Октябрська, 1-а

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва повторно викликає Вас в підготовче судове засідання в якості відповідача  на розгляд цивільної справи № 359/415/18, (провадження 2/753/1381/20) за позовом першого заступника прокурора Київської області діючого в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Твардовської Дарії Дмитрівни, Твардовського Вадима Володимировича, Хасьянової Олександри Дмитрівни, Хасьянової Оксани Вікторівни, Хасьянова Дмитра Анатолійовича, Ларіна Михайла Ісаєвича, Ларіна Олександра Михайловича, Сасько Наталії Миколаївни, Грищенка Юрія Сергійовича, Ільченко Яни Василівни, Ільченка Романа Олексійовича, Лупаци Тетяни Михайлівни, Курки Тетяни Миколаївни, Ничика Володимира Миколайович, Ничик Віри Григорівни, Ничика Вячеслава Володимировича, Ничик Олени Олександрівни, Ничик Наталії Олександрівни, Оникієнко Віри Іванівни, Бабенко Володимира Володимировича, Бабенко Володимира Олексійовича, Бабенко Наталії Юріївни, Бабенко Тетяни Миколаївни, Головного територіального управління юстиції в Київській області, комунального підприємства Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району «Благоустрій Крюківщини», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство», Київська міська рада про визнання недійсним наказів та рішень про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, яке відбудеться 10 квітня 2020 року о 10 год 00 хв в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. 120.    

При собі необхідно мати паспорт.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Роз`яснити, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважний причин та /або неявки у судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними матеріалами справи за Вашої відсутності.

Роз`яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості зобов`язана  вручити її адресату

 

         Секретар с/з

 

Расулова А.А.

 

    

 

         ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА       

  справа № 657/4/20

                                           провадження № 2/753/4684/20

 У Х В А Л А 

про залишення позовної заяви без руху

       "24" лютого 2020 р. суддя Дарницького районного суду міста Києва Комаревцева Л.В., розглянувши позовну заяву Нікітіної Ірини Павлівни до Нікітіна Анатолія Миколайовича про розірвання шлюбу, -

В С Т А Н О В И В :

            Ухвалою Київського апеляційного суду від 13.02.2020 цивільну справу за позовом Нікітіної Ірини Павлівни до Нікітіна Анатолія Миколайовича про розірвання шлюбу передано до Дарницького районного суду м. Києва.

            19.02.20120 зазначена позовна заява передана до провадження судді Комаревцевої Л.В. відповідно до ст. 14 ЦПК України.

            Дослідивши матеріали позовної заяви суд дійшов до висновку, що позовна заява підлягає залишенню без руху з наданням строку для усунення недоліків з огляду на наступне.

       Відповідно до ч. 4 ст. 177 ЦПК України до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

        Згідно із ч. 4 ст. 175 ЦПК України, якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

            Однак, позивач не зазначила підстави звільнення її від сплати судового збору. В матеріалах справи відсутня квитанція про сплату судового збору за подання позову про розірвання шлюбу.

            Відповідно до Закону України «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви про розірвання шлюбу, справляється судовий збір в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу ( ч. 3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).

           Виходячи з позовних вимог, що зазначені у заяві, позивачу слід сплатити судовий збір в сумі 840,80 грн.  за позовну вимогу про розірвання шлюбу з наданням суду оригіналу квитанції про сплату.

            Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовна заява підлягає залишенню без руху з наданням строку на їх усунення.

            В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

            Керуючись ст.ст. 175, 177, 185 ЦПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

  Позовну заяву Нікітіної Ірини Павлівни до Нікітіна Анатолія Миколайовича про розірвання шлюбу- залишити без руху та надати строк для усунення її недоліків, що становить п`ять днів з дня отримання позивачем даної ухвали.

 Роз`яснити позивачу, що в разі не усунення недоліків у встановлені строки, заява буде вважатися неподаною і повернута.

 Ухвала оскарженню не підлягає.

 

  Суддя:                                                                                          Л.В. Комаревцева

 

                               

 

 

  КП Київської обласної ради "Переяслав - Хмельницьктепломережа"  Світко Ростислав Володимирович  <третя особа> Дарницький районний суд міста Києва  м. Київ

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                              

02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця 5-А, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 

 373/2221/19

 2/753/4666/20   

 "24" лютого 2020 р.

 Вих № 14067/20-Вих

 <Реєстраційний тип>

Світко Ростислав Володимирович

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 31-В, кв. 99.

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

    

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання в порядку спрощеного позовного провадження у цивільній справі №373/2221/20 (№2/753/4666/20) за позовом Комунального підприємства Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» до Світка Ростислава Володимировича про стягнення боргу за послуги теплопостачання, яке відбудеться 19 березня 2020 року об 11-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 224, суддя Комаревцева Л.В.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність або ордер та їх копії.

У випадку неможливості прибуття в судове засідання просимо направити відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.

У разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин та/або неявки в судове засідання, суд має право вирішити даний спір за наявними в матеріалах справи доказами за Вашої відсутності.Також повідомляємо, що відповідач зобов'язаний одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу.

Роз'яснюємо, що особа, яка одержала повістку в зв'язку з відсутністю адресата, зобов'язана за першої можливості вручити її адресату.

Одночасно надсилаємо на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження у справі  та копію позовної заяви з додатками

 

Додаток: копія ухвали про відкриття провадження – на 1 арк, копія позовної заяви з додатками.

 

Секретар с/з                                                                                               Степанишина Г.А.

 

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/24107/19

 2/753/473/20   

 "14" січня 2020 р.

 Вих № 1821/20-Вих

Стахеєва О.Є.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.433

Стахеєв К.Ю.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв.433

Служба у справах дітей Дарницької РДА в м. Києві

 м. Київ, вул. Ялтинська, 14

 

  

СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в підготовче засідання у цивільній справі № 753/24107/19 за позовом Стахеєвої Олександри Євгенівни до Стахеєва Кирила Юрійовича, третя особа:Служба у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 14.05.2020 року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

Роз’яснити, що особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можливості вручити її адресату.

Роз’яснити, що у разі неявки Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

 

Додаток: копія ухвали на 1 арк. – позивачу;

                копія ухвали на 1 арк., копія позовної заяви з додатками – відповідачу та третій особі.

 

Секретар судових засідань                                                              А.П. Москаленко

 

 

 

                              ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА                                02068, Україна, м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, e-mail: inbox@dr.ki.court.gov.ua,

тел.: (044) 575-90-29,  тел.-факс: (044) 575-90-32

 

 

 753/17830/19

 2/753/603/20