flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 ДОДАТОК

до Рішення зборів суддів Дарницького районного суду м. Києва

від 09.12.2015 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Дарницького районного суду м. Києва  

(протокол від 09.12.2015 року)

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ

Автоматизованої системи документообігу Дарницького районного суду

м. Києва

 

(редакція від 09.12.2015 року)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Дарницького районного суду м. Києва  (далі - Засади) розроблені зборами суддів даного суду відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України Про адміністративні правопорушення, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 (далі - Положення).

 

І. Предмет регулювання

 

1.1.1. Правове регулювання відносин, пов'язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу в Дарницькому районному суді м. Києва , здійснюється згідно з Положенням відповідно до Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг", „Про електронний цифровий підпис", „Про інформацію", „Про доступ до публічної інформації"", „Про доступ до судових рішень", „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", „Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових документів (п. 1.1.1. Положення).

1.1.2. В Дарницькому районному суді м. Києва використовується комп'ютерна програма „Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів (Положення про автоматизовану систему документообігу Дарницького районного суду м. Києва).

1.1.3. Особливості функціонування автоматизованої системи документообігу суду в Дарницькому районному суді м. Києва визначені зборами суддів даного суду в межах визначених Положенням повноважень щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи (п.1.4.9 Положення).

 

II. Особливості функціонування автоматизованої системи в Дарницькому районному суді м. Києва

 

         2.1.1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями Дарницького районного суду м. Києва  врегульовані Положенням, з урахуванням особливостей, визначених зборами суддів цього суду відповідно до Положення.

2.1.2.Автоматизований розподіл судових справ між суддями Дарницького районного суду м. Києва здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. В Дарницькому районному суді м. Києва запроваджена та діє спеціалізація суддів з розгляду справ, які віднесені до компетенції слідчих суддів, з урахуванням додаткових спеціалізацій визначених рішенням зборів суддів.

2.1.3. Слідчий суддя для розгляду клопотань, скарг, заяв визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між слідчими суддями (п.2.3.40. Положення).

2.1.4. Зборами суддів Дарницького районного суду м. Києва  визначається та затверджується графік чергування слідчих суддів на період дії строку їх повноважень у вихідні та святкові дні.

2.1.5.Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів) (п.2.3.3. Положення), за винятком судових справ, які згідно Положення, а також цих Засад розподіляються шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді, такі справи припиняють розподілятися судді за п'ять робочих днів до такої відпустки.

2.1.6.Не розподіляються щодо конкретного слідчого судді судові справи, що надійшли за три робочих дні до початку відпустки (якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти днів), за винятком клопотань, які підлягають негайному розгляду відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), розподіл яких припиняється за один робочий день до такої відпустки.

2.1.7. Здійснювати розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді, у випадках, визначених п.2.3.43., п.2.3.44 Положення, а також такі судові справи: що надійшли до Дарницького районного суду м. Києва із судів апеляційної чи касаційної інстанції після скасування ухвали судді Дарницького районного суду м. Києва  про повернення обвинувального акту прокурору; раніше повернуті суддею Дарницького районного суду м. Києва  прокурору для усунення недоліків обвинувального акту, що надійшов з прокуратури до Дарницького районного суду м. Києва після усунення недоліків або в разі відмови в задоволенні угоди з вказівкою про необхідність направити кримінальне провадження з обвинувальним актом; справи, реєстрація та облік яких здійснюється з вказаними нижче індексами: "2-с" - заяви про скасування судового наказу; "6" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах; "6-а" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах, 2-во; 2-аво; 2-зз, 2др, 2адр, 2р, 2ар, 2сз (якщо суддя, який ухвалив рішення, працює в даному суді, з відповідною спеціалізацією.)

2.1.8. В разі надходження до Дарницького районного суду м. Києва  клопотань, заяв, пов'язаних з виконанням судових рішень, або справ, вирішення яких безпосередньо пов'язані з ухваленими суддею судовими рішеннями, які були постановлені до початку роботи комп'ютерної програми «Д-3», передавати  справи тому ж судді, фіксувати вказане у КП «Д-3» протоколом розподілу справи між суддями у неавтоматичному режимі, а в разі відсутності судді (перебування у відпустці, відрядженні, на навчанні, вихід у відставку, звільнення, закінчення повноважень, тощо), - здійснювати їх автоматичний розподіл.

2.1.9 Не підлягають автоматичному розподілу справи, які на підставі рішення зборів суддів передаються до провадження конкретного судді, у зв’язку з обставинами викладеними у протоколі зборів суддів.

2.1.10 Будь-які додаткові питання щодо здійснення розподілу справ, визначення спеціалізацій суддів, створення колегій суддів для розгляду окремих категорій справ тощо, визначається на підставі рішення зборів суддів Дарницького районного суду м. Києва.

2.1.11. Налаштування комп'ютерної програми «Д-3» проводиться керівником апарату суду, заступником керівника апарату за технічної підтримки головного спеціаліста з інформаційних технологій суду. Підставами для проведення налаштування є накази голови суду, накази керівника апарату суду які приймаються на підставі рішення зборів суддів суду або вимог законів, положень тощо.

2.1.12. Голова суду за необхідності належної організації роботи суду має право виносити накази щодо надання права проводити автоматичний розподіл справ в комп'ютерній програмі «Д-3» в неробочий час.    

 

III. Прикінцеві положення

 

         3.1.1. Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Дарницького районного суду м. Києва, та публічно оголошуються на офіційному сайті Дарницького районного суду м. Києва не пізніше наступного дня після їх затвердження.

3.1.2 До Засад можуть бути внесені зміни на підставі рішення зборів суддів Дарницького районного суду м. Києва, які набирають чинності з моменту закінчення зборів суддів.